Adalet İle İlgili Sözler

Bu yazımızın içeriğinde neler okuyacaksınız: Adalet İle İlgili Sözler, Adaletle İlgili Sözler, Adalet İle İlgili Söylenmiş Sözler, Adalet İle İlgili Güzel Sözler, Adalet Hakkında Sözler, Adalet Sözleri Resimli, Adalet İle İlgili Sözler Facebook

Reklamlar

Adalet İle İlgili Sözler

Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik; çünkü güç adalete karşı çıkıp kendisinin haklı olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık. (Zülfü Livaneli)

Adaletle İlgili Sözler

Sonradan ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin. (Ali Şeriati)

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

Ve unutmayın, kılıçların ve tüfeklerin sesi, her yerde her zaman merhamet, adalet ve vicdanın sesini öldürür. (Mehmed Uzun)

Reklamlar

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

Adaletin ne olduğundan habersiz bir insan adalet üzerine ne yazabilir? (L. Nikolayeviç Tolstoy)

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. (Sokrates)

İlahi adalet hiçbir zaman zaman aşımına uğramaz o gün gelecek tecelli edecektir.

Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur. (Montesquieu)

Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. (Henry David Thoreau)

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer)

İnsanları, yalnız ve ancak adalet doyurur. (Ralph Waldo Emerson)

Reklamlar

Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. (Balzac)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. (Cicero)

İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. (A. Hamdi Tanpınar)

İlahi adaletin kesin delilini mi istiyorsun; bak herkes ölür, herkes! (M. Rasim Mutlu)

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. (Landor)

Bir millete baş olmanın ilk ve en büyük şartı, adil olmaktır. (Hz. Ömer)

Bir insan sahip olabileceği en büyük erdem adalet vasfına sahip olmasıdır. (Ali Bulaç)

Reklamlar

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. (Tucker)

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. (Konfüçyüs)

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. (Anonim)

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır. (Sadi)

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. (Bernard Shaw)

Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. (Kur’an-ı Kerim)

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yapılmış bir tehdittir. (Charles de Montesquieu)

Doğru olan, haklı olandır. (Alexander Pope)

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. (Victor Hugo)

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak. (Bernard Shaw)

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. (Napoleon Bonaparte)

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. (Mahatma Gandhi)

Adalet halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. (Hz. Ali)

Adaleti yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (William Ellery Channing)

Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i Şerif)

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. (Hz Muhammed)

Masum bir insanı mahkum etmektense, suçlu bir adamın kurtulmasının riskini üstlenmek daha iyidir. (Voltaire)

Adalet, tabiat düzenine uymaktır. (H. Ziya Ülken)

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. (M. Kemal Atatürk)

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. (Cami)

Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık ibadetin yerini tutar. (Hz. Muhammed)

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. (Emile Zola)

Adalet, insan topluluğunun kutsî bağıdır. (P.D.Guozit)

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. (William Watson)

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar; Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. (Yusuf Has Hacip)

Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. (Hanry Clay)

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. (Konfüçyüs)

Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir. (Aliya İzzet Begoviç)

Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. (Beethoven)

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. (Hadis-İ Şerif)

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. (Voltaire)

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir. (M. Kemal Atatürk)

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli. (Goethe)

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Hz Ali)

Devletlerin sarsılmayan temelini, adalet teşkil eder. (J. Pindare)

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. (Hakan Yıldız)

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Freud)

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. (Thomas Addison)

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Anatole France)

Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet dağıtmaktır. (Voltaire)

Hükümdar adaletli olursa, yeryüzünde Allah’ın adalet ve şefkatten uzak olursa, şeytanın halifesi olur. (İmam-ı Gazali)

Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. (İhering)

Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış. (Kilis Sözü)

Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüşyus)

İki barışçı güç vardır: Adalet ve ahlâk. (Wolfgang Van Goethe)

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur.” (Timurlenk)

Acımak adaletin şanındandır, bunu yalnızca zorbalar acımasızca kullanırlar. (Shakespare)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. (Cicero)

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona âkil demez akıllı kimse. (Nizami)

Allah size insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder. (Kur’an-ı Kerim)

Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. (Tacitus)

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

Ey iman edenler; adaleti titizlikle ayakta tutun, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun, hislerinize uyup adaletten sapmayınız. (Kur’an-ı Kerim)

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. (Farabi)

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

Yurdun ruhu, gücü, zaferi; ancak adalette ve gönül yüceliğindedir. (Emile Zola)

Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek… (Mevlana)

Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır. (Alman Özdeyişi)

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. (Falih Rıfkı Atay)

Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. (Friedrich Schiller)

Eşit davranarak değil,hakkını vererek ”adil” olunur. (Ali Suad)

Adalet; daha kötüye, daha kötü; ceza verilmesini emreder.” (Mevlana)

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. (Montaigne)

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. (Andi İvey)

Adalet olmadan, düzen olmaz. (Albert Camus)

Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (J.J.Rousseau)

Adaletin olduğu yerde derman bulunur her derde. (Önder Demir)

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. ( Guizot)

Hiçbir fazilet, adalet kadar büyük olamaz. (Thomas Edison)

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer)

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. (H.G.Mirabeau)

Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir. (Hz. Muhammed)

Adaleti seven bir insan için her yer emniyetlidir. (Epictetos)

Bir devlette adalet olur da yargıçlar hakka uyarsa, büyükler gibi küçükler de rahat yaşar. (Ezop)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Fransız Özdeyişi)

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif)

Huzuruna gelen herkese hürmet edip eşit muamele yap, ta ki zayıf, senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin, kuvvetli de hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.” (Hz. Ömer)

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar. (Voltaire)

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. (Seneca)

Yargıcın görevi, olayın yalnız kanıtlarını değil, hangi koşullar altında geçtiğini de göz önünde tutmaktır. (Ovidius)

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. (Demokritos)

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. (Anonim)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. (Mahatma Gandhi)

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. (Herakleitos)

Adalet, toplumların nefes borularıdır. (Raif Necdet Kestelli)

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. (Eflatun)

Elde edilecek bir menfaati olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan; tam bir insandır. (Konfüçyus)

Adalet, tanımlanmamıştır, ‘taşın tam gediğine konulması’dır, yani ‘her şeyin yerli yerine konulması’, ‘her hak sahibine hakkının verilmesi’dir. (Ali Bulaç)

Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek. (Ulpianus)

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, yine de kuvvetlidir. (John Webster)

Adalet, erdemden başka bir şey değildir. (Socrates)

Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. ( Chateaubriand)

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. (George Duhamel)

Adalet evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam)

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. ( Froude)

Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir; ama itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı… (Elie Wiesei)

Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. (Cenab Şahabettin)

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. (Diderot)

Adalet, öyle bir binadır ki asla viran olmaz. (Lokman Hekim)

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. (Pascal)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Anonim)

Adaletsizlik karara acılık, geciktirme de tatsızlık verir. (Francis Bacon)

Adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. (Herakleitos)

Geç kalan adalet, adaletsizliktir. (W.S.Landor)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir