Halid Ziya Uşaklıgil Sözleri

Halid Ziya Uşaklıgil, 1866-1945 yılları arasında yaşamış olan Türk yazar ve edebiyatçıdır. İstanbul’da doğmuş ve özellikle edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Uşaklıgil, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Reklamlar

Halid Ziya Uşaklıgil Sözleri Anlamlı

Halid Ziya Uşaklıgil Sözleri Anlamlı

* Bir boşluk içindeyim ki orada yalnız kendi acılarımı duyuyorum.

* Hayatta ölümlerin en korkuncu, içinde yaşadıktan sonra o zamana kadar mahvedilen yaşama isteğinin uyandığı bir sırada ölmek.

* İnsan, üzüntülü ve sevinçli zamanlarında, kalbinin dayanamayacağından fazlasını duyarlı bir kalple bölüşmek ister.

* Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir, hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden önce rastlamandır. Yalnız bundan ibaret.

* Beni sormayınız, ben her yerde eğlenirim, hatta bir mahalle kahvesinde bile. Beni incelemeler yapmaya uygun bir yere götürünüz, kâfidir, saatlerce oturayım, beni düşündürecek şeyler bulurum.

Reklamlar

* Bir insanın gücü, içindeki sevgi ve merhametten gelir.

* Bir insanın değeri, başkalarına nasıl davrandığıyla ölçülür.

* Ah! O son uyku! Onu nasıl özlüyor, nasıl sefil ömrünün en mesut bir neticesi olarak bekliyordu.

* Düşünceleriniz, sizin gerçek kimliğinizdir.

* Aman Yarabbi! Sevmek bu muydu? İnsanı sanki bir mengene içinde sıkıp da birisinin ayakları altına ezik, bitik, can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey, sevmek bu muydu?

* Demek hayat dedikleri şey sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek.

* İnsanın en büyük hazinesi, zamanı doğru kullanabilmesidir.

* Hayata yırtmaktan ziyade sevmek; fakat sevmekten evvel sevilmek için gelmişe benzer nazenin bir edanın baygınlıkları vardı.

* Bilir misin azizim? Ağlamamak için gülüyorum.

* Neden gizli ağlıyorsun? Madem ki senin ağlanacak şeyin var, ne için birlikte ağlamayalım?

* Yaşamak, yaşamayı bilenlere bambaşka bir lezzet sunar.

Reklamlar

* Gerçek aşk, karşılık beklemeden sevmektir.

* Bir insanın değeri, sahip olduğu mal varlığıyla değil, karakteriyle ölçülür.

* En büyük zenginlik, hiçbir şeye ihtiyacın olmamasıdır.

* İyi bir insan olmak, her zaman doğru olanı yapmakla mümkündür.

* Başından sonuna kadar bir şiir ki bir gülümseme ile başlasın, bir damla gözyaşı ile netice bulsun.

* İnsan bedbahtlığının, bahtiyarlığının mucididir (insan mutsuzluğunun da mutluluğunun da oluşturucusudur.)

* Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen benimle niçin dargın duramıyorsun bilir misin? Çünkü dargın duracak olsan kavgaya imkan bulamayacaksın. Yeniden kavga etmek için mutlaka barışmak lazım geliyor.

* İnsanlar hayattan, tiyatro sahnesinden geçen sanatçılar gibi geçmelidirler.

* Bir matemin acısı altında ezilip kalan kalplere kuvvet vermek için hayat vazifelerinin hakim sedası kadar etkili şey olamaz.

* Bir kadın bir kere uçurumlardan yuvarlanmaya başladı mı artık düşüşüne son verecek nokta yoktur, ne kadar aşağı düşerse düşecek yerleri o kadar çoğalır.

Reklamlar

* O benim olmayacak olursa hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak.

* Korkuyorum. Evlilik! Bu kelime bana korkunç bir şey gibi geliyor.

* Dert ve felaket insanları en çok umuda sarıldıkları zamanda hırpalamaktan zevk alır.

Halid Ziya Uşaklıgil Sözleri Anlamlı

* Mutluluk bir hayal gibi gözlerimizi bulandırarak uçuyor, her zaman var olan, aşikar kalan bir şey var: hayatın boşluğu!

* Hayatta en önemli şey, kendine olan güvendir.

* Kendi yolunu çizmek, gerçek özgürlüktür.

* Bir şey iki türlü sevilir: Son derece şiddet-i hissiyatla yahut metin ve kuvvetli bir muhakemeyle.

* Sevgi, her şeyin üstesinden gelebilecek güçtür.

* Ah o sevda dakikası ! Acaba mahrum hayatında o bahtiyar saat çalacak mı.

* Bugün hiç kimse ile konuşmaya tahammül edemiyordu.Yalnızlığa şiddetle ihtiyacı vardı.

* İnsan keder ve sevinç zamanlarında yüreğinin katlanabileceğinden fazlasını, başka bir yürekle paylaşmak ister.

* Yaşamak, her anı değerli kılmaktır.

* Ve evrenin bu son gecesinin tek seyircisi olarak, bütün o karların altında donmuş manzaraların kenarında kendisini görüyordu; bir kişi, bu ölmüş evrenin içinde yapayalnız! Şimdi de böyle değil miydi? Yapayalnız.

* Arz, yer gök , her şey mevsimini kaybetmiş; bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir parlaklık ışıltısı yok.

* Cinayeti kaldırmak, savaşı yok etmek, fakirliği, yoksulluğu kaldırmak mümkün mü? İstediğiniz kadar ağlayınız. Fayda? Hiç!

* Bir insanı sevmek, onun için fedakarlık yapabilmektir.

* İnsanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler, ne kadar ihtiyar olurlarsa olsunlar yine bazı dakikalar vardır ki annelerine sokularak çocuk olmak isterler.

Halid Ziya Uşaklıgil Kitap Sözleri

* İnsanın hayatında mutlu geçen dakikaları ne kadar azdır. O dakikalar da mahiyeti anlaşılmayarak bir sarhoşluk hali içinde geçer.

* Ah. Zavallı hırpalanmış, ezilmiş hayat! Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz, bahtsız ömür.. Bir elmas yağmuru altında gelişerek, şimdi bir siyah inci yağmurunun altında gömülen o emel çiçekleri.

* Bir insanın karakteri, onun zor zamanlarda sergilediği tutumla ortaya çıkar.

* Sevmek, sevmek istiyordu. Hayatında yalnızca bu eksikti, ama hayatta her şey bundan ibaretti.

* Başarı, sabır ve azimle elde edilir.

* İnsan, keder ve sevinç zamanlarında kalbinin superguzelsozler.com tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalp ile taksim etmek ister.

* İnsanlar tuhaftır. Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.

* Başkalarına karşı dürüst olmak, en değerli erdemlerden biridir.

* Bir insanın gerçek zenginliği, hayatta hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak kadar az şey istemesidir.

* Herkes konuşuyor, hiç kimse dinlemiyordu.

* Genç kızların hissiyatı kelebeklerin kanatlarına benzer. En hafif bir temas onları cerihadar etmeye kafidir.

* Gökyüzü yine bu geceki gibi yıldızlı, hava yine böyle temiz, yine ben düşünceliydim.

* Öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mavi ve her zaman mavi; aşağı siyah her zaman siyah. Bir şey ki mavi ve siyah olsun.

* Fakat kalbinde o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyor du.

* Acaba acıkmadan yiyenler gibi, çalışmadan yaşayanlar da var mıdır?

* Yalnızlık insanı olgunlaştırır.

Halid Ziya Uşaklıgil En Çok Paylaşılan Sözleri

* İnsanlar ne kadar büyürlerse bü­yüsünler, ne kadar yaşlanırlarsa yaşlansınlar, gene kimi daki­kalar vardır ki annelerine sokularak çocuk olmak isterler.

* İnsanın en büyük düşmanı, kendi içindeki korkuları ve kuşkularıdır.

* Dert ve felaket insanları en çok umuda sarıldıkları zamanda hırpalamaktan zevk alır.

* Sabır, en büyük güçtür. Sabırlı olan herkes, en zor şeyleri bile başarabilir.

* Geçmişteki hatalar, gelecekteki başarıların temelidir.

* Gerçek mutluluk, içsel huzuru bulabilmektir.

* Söylenmemiş söz ağırlaşır.

* İnsanın en büyük zaferi, kendi kusurlarıyla barışık olmasıdır.

* Şimdi ben burada yeisimle zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor.

* Hayallerinizin peşinden gitmek, gerçek başarıya giden yoldur.

* Ağlamak henüz tamamıyla umutsuz olmadığımızı, henüz umutsuzluğumuz içinde bir arzuya sahip olduğumuzu göstermez mi.

* Hayatta en değerli şeyler, satın alınamaz.

* Çocuklukta hep böyle değil midir? Hatıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış, delik deşik olmuş bir sahife şeklinde kalır.

* Onun alemi; işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde, mai bir sema, o mai semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti.

* Gerçek dostluk, zor zamanlarda ortaya çıkar.

* Bir insanın en büyük korkusu, kendini tanımaktan kaçmaktır.

* Ama heyhat! Gençler o kadar hızla ihtiyarlıyor ki gençlik uygarlığa kurban olmuş diyeceğim geliyor.

* Özgürlük, kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmektir.

* Hayatta her şey geçicidir, geriye kalan sadece anılar ve izlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *