İlim İle İlgili Sözler

İlim İle İlgili Sözler, Atatürk’ün İlim İle İlgili Sözleri, İlim İle İlgili Sözler Mevlana, İlimle İlgili Sözler Yunus Emre, İlimle İlgili Sözler, İlim Hakkında Sözler, İlim İle İlgili Söylenmiş Sözler, İlim İle İlgili Sözler Resimli

Reklamlar

İlimle İlgili Sözler

İlimle İlgili Sözler

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. (Mevlana)

Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. (Mustafa Kemal Atatürk)

İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder. (Hz. Ali)

Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir. (M. İskender )

Reklamlar

Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır. (Şems-i Tırmizi)

Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. (Edmont Goblot)

İlim, üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat. (Hacı Veyiszade)

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur. (Hz. Ali)

Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder. (M. Rasim Mutlu)

İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır. (İmam-ı Şafii)

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. (Hz. Muhammed)

İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz. (Hz. Muhammed s.a.v)

Reklamlar

İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır. (H. Ziya Ülken)

İlim öğrenmek erkek-kadın tüm Müslümanlara farzdır. (Hz. Muhammed)

İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için sık sık ortaya çıkarma. (Chesterfield)

İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. (İmam-ı Malik)

İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. (Hz. Ali)

İlim bahçesi, cennet bahçesidir. (Hz. Ali)

İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır. (İbn-i Mesud)

İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır. (Agah İzzet Yaygaç)

İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır. ( İmam-ı Şafi)

İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. (Şeyh Sadi)

Reklamlar

Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin. (Hz. Ömer)

İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. (Laurence Sterne)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük superguzelsozler.com hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi. (H. Ali Yücel)

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

İlmin evveli niyet,sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra mu hafaza etmek,en sonra da yaymaktır. (Abdullah Bin Mübarek)

İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır. (Hz. Ali)

Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. (Hz. Ali)

İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır. (Yahya Bin Muaz)

İlmin sonu, cehlin itirafıdır. (Hz. Ali)

İlim ve hikmet müminin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır. (Mustafa Kemal Atatürk)

İlim aşağıdakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçaltır. (Socrates)

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. (Hz. Muhammed)

Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. (Hz. Muhammed)

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. (Hacı Bektaş-i Veli)

İlim ile ileriye,din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir. ( Peyami Safa)

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim, geçmeyen para gibidir. (Cenap Şahabettin)

İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. (Cüneyd-i Bağdadi)

Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir. (Elmalılı M. Hamdi Yazır)

Ya alim, ya öğrenci, ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)

Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir. (A.F.Y)

İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir. (A.F.Y)

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. (Hz. Muhammed)

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu. (Hz. Ali)

İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. (A. Einstein)

İlim ürkek bir kuştur, bağlamazsan kaçar. (İmam Şarani)

İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. (Şeyh Sadi)

İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir. (Zübeyr Bin Ebubekir)

İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. (Yahya Bin Muaz)

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven. (Hz. Muhammed s.a.v)

İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristoteles)

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir. (Hz. Muhammed s.a.v)

Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem. (Hz. Ali)

İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır. (İ. Hakkı Bıçakçızade)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir