Cimrilik İle İlgili Sözler

Bu yazımızın içeriğinde neler okuyacaksınız: Cimrilik İle İlgili Sözler, Cimrilik Sözleri Resimli, Cimri Kocaya Sözler, Resimli Cimrilikle İlgili Sözler, Cimrilik İle İlgili Cümleler, Cimri Esprileri, Cimrilere Laf Sokucu Sözler, Cimrilik İle İlgili Hadis, Cimrilere Söylenecek Sözler

Reklamlar

Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimrilik İle İlgili Sözler

Hem cimrilik, hem de korkaklık mümine yakışmaz. (Hadis-i Şerif)

Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, Kibirden uzaklaşan saygınlığa, Cimrilikten uzaklaşan da şerefe.

Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önceki milletleri helâk etmiştir. (Hadisi Şerif)

Cimrilik derin mutsuzluğun en sağlam belirtilerindendir. (Franz Kafka)

Memleket değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. (Michel de Montaigne)

Cimrilik kurdun açlığına benzer ve yedikçe daha çok acıktırır. (Nikolay Vasilyeviç Gogol)

Reklamlar

Hey gidi insancık, sana verilen beyni kullanmakta ne diye cimrilik edersin. Yüreğindeki gemi seni beklerken, niçin başka limana gidersin. (Tahsin Özmen)

Yaşam olağanüstü şeyleri sever, fakat mucizeye gelince cimrilik eder! (Stefan Zweig)

Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir.

Cimrilik ilaçla iyileştirilemeyecek bir hastalıktır. (Edib Ahmet Bin Mahmud Yükneki)

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme salahiyeti zayıflarda olursa, işler bozulur. (Hz. Ebû Bekir)

Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır. (Yahya b.Muaz)

Yemeyenin malını yerler, demine hu çekerler, üstüne bir bardak su içerler. (Atasözü)

Reklamlar

Kıyamette bir devenin iğne deliğinden geçmesi, cimri bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. (Vehb bin Münebbih)

Ne kimseden borç al ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para veren çok kere hem parasından olur hem dostundan.

Cimriyle balık öldüğü an pulları hiçtir.

Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğini bir fersah uzaktan görür. (Sadi)

Cimri öyle bir kişidir ki, dünyada fakir gibi yaşar, ahirette zengin gibi hesap verir. (Hz. Ali)

Cimrinin dostu bulunmaz.

Cimriyle balık öldüğü an, pulları hiçtir. (Talat Sait Halman)

Cömerdin bir akçesi, cimrinin hazinesinden bereketli. (Türk Atasözü)

Zaman o kadar cimridir ki hiçbir saniyesini vermiyor geri.

Cimrinin gümüşü kendisi gömülünce topraktan çıkar.

Cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür.

Reklamlar

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. (Sadi)

Hangi hastalık cimrilikten daha büyük olabilir ki.

Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.

Hasisin kesesi hayatına ve hayatı kesesine bağlıdır.

Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.

Cimri kişi Allah’a uzak, Cennet’e uzak, insanlara uzak ve Cehennem ateşine yakındır. (Hadisi Şerif)

Cömertlik, saadet anahtarıdır. (Nâsır-ı Hüsrev)

Cimrilikle zenginlik olsaydı, cömertler açlıktan ölürdü. (Eyyüb Sabri Osmanoğlu)

Parasından en az yararlanan, cimrinin kendisidir. (La Fontaine)

Cimrilikten kimse bezirgân olmaz. (Karacaoğlan)

Cimrilikle hayırseverlik aynı sonucu doğurur cimrinin yeryüzünde biriktirdiği serveti hayırsever gökyüzünde biriktiremez mi?

Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. (Cafer-i Sâdık)

Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa eleştiri düşmanlığa sabırsızlık rezilliğe sırrı ifşa etmek alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekânın cimrilik ise gafletin alametidir.

Altının ne olduğunu mihenk cimrinin kim olduğunu dilenci bilir.

Cimri malı götürür, kendini bitirir. (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)

Kar kuytuda, para pintide eğleşir. (Atasözü)

Cimrinin dünyaya faydası, ancak ölünce dokunur. (Alman Atasözü)

Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. (Montaigne)

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez. (Confucius)

İnsanların malca en cimrisi namusça en cömertidir. Yani malına kıymaması namusunun ayakaltı olmasına sebep olur.

Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: İdarecilere, sertlik; âlimlere, mal sevdası; zenginlere ise cimrilik. (Molla Cami)

Cömerdin de cimrinin de sarıldığı kefen aynıdır.

Eli dar olanın, gönlü de dar olur. (Hz Ali)

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

Cimrinin mukaddesi olmaz malı olur.

Sakın cimrilerle dost olma. Cimriler muhtaç olduğun şeyi en ihtiyaçlı anında senden isterler.

Ey âdemoğlu, şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmakta cimrilik ediyorsun. (Hasan Basri)

Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara, servet toplayan kişilerdir. (Stanislaw J. Lee)

Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur açıkta kalırsın. (El-İsrâ, 17/29)

Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. (Montaigne)

Esir bir kişinin cimri ise fayda umduğu insanların hepsinin esiridir.

Allah’ın, lütuf olarak verdiği şeylerden cimrilik eden kimseler, bu tutumlarının kendi yararına olacağını sanmasınlar. Bu, onlar için sadece bir kötülüktür. Cimrilikle yanlarında tuttukları mal, Kıyamet Gün’ü boyunlarına dolanacaktır. (Al-i İmran/180)

Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına. (Neyzen Tevfik)

İnsanların en cömert olanı, istemeden veren; en asil olanı da, intikama gücü yeterken bağışlayandır. (Hz. Hüseyin)

Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden. (Mehmed Tevfik Bey)

Bilindiği gibi cimrilik kurdun açlığına benzer ve yedikçe daha çok acıktırır. (Gogol)

Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet biriktirilmiş cimriliktir.

Varlıklı olduğu halde cimrilik yapanın hiçbir bahanesi yoktur. (Beydeba)

Bazısının eli verir gönlü vermez bazısının da gönlü verir eli vermez her ikisi de cimridir.

Kadına düşkünlük cimrilik gibidir kişinin parası arttıkça açgözlülüğü de artar.

Hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar.

Cimri insanı iki şey hariç hiçbir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak diğeri de mezarının toprağıdır.

İnsanların en cimrileri selam vermeyenlerdir.

Dünyanın en zengini; iktisat bilen, en yoksulu; cimri olan insandır. (Chamfort)

Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak, müminler için beladır. (Bişr-i Hâfi)

Cimri borç para isteyecek olan kişinin geldiği bir fersah öteden görür.

Cömerdin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. (Hadis-i Şerif)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir