Ahlak ile İlgili Sözler

Bu yazımızın içeriğinde neler okuyacaksınız: Ahlak İle İlgili Sözler, Ahlakla İlgili Sözler, Güzel Ahlak İle İlgili Sözler, Ahlak İle İlgili Hadisler, Ahlak Üzerine Söylenen Sözler, Ahlak İle İlgili Söylenmiş Sözler, Ahlak Hakkında Sözler, Ahlak İle İlgili En Güzel Sözler, Ahlak İle İlgili Sözler Facebook, Ahlak İle İlgili Sözler Tumblr

Reklamlar

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak toplumun temelini oluşturur.

Ahlaklı birey ahlaklı toplum demektir, ahlaklı toplum güçlü toplum demektir.

Bir ahlak kitabı yazacak olsaydım: Doksan dokuz sayfası bembeyaz, yüz sayfalık bir kitap olurdu. Son sayfaya: “Bildiğim tek bir görev var, o da sevme görevidir,” yazardım. (Albert Camus)

Güzel ahlak, çok güzel bir dost gibidir.

Ahlâk örtüsü olmayanı, başörtüsü dindar yapmaz. (Hz. Mevlana)

Ahlakı güzel olan insanın içi de güzel olur arkadaşı, dostu da.

Ahlak öyle değerli bir mülktür ki onu kaybedenler tekrar bulamaz.

Ahlâk” ve “Namus” denilince sadece kadından konuşmaya başlayan herkes, ahlâksız ve namussuzdur. (Frida Kahlo)

Reklamlar

Şiddet, ”ahlak seviyesi düşük” erkeklere her zaman çekici gelmiştir. (Albert Einstein)

Mevsim bahar olsa da, vicdanlar hep kış, ahlak hep ekside.

Ahlâk yerle bir olursa, kendini beğenmişlik kol gezer. (Jules Payot)

Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu o’dur. (Friedrich Nietzsche)

Okudukça öğrendim ki İslam’ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıl imiş. (İskender Pala)

Ahlaksızın ahlak, haksızın hak, zalimin merhamet dersi vermeye çalıştığı günlere geldik. (İbrahim Tenekeci)

Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. (Napolyon Bonapart)

Yüksek ahlâk ancak yüksek zekâya eşlik edebilir: Hiçbir ahmak tamamıyla iyi huylu değildir. (Cenap Şahabettin)

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. (Hz. Muhammed s.a.v)

Güzel ahlak, suyun kiri yok ettiği gibi kusuru yok eder. (Hazreti Ali)

Reklamlar

Yarım ilim ve yarım ahlak her felaketi getirebilir. (Nurettin Topçu)

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. (M. T. Cicero)

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. (Hadis-i Şerif)

Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. (Kızılderili Atasözleri)

Ne kadar yükselirsen yüksel, ahlak ve faziletten yoksunsan bir hiçsin. (Johann Herder)

Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir. (Charles Perrault)

Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar. (Anatole France)

İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol. (Hz. Muhammed)

İmanın kemali, güzel ahlakladır. (Hadis-i Şerif)

Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mes’uliyet de olmaz. (J.Simon)

Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. (Wolfgang Van Goethe)

Reklamlar

Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir. (Ali Fuat Başgil)

İnsanlara verilen şeylerden en hayırlısı, güzel ahlaktır.

Ahlaksızlık; ahlakın mevcut olmasının nedenidir. (Anatole France)

Ahlâk, cemiyetin temelidir. (François Rene de Chateaubriand)

Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. (Hadis-i Şerif)

Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. (İsmet İnönü)

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. (Cordi Zeydan)

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. (Hz. Ali)

Aydınların görevleri son derece büyüktür. Hiçbir millet yoktur ki ahlâk ilkelerine dayanmadan aydınlansın; ilerleyebilsin.” (Mustafa Kemal Atatürk)

Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir. (Confucius)

Ahlaklı insan basit ve superguzelsozler.com dürüsttür, kişisel gururu yoktur. (Lao Tzu)

Ahlâk, üç haslette aranır. Onlar da; haramdan uzaklaşmak, helalı aramak ve aile efradına imkân nispetinde genişlik göstermektir. (Hz.Ali)

Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.

Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. (Bernard Shaw)

İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır. (Hz. Muhammed s.a.v)

Evvelleri ”Ahlak, kitaplarda kaldı.” derlerdi, şimdi ”Eski kitaplarda kaldı. diyeceğiz.” (İ. Hakkı Bıçakçızade)

Ruhumu kudret altında tutan ALLAH’a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. (Hadis-i Şerif)

Ahlâk ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner. (Eflatun)

Ahlâk ve fazilet, aklın dışarıdan görünüşüdür. (Hz.Ali)

Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez. (Andre Maurois)

Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir. (Hadis-i Şerif)

İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlâk sistemi, kurmaya muvaffak olamadı. (Socrates)

Ahlâkı kötü insanlarla, sohbet etme ki günah işlemeye meyletmeyesin. (İmam-ı Azam)

Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır. İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır. (M.Akif Ersoy)

Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlâksız diyorlar; çünkü onların ahlâkını, olduğu gibi ortaya koyuyorum. (Oscar Wilde)

Milli ahlakı olmayan kavimlerde, medeniyet olmaz. (Ziya Gökalp)

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder. (Bernard Shaw)

Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir. (William Ellery Channing)

Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir. (Leibniz)

Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin. (Lewis Carrol)

Ahlakın temeli, özgürlüktür. (C.F.Meyer)

Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir. (Immanuel Kant)

Hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esasına dayanmadan ilerleyebilsin. (Mustafa Kemal Atatürk)

Güzel ahlâk; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)

Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır. (Hz. Muhammed)

Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir. (Lord Chesterfield)

Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlâki değerlerine bağlıdır. (Martin Luther King)

Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır.

Ahlaksız insanlar, içilmez su gibidirler. (Mektupçu Agah)

İnsanoğlu yaradılışta ahlaklıdır, onun ahlakını toplum bozar. (La Fontaine)

Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. (İmam-ı Gazali)

Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır. (Friedrich Nietzsche)

Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım. (Mevlana)

Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar.

Cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey, ahlaktır. (Anonim)

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. (Montaigne)

Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır. (Lev Tolstoy)

Temel ahlak ilkeleri yoksa, boş yasalar ne işe yarar. (Horatius)

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. (Albert Einstein)

Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar. (Hadis-i Şerif)

En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır. (Graham Greene)

Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır. (Hz. Ali)

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. (Hadis-i Şerif)

Güzel ahlâk; Allah’a karşı isyan edilmeyen şeylerde, insanlara muhalefet etmektir. (Hz.Ali)

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. (Alexis Carrel)

Ahlak dersi veren erkek,çok kere iki yüzlüdür; Ahlak dersi veren kadın ise her zaman çirkindir. (Oscar Wilde)

İnsan, yeryüzünde olan şeyleri görmezlikten ve bilmezlikten gelme hakkına sahip değildir ve bunun böyle olması gerektiren,çok üstün ahlaki nedenler vardır. (Dostoyevski)

Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır. (Hz. Ömer)

Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır. (Ernest Renan)

Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır. (Abdullah bin Abbas)

Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar. (M. T. Cicero)

Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. (Şah Şüca Kirmani)

Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. (Nicolas Boileau)

Ahlâk konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır. (Mark Twain)

Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur. (Hz. Ömer)

Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz. (Hz. Ali)

Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir. (Peyami Safa)

Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar. (Mephisto)

Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır. (Hz. Ömer)

Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir. (Wolfgang Van Goethe)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir