Falih Rıfkı Atay Sözleri

Falih Rıfkı Atay, edebiyat kariyerinde özellikle roman ve deneme türlerinde önemli eserlere imza atmıştır. “Zeytindağı” ve “Çankaya” adlı romanları, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu romanlarında genellikle Türkiye’nin siyasi ve sosyal yapısını ele almış, dönemin önemli olaylarına ve kişiliklerine yer vermiştir.

Reklamlar

Falih Rıfkı Atay Sözleri Anlamlı

Falih Rıfkı Atay Sözleri Anlamlı

-> Kılık değiştirmekle insan batılı olmaz.

-> Altın kuma atıldığı zaman sesten başka her şey verir.

-> Türk insanı, her zaman kültürel çeşitliliği korumuştur.

-> Türk insanı, her zaman fedakarlık yapmaktan çekinmemiştir.

-> Türk milleti, dünya kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur.

-> İnsanlık, ortak değerler ve insan onuruna saygıyla güçlenir.

-> İnsanlık, birlikte yaşama ve dayanışma ruhuyla ayakta kalır.

-> Eğitim, toplumun aydınlanmasının ve gelişmesinin anahtarıdır.

Reklamlar

-> Türk milleti, insan haklarına saygı duymakta ve korumaktadır.

-> İdealsiz bir millet cansız düşer. Geriye doğru ideal de olmaz.

-> Türk milleti, adaleti ve insan haklarını her zaman savunmuştur.

-> Bir milletin yükselmesi, ferdi ve ahlaki yükselişlere bağlıdır.

-> Türk insanı, vatanı ve milleti için her zaman mücadele etmiştir.

-> Bir milletin kültürü, o milletin ahlaki değerleri üzerine oturur.

-> Türkiye, dünya barışının korunmasında önemli bir rol oynamalıdır.

-> Geri ile yarışa çıkılmaz, halifeliğe padişahlığa kadar yolu vardır.

-> Sevgi ve hoşgörü, insanları bir araya getiren en güçlü silahlardır.

-> Türkiye’nin güçlü olması için, eğitim sistemimizi iyileştirmeliyiz.

-> Tarih, insanlığın hafızasıdır; onu tanımadan geleceği inşa edemeyiz.

-> En azılı katili, eli titrek bir hakim mahkum eder ve bir çingene asar.

-> Dil, kültürün ve toplumun temel taşıdır; ona gereken değeri vermeliyiz.

Reklamlar

-> Toplumsal sorunları çözebilmek için adalet duygusuyla hareket etmeliyiz.

-> Bir insanın karakteri, onun dürüstlüğünde ve adalet anlayışında gizlidir.

-> Türk milleti, her zaman kendine güvenmiştir ve güvenmeye devam edecektir.

-> Hayatta başarılı olmak için, inancınızı ve özgüveninizi kaybetmemelisiniz.

-> Türkiye’nin geleceği, milli birlik ve beraberliğimizin korunmasına bağlıdır.

-> Türk insanı, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir güç ve cesaret sahibidir.

-> Türk milleti, tarih boyunca sanat ve edebiyatta büyük başarılara imza atmıştır.

-> Sen hiç ölü tank gördün mü? Öldürmeye mahsus şeylerin cesetleri ne kadar acıklı…

-> Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında, ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.

-> Falih Rıfkı Atay Düşünce, Özgürlük, Medeniyet Hayat yaşanarak öğrenilen bir sanattır.

-> Türk milleti, bağımsızlığına, vatanına, milletine, diline, tarihine, kültürüne bağlıdır.

-> Türk, harpte kullanılmış, kıymetlendirilmiş, destanlaştırılmış, sulhta ise bırakılmıştır.

-> Şunu hissettim ki, dağları, kumları ve ufukları ölü doğan çölde yaşayan şeyler iki kat yaşıyor.

Reklamlar

-> Çöl gecesi, mehtap gibi ışık veren yıldızlarla aydınlık, iki çadırın dargın profili üzerine çöküyor.

-> Her tarafta bir neslin kahramanları var, kahramanlar için iklimler, düşmanlar, denizler, karalar birdir.

Falih Rıfkı Atay Kitap Sözleri

-> Aydınlar azınlığı kara kalabalık içinde ne yapacağını şaşırır. Ahlâkını bozmadıkça politikada başarı sağlayamaz.

-> Atatürk’ün ölüm felsefesi sade idi:”- Ölümü istemek bir cesaret değildir ama ölümden korkmak ahmaklıktır,” derdi.

-> Kanuna güvenlik ve saygı olmayan yerde zarar o kadar büyüktür ki, hiç bir fena kanun, memlekete o kadar ziyan vermez.

-> Bürokrasi bilhassa bizde tembelliği, karasızlığı, kafasızlığı kötü niyeti, bilgisizliği meşrulaştırmak demek olmuştu.

-> Yalnız övünmek, bu yüzden de övülmek zaafı bizi kendi kendimizi. çevremizi ve çağımızı öğrenmekten mahrum bırakmıştır.

-> Anayasaya ve medeni kanuna göre kadın ve erkek eşittir. Bir kadın nasıl iki koca alamazsa bir erkek de iki kadın alamaz.

-> İnsan kum üstünde şehit bırakmaya dayanamıyor, çünkü ne mezarı, ne izi kalıyor. Bir denizde insan bu kadar kolay kaybolabilir.

Falih Rıfkı Atay En Çok Paylaşılan Sözleri

-> Bir ara irkilip durdum. Bir kuyunun içinden gibi, o kadar derin, bir ruhun içinden gibi, o kadar acılı bir inilti dalgası geliyor.

-> Ömürlerini yeniden yaşamak isteyenler çoktur. Bizim kuşaktan ömürlerini tekrarlamağa cesaret edenler bulunabileceğini pek sanmıyorum.

-> Halep’ten Aden’e kadar süren o koca memlekette superguzelsozler.com bir Arap meselesi vardı zannetmeyiniz. Arap meselesi denen şey Türk düşmanlığı hissi idi.

-> Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu halka çektirmemek için, siz de Atatürk’ü unutmayınız. Mustafa Kemal bizimdi. Atatürk sizindir.

-> Mavi gözlerine baktıkça, gelecek zamanların rüyalarını görürdük. Acaba eserini tamamlayıncaya kadar yaşayacak mıydı? Bütün kaygımız bundan ibaret.

-> Gerçek bir aydın, sadece kendi hakikatinin peşinde koşmaz; aynı zamanda başkalarının da hakikatlerini arar, anlamaya çalışır ve onların hakikatlerini de saygıyla karşılar.

Falih Rıfkı Atay Aşk Sözleri

-> Bir insanın düşüncelerinin ve duygularının gerçekliği, o insanın kişiliği ve karakteriyle doğrudan ilgilidir. Bu yüzden insanın gerçeklikle yüzleşmesi, önce kendi iç dünyasında başlar.

-> Yeryüzünde hâlâ çiçekler açıyor, kuşlar ötüyor ve insanlar seviyor. İnsanın vicdanında umut varsa, doğayı katledenlerin ve insanların vicdanlarını katledenlerin hiç biri bir günahı yoktur.

-> Ben, ömrümde hiçbir edebiyat eserinde, ordulara ilk hedeflerinin Akdeniz olduğunu bildiren günlük emri okurken duyduğum zevki duymadım. Bu, bütün heyecanların üstünde bir heyecan veren, bütün şiirlerin üstünde bir şiirdi. Ne olmuştuk biliyor musunuz? Kurtulmuştuk.

-> Yalnız bozuk dil değil, bir de bozuk ağız meselemiz var. Argo ve küfür bizim çocukluk ve gençliğimizde, aşağı katın ve arka sokağın bir ayıbı idi. Şimdi bir çeşit züppe süsü olmuştur. Bu çeşit züppe; giyinişinde, yürüyüş ve oturuşunda, traş ve konuşmasında tabiiden uzaklaşmağı, nedense marifet sanıyor. Kalabalıklarda, çok defa, kulağınızı tıkamaktan kendinizi güç tutarsınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *