Albert Einstein Sözleri

Sayfamızdaki bu yazımızın içeriğinde, Einstein sözleri cehalet, Albert Einstein mucize sözü, Albert Einstein enerji sözleri ve Albert Einstein en çok beğenilen sözlerini okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Albert Einstein Sözleri Meşhur

Albert Einstein Sözleri Meşhur

-> Coşku, zekadan daha önemlidir.

-> Düşlemek, bilmekten daha önemlidir.

-> Çağımızda hakikatin en büyük düşmanıdır.

-> Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

-> Otoriteye hiç düşünmeksizin inanıp teslim olmak,

-> Her aptal bilebilir. Önemli olan anlayabilmektir.

-> Güç daima ahlaken düşük olan insanları cezp eder.

-> Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.

-> Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.

Reklamlar

-> Mantık sizi a’dan b’ye götürür, hayal ise her yere.

-> Yaratıcılığımın önündeki en büyük engel eğitimimdir.

-> Hayat düşünenler için komedi, hissedenler için facia.

-> Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz.

-> Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.

-> İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.

-> Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni seviyor?

-> Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.

-> Hiçbir şeyi riske atmamak, aslında herşeyi riske atmaktır.

-> Hiçbir problem onu yaratan bilincin seviyesinde çözülemez.

-> Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir.

-> Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

-> Aynı anda, hem savaşa hazırlanıp, hem de savaşı önleyemezsiniz.

-> Büyük idealler uğruna önce küçük bir azınlık savaşım vermiştir.

Reklamlar

-> Eleştiriyi kabul etmeyen, başarısına inandıracak kimseyi bulamaz.

-> Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.

-> Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

-> Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir.

-> Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.

-> Eğitim insanın öğrendiklerini unuttuktan sonra geriye kalan şeydir.

-> Gelecekte başarılı olacak insanlar, geçmişten çalışarak ulaşmalıdır.

-> Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.

-> Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.

-> Yapılması gereken her şeyin temelinde önce sevgi dürtüsü yatmalıdır.

-> Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

-> Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; insanlara ya da eşyalara değil.

-> Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi?

-> Beyninizin var olan öğretiler tarafından ele geçirilmesine asla izin vermeyin.

-> Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler.

Reklamlar

-> Bilgelik dünyanın düzenini değiştirmekten çok, kendi isteklerini değiştirmektir.

-> Küçük mevzularda gerçeği ciddiye almayan birine, büyük mevzularda da güvenilemez.

Albert Einstein Mucize Sözü

-> Dinsel düşünce, çıkış kapısının olmadığı yeri bulmak için yapılan bir girişimdir.

-> Bilgi deneyimden gelir. Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir.

-> Deliliğin en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.

-> Sadece başarılı bir insan olmak için çalışma; yaptığın işe değer katan biri olmayı dene.

-> Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

-> Hayat iki şekilde yaşanır; Ya hiç mucize yokmuş gibi, ya da her şey birer mucizeymiş gibi.

-> Zeki insanların en belirgin özelliği, her şeyi bilmenin mümkün olmadığının farkında olmalarıdır.

-> Hayatta bana ‘Hayır!’ diyen herkese çok teşekkür ederim. Onların sayesinde kendim yapmayı öğrendim.

-> Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için umutlu ol. Önemli olan sürekli sorgulamaktır, durmak değil.

-> Tadabileceğiniz en güzel deneyim gizemdir. Bu gizem aynı zamanda gerçek sanatı ve bilimin kaynağıdır.

-> Hayatta başarı A ise, A eşittir X artı Y artı Z. Çalışmak X; eğlenmek Y ;Z ise boş yere konuşmamaktır!

-> Her kim ki kendini hakikatin ve bilginin hakimi sanır, tanrıların kahkahaları eşliğinde gemileri batar.

-> Kişinin susması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.

-> Aylarca, yıllarca düşünür de düşünürüm. Doksan dokuz defasında yanlış sonuca varırım. Yüzüncüsünde haklıyımdır.

-> Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluşturur.

-> Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak öğretmenin en önemli görevidir.

-> Deneyimleyebileceğimiz en güzel şey gizemdir. Gerçek sanatın ve gerçek bilimin beşiğinde sallanan en temel duygu budur.

Albert Einstein Enerji Sözleri

-> Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.

-> Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek.

-> Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

-> Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.

-> Geleceği ayarlamanın tek yolu olabildiğiniz kadar şimdide olmaktır. Şu anda dünü ya da yarını değiştiremezsiniz. Önemli olan tek an şimdidir.

-> Yanlış yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi yanlışını kabul etmek ve düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir.

-> İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.

-> Yeryüzündeki insanları sağduyuyla ve kendi mutluluklarını düşünerek yaşamaya yöneltmek kolay olsaydı, insanlığın sorunlarına pek çok çözüm yolları bulunabilirdi.

-> Benim için yahudilik, diğer bütün dinler gibi, en çocukça hurafelerin vücut bulmuş şeklidir. Yahudi halkı da, benim için diğer halklardan farklı bir nitelik taşımıyor.

-> İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.

Albert Einstein Kitap Alıntıları

-> Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, anlaşılmaz, soyut ve açıklanamaz bir şey duruyor. Anlayabileceğimiz her şeyin ötesindeki bu güce hürmet etmek benim dinimdir.

-> Dünyanın kainat’taki biricik meşkûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri uçan daireler yoktur ? iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.

-> Günde yüz kez kendime iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine dayandığını hatırlatıyorum; çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.

-> Hayatın gelişmesi ve yüceltilmesine ilişkin temel superguzelsozler.com ahlakı ilkelerin öneminin bilince çıkarılmasında, kural koyucu inancına özellikle de ödüllendiren ya da cezalandıran bir kural koyucuya gereksinim olmadığından eminim.

-> Neredeysen oradan başlayarak işini en iyi şekilde yap. Mutlu olmak için ölümsüzlük vaadine ihtiyacım yok. Benim sonsuzluğum yaşadığım şu andır. İlgi duyduğum tek bir şey vardır: Bulunduğum yerdeki amacımı yerine getirebilmektir.

-> Düzenli bir çalışma programım olmasına rağmen, bazen sahilde uzun yürüyüşler yaparım ki zihnimin içindekileri dinleyebileyim. Eğer işim iyi gitmiyorsa, günün ortasında uzanırım ve tavanı izleyerek kafamdaki düşünceleri resmetmeye çalışırım.

-> Benim din konusundaki görüşlerimle ilgili duyduklarınız elbette birer yalan, hem de düzenli tekrarlanan bir yalan. Kişisel bir tanrıya inanmıyorum ve bunu reddetmek bir yana açıkça da belirttim. İçimde dinsel olabilecek herhangi bir şey varsa eğer, bu, bilimimizin ortaya çıkarabildiği kadarıyla dünyanın yapısına duyduğum sınırsız tutkudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir