Charles Darwin Sözleri

Charles Darwin (1809-1882), İngiliz doğabilimci ve biyolog olarak tanınan, doğal seçilim teorisiyle bilinen bir bilim adamıdır. 12 Şubat 1809’da Shrewsbury, İngiltere’de doğan Darwin, bilimsel bir aileden gelmekteydi.

Reklamlar

Charles Darwin Kitap Alıntı Sözleri

Charles Darwin’in çalışmaları, evrimsel biyoloji alanına temel atmış ve fikirleri günümüzde hala geniş bir kabul görmektedir. Darwin, 19 Nisan 1882’de hayata veda etmiş ve bilimsel katkıları nedeniyle Westminster Abbey’de defnedilmiştir.

Charles Darwin Kitap Alıntı Sözleri

-> Bilim, sabır ve özenle gözlem yapmayı gerektirir.

-> Yaşamın amacı, hayatta kalmak ve neslini sürdürmektir.

-> Doğa, her türün çevresine uyum sağlama yeteneğini teşvik eder.

-> Aptalların deneylerini çok severim! Öyle ki, kendim de, hep yaparım!

-> Bütün organizmalar birbirine benzer, çünkü birbirinden türemişlerdir.

Reklamlar

-> Gerçekleri gözlemleyen ve sonuçlar çıkaran bir çeşit makinaya dönüştüm.

-> Bir canlının uyum sağlaması, onun hayatta kalma ve üreme şansını artırır.

-> Doğa, her türün çeşitliliği ve adaptasyonu teşvik eden bir laboratuardır.

-> Bilimde kesinlik, sürekli bir araştırma ve sorgulama sürecinin sonucudur.

-> Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder.

-> Doğal seçilim, tesadüfleri değil, çevresel baskıları ve uyumları vurgular.

-> Doğa, sadece hayatta kalanları değil, aynı zamanda en uyumlu olanları seçer.

-> En güçlü ve en zeki olanlar değil, değişime en iyi uyum sağlayabilenler hayatta kalır.

-> Bir organizma, çevresine en iyi uyum sağladığında, hayatta kalma ve üreme şansı artar.

-> Doğa, her türün kendi çevresindeki benzersiz zorluklara uyum sağlamasına olanak tanır.

-> Bilim, sadece keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda mevcut bilgileri sorgular ve geliştirir.

-> Doğa, değişikliklere direnç gösteren değil, değişimlere uyum sağlayabilen türleri seçer.

-> Evrim, yaşamın sürekli bir değişim ve gelişim sürecidir; adaptasyon, bu sürecin temelidir.

Reklamlar

-> Hayatının bir dakikasını boşa harcamaya cüret edebilen biri, hayatın değerini anlamamıştır.

-> Bilim, bilgiyi toplamak ve anlamak için sürekli bir çabadır, asla tamamlanmış bir iş değildir.

-> Doğada her şey birbiriyle bağlantılıdır, bu nedenle bir türün değişimi diğer türleri de etkiler.

-> Doğa, her organizmanın kendine özgü avantajlarını koruyarak türler arasında çeşitliliği sürdürür.

-> Evrim teorisi, biyolojideki birçok gizemi çözer ve yaşamın karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olur.

-> Kendini yalnızca bir kanepede kitaplar ve şömine ateşi eşiliğinde hoş, sevgi dolu bir eşle hayal et.

-> En aykırı fikirleri savunduğum zamanlarda bile, Tanrı’nın varlığını inkar edecek bir ateist olmadım.

-> Zamanının bir saatini bile boşa harcamaya cürret eden insan hayatın kıymetinin farkına varamamıştır.

-> Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır.

-> Bütün türlerin ayrı ayrı yaratıldığını öngören bilindik iddiada, hiçbir bilimsel yan bulunmamaktadır.

-> Doğa, hayatta kalmak için sadece güçlü olmaktan ziyade, çevresine uyum sağlayabilenleri ödüllendirir.

-> Evrim, canlıların birbirlerine ve çevrelerine olan etkileşimini anlamamıza yardımcı olan bir rehberdir.

-> Doğada var olan karmaşıklık, sürekli değişen çevre şartlarına uyum sağlama yeteneğinin bir yansımasıdır.

Reklamlar

-> Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur, ama masaya oturmayı başaranlar çok azdır.

Charles Darwin Meşhur Sözleri

-> Bilim, hiçbir zaman tam anlamıyla ‘tamam’ değildir; her keşif yeni soruların ve anlayışın kapılarını açar.

-> Bilim, merakı ve keşfi teşvik eden bir süreçtir; soruları sormak ve araştırmak bilimsel ilerlemenin temelidir.

-> Doğa, zaman içindeki değişikliklere uyum sağlamak için canlıları sürekli olarak ‘deneme yanılma’ sürecine iter.

-> Varolan, türlerin en güçlüsü değildir, en zekisi de değildir. Hayatta kalan, değişime en çok ayak uydurabilendir.

-> Size üzülerek bildiririm ki; İncil’in Tanrı katından indirildiğine ve İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğuna inanmıyorum.

Charles Darwin En Çok Paylaşılan Sözleri

-> Evrim, canlıların zaman içindeki değişimini anlatan bir hikayedir, bu hikaye canlıların ortak geçmişini ifade eder.

-> Evrim, canlıların geçmişteki koşullara uyum sağlaması ve gelecekteki değişikliklere hazırlıklı olması anlamına gelir.

-> Organizmaların çeşitliliği, evrimsel süreçlerin bir sonucudur, bu çeşitlilik türlerin ayakta kalmasına yardımcı olur.

-> Bilim, sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirme ve revize etme sürecidir.

-> Eğer ki hayatımı baştan yaşayabilseydim, kendime her hafta en azından bir kez biraz şiir okuma ve biraz müzik dinleme kuralı koyardım.

-> Yüzyıllar ile ölçülecek kadar uzun olmayan bir zaman sonra, insanlar bütün dünyadaki yerel halkları katledecek ve onların yerini alacaktır.

Charles Darwin Sözleri Resimli

-> Evrim, canlıların ortak ataları üzerinden birbirine bağlı olduğunu gösterir, bu da tüm yaşam formlarının birbirine bağlı olduğunu vurgular.

-> Din ve bilimin birbirinden ayrı tutulmasını pek anlayamıyorum. Ama sundan eminim ki bu iki ekolün birbirine bu kadar acımasızca saldırması için hiçbir sebep yoktur.

-> Cehalet sıklıkla bilgiden ziyade kendine superguzelsozler.com güven duygusunu doğurur: şu yada bu sorunun bilim yoluyla çözülemeyeceğini kendinden emin bir şekilde ortaya atanlar çok bilenler değil, az bilenlerdir.

-> Lütufkar ve her şeye kadir bir Tanrı’nın, canlı tırtıl bedeninin içinden beslenebilmesi için sondajcı yaban arısını tasarladığına ya da kedinin fareyle oynamasını şart kıldığına kendimi bir türlü ikna edemiyorum.

-> Sen bir ilahiyatçısın, ben ise doğa kanunlarıyla uğraşan bir bilginim. Bu iki alan, birbirlerinden farklı ve ayrı şeylerdir. Ben olayları araştırır ve bilimsel gerçekleri keşfetmeye çalışırım; fakat bunu yaparken İncil’e bakmam ve dayanmam ve bu tür kitaplarda söylenenlere aldırmam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *