Eğitimle İlgili Sözler

Sayfamızda sizler için hazırlamış olduğumuz eğitimle ilgili sözler kısa, eğitimle ilgili sözler uzun, Mevlana’nın eğitimle ilgili sözleri bulabilirsiniz.

Reklamlar

Ünlü Düşünürlerin Eğitim İle İlgili Sözleri

Ünlü Düşünürlerin Eğitim İle İlgili Sözleri

-> Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya Gökalp

-> Eğitim yoksullar için bir sermaye zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann

-> Bir mermer parçası için heykel tıraş ne ise ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

-> Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. (Dante Alighieri)

-> İnsan sevmediği bir kimseden öğrenemez. Aristo

-> Eğitim refah anında bir süs felaket sırasında bir sığınaktır. Aristoteles

-> İşleriniz iyi gidiyorsa, eğitim bütçesini iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. Tom Peters

-> Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. Erich Fromm

Reklamlar

-> Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. Ralph Waldo Emerson

-> Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. Dante Alighieri

-> Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir. Herbert Spencer

-> Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir. Bishop Creighton

-> Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. Lord Byron

-> Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Mustafa Kemal Atatürk

-> Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

-> Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. Konfüçyus

-> Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır. Aristoteles

-> Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. M.Gandhi

-> Eğitim, okulda öğrendiklerini unuttuktan sonra kalan şeydir. Albert Einstein

-> En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. (M.Audemars)

-> Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. Montaigne

Reklamlar

-> Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

-> Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret. Konfüçyüs

-> Eğitim kabiliyetleri olgunlaştım ama vücuda getiremez. Voltaire

-> İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. Aristo

-> Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir şey başaramayacaksınız. Malcolm X

-> Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez.- Mark Twain

-> Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum. Jackie Chan

-> Eğitim bir insanın dikdatör olmasına değil önder olmasına yarar. Lord Braugham

-> Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. Calvin Coleridge

-> Eğitimin en yüksek sonucu, hoşgörüdür. Helen Keller

-> İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Cervantes

Reklamlar

-> Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. Albert Einstein

-> Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Galileo Galilei

-> Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. A. North Whitehead

-> Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal Atatürk

-> Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. (B.Franklin)

Eğitimle İlgili En Güzel Sözler

-> Eğitim sadece okula gitmek ve bir derece kazanmakla ilgili değildir. Bilginizi genişletmek ve yaşam hakkındaki gerçeği almakla ilgilidir. Shakuntala Devi

-> Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir. Wolfgang Van Goethe

-> Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Hz. Ali

-> İnsan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. lmmanuel Kant

-> Eğitim, bir insanın dikdatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Braugham

-> Terbiye piyano eğitimine benzer genç yaşta alışılmaca asla öğretilemez. La Gou

-> Sıradan öğretmen anlatır. İyi öğretmen açıklar. Yetenekli öğretmen yapar ve gösterir. Büyük öğretmen esin kaynağı olur. William Arthur Ward

-> Eğitim hayattaki başarının anahtarıdır ve öğretmenler öğrencilerin yaşamlarında kalıcı bir etki bırakmaktadır. Solomon Ortiz

-> Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en Eğitim İle İlgili Sözler güçlü silahtır. Nelson Mandela

-> Eğitim insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. Wolfgang Van Goethe

-> Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır.- Bishop Creighton

-> Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. Nelson Mandela

-> Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse onu öğretebilmek de beceridir. M. T. Cicero

-> İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. General George Patton

-> Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.(Atatürk)

-> Eğitim, geleceğimizi kurduğumuz temeldir. Christine Gregoire

-> Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. Henry Adams

-> İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. Walter Scott

-> Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. (Seyyid Kutub)

-> Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil. Mark Twain

-> Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. Huang-Çe

-> Eğitim karanlıktan aydınlığa olan harekettir. Allan Bloom

-> Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur. Michael Jackson

-> Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir. Galiani

Eğitimle İlgili Sözler Uzun

-> Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. Çin Atasözü

-> Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez. Nicolas Boileau

-> Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de cehaletin bedelini hesaplayın. Goethe

-> Eğitim ana dizinden başlar her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon

-> İnsan kuvvetsiz mukavemetsiz ve istinatsız doğar onu kuvvetli mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau

-> Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. Goethe

-> Eğitim, kendi başına düşünmeyi öğrenmektir. Ölü Ozanlar Derneği Dead Poets Society

-> Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Albert Einstein

-> Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. Albert Schweitzer

-> Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. A. North Whitehead

-> Yurt müdafaasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. Büchner

-> Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların kanatları vardır ama ayakları yoktur. Joseph Joubert

-> Eğitim yaşam için hazırlık değildir; eğitim hayatın ta kendisidir. John Dewey

-> İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin. Doğan Cüceloğlu

-> Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. Albert Einstein

-> Eğitim, özgürlüğün altın kapısını açan anahtardır. George Washington Carver

-> Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır. Yaşamdaki en muhteşem şey zihni genç tutmaktır. Henry Ford

-> Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. (Thedore Roosevelt)

-> Kızlarını okutmayan millet oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret

-> Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson

-> Eğitim okulun eseri değil insanın kendinde mevcut faziletlernin eseridir. Louis Bromfield

-> Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlaf Vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk

-> İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin. Galileo

-> Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Platon

-> İnsanlar birey halinde eğitilmelidir çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. Samuel Smiles

-> Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. François de La Rochefaucauld

-> Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

-> İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına… (Peter Senge)

-> En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk

-> Bir ulusu yönetmek, dört çocuğu superguzelsozler.com eğitmekten daha kolaydır. Winston Churchill

-> Eğitim meyvenin kendisi değil bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. Bernard Shaw

-> Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. Hz. Muhammed (s.a.v)

-> Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. Samuel Smiles

-> Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Sokrates

-> Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

-> Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde, yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar. Hermann Hesse

-> Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.