Bilgi İle İlgili Sözler

Bilgi İle İlgili Sözler, Bilgi İle İlgili Özlü Sözler, Bilgi İle İlgili Sözler Mevlana, Bilgi İle İlgili Güzel Sözler, Bilgi Ve Bilginin Gücü İle İlgili Sözler, Bilgi İle İlgili Filozofların Sözleri, Bilgi İle İlgili Atasözleri, Bilgi İle İlgili Whatsapp Durumları

Reklamlar

Bilgi İle İlgili Sözler

Bilgi İle İlgili Sözler

Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir. (Benjamin Disraeli)

Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım. (Socrates)

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, Bildiğini bilmeyeni uyarınız, Bilmediğini bilene öğretiniz, Bilmediğini bilmeyenden kaçınınız. (Konfüçyüs)

Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret veya bunun gibi aşağılık şeyler için değil, yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara. (Francis Bacon)

Asla her şeyi bildiğini sanma, gerçekten çok bilgili olsan da kendi kendine ben cahilim diyebilecek cesaretin daima olmalı. (Ivan Pavlov)

Başarılı olmak şans işi değil, tamamen bilgi işidir. (William Basse)

Reklamlar

Bilgi, sakalla ölçülmez. (Moliére)

Ne kadar bilirsen, o kadar üzülürsün. (Lao Tzu)

Bir insanın bilgisini tutacak erdemi yoksa, neyi kazanırsa kazansın, sonunda her şeyi kaybeder. (Konfüçyus)

Az şey bilirsek, bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz. Bilgi artınca kuşku da artar. (Goethe)

Bilginin hayırlısı, Allah’a karşı saygı ile korku- haşyet-uyandırandır. (Ataullah İskenderi)

Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil. (L. Annaeus Seneca)

Ah! Mutluluk bilginin kendisinde değil, bilginin edinilmesi sürecindedir. (Edgar Allen Poe)

Bir şeyi iyi bilmek için ayrıntılarını bilmek gerekir, bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir. (La Rochefaucauld)

Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. (Zübeyir Gündüzalp)

Bilinen şeyler hakkında tam olarak anlaştıktan sonra; ancak bilinmeyene doğru beraberce ilerlenebilir. (Goethe)

Reklamlar

Var olmaya değer her şey bilinmeye de değerdir; Çünkü bilgi varlığın bir simgesidir, onda iyi ve kötü aynı anda bulunabilir. (Francis Bacon)

Bir çokları hayranlık duyarlar; fakat çok az kimse bilir. (Hipokrates)

Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)

Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir. (Aristoteles)

Çin’de bile olsa bilgiyi arayın, gidin elde edin. (Hz. Muhammed s.a.v)

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. (H.de Balzac)

Bilgi, ibadetten üstündür. (Hz. Muhammed)

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmezler, yaşayanlara ilave ederler. (Kızılderili Atasözü)

Hiçbir şeyin, yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. (Thomas Edison)

Bilginin üç temel taşı: Çok görmek, çok ıstırap çekmek ve çok çalışmaktır. (Catherall)

Bilgi iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. (Samuel Johnson)

Reklamlar

Bilgi, bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız, daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (A. Everett)

Bilmek, ileriyi superguzelsozler.com görmek; ileriyi görmek güçlü olmaktır. (Auguste Comte)

Çok bilen, çok yanılır. (Moliere)

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)

Doğru insanın üzerinde uygulanırsa, bilgi bir güçtür. (Ethel Mumford)

Bilmek, Tanrı’ya yaklaşmak demektir. (Ernest Renan)

Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal. (Kızılderili Özdeyişi)

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. (Ebu Hanife)

Bildiğimiz şeyler arttıkça, bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız, çünkü onların çerçevesi büyüdükçe, bilinmeyenlerle olan temasları da artar. (Blaise Pascal)

Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek, işte gerçek bilgi budur. (Confucius)

Bilgi için her fetih her ileri adım; cesaretten, kendine karşı sertlikten, kendine karşı temizlikten doğar. (Sigmund Freud)

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)

Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düşünenler vardır. (Yusuf Has Hacip)

Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır. (William Ellery Channing)

Bilginin mürekkebi, şehidin kanından daha kutsaldır. (Hz. Muhammed)

Bütün bilgiler içinde en faydalısı, bize nefsimiz hakkında en doğru fikirleri veren, kendi kendimizi idare etmeyi öğreten bilgidir. (Janes Howell)

Bilgi, kar topu gibi yuvarlandıkça büyür. (L. Sidney)

Bilgi, kalitenin en önemli içeriğidir. (Aguayo)

Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. (Brigitte)

Bilgimiz gizem ve korkunun boşluğunda ilerlerken, bir adım önümüzü aydınlatan meşaledir. (George Santayana)

Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembelliktir. (Haeckel)

Bilgiyi sunmanın yöntemleri, kanalları, araçları, en az bilginin içeriği kadar önemlidir. (J. Fabian)

Bilgi hayat, cehalet ölümdür. (Yalnız Adam)

İş ve hayat olmayınca, kuru bilgi insanı kendi iç benliğinin çıkmazlarına iter. (Sedat Turan)

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. (Konfüçyüs)

Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için. (W. Shakespeare)

Bilgi bizi yanlış yollara yöneltebilir, fakat bunun cevabı ancak daha fazla ve daha iyi bilgidir. Çılgınların elindeki cehalet hiçbir zaman bir şeyi çözememiştir. (İsaac Asımov)

Endüstriyel toplumun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunda yakıt da, güç de; bilgidir. (J.K. Golbraith)

İki nesne en büyüktür, bilgi ve yumuşaklılık Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır. (Hacı Bektaş-ı Veli)

Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olandır. (Benjamin Disraeli)

Bilgi; büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. (Brigitte)

Eski zamanlarda insanlar, bilgiyi kendilerini yetiştirmek için edinirlerdi. Bu zamanda ise insanlar bilgiyi başkalarına kendini methetmek için elde etmeye çalışıyorlar. (Konfüçyus)

Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımız zaman, gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. (Lord Chesterfield)

Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Hz. Muhammed (sav.)

Kişi bilgi sahibi olmadan, nasıl insanca olabilir ki? (Konfüçyus)

Bilgi güçtür, ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjinizi ondan alırsınız. (Steve Chandler)

Bilgi aşağıdakileri yükseltir, bilgisizlik yukarıdakileri alçaltır. (Hz. Ali)

Bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar. (Abraham Lincoln)

Bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki birçok insanı taşır, oysa onu hiçbir insan taşıyamaz. (Goethe)

Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır. (Horatius)

İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır. (Jean J. Rousseau)

Bilgi olmayan yerde, cehalet ilim olur. (G.B. Shaw)

Bilginin yerini tutacak, bir şey yoktur. (Deming)

Bilgi, kudrettir. (Thomas Hobbes)

Bilgi de tek başına bir güçtür. (F. Bacon)

İnsanın bilgisi arttıkça, huzursuzluğu da artar. (Goethe)

Bilgisiz dürüstlük zayıf ve faydasızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur. (Samuel Johnson)

Erken olgunlaşmış bir bilgi, kendi çağının saçmalığıyla çarpıştığında bir paradoks çıkar ortaya. (Karl Kraus)

Edindiğin bilgiler giysilerine benzememeli, sen yıkanırken akıp gitmemelidir. (El Buruni)

Hiç bilmeyen gözü ile düşünür, az bilen ise kafasıyla görür. Asıl bilgili insan, gözü ile görür kafasıyla düşünür. (Kazım Taşkent)

En az bilinen şeylere, en çok inanılır. (Montaigne)

Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu? (Zumer Suresi 9. Ayet)

Bilgi adası ne kadar büyük olursa, şaşma kıyısı da o kadar büyük olur. (Ralph W. Stockman)

Her bildiğini söyleme; fakat her söylediğini bil. (Matrel Lenoir)

Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?  Kur’an-ı Kerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir