Namaz İle İlgili Sözler

Namaz İle İlgili Sözler, Namaz İle İlgili Güzel Sözler, Namaz İle İlgili İbretlik Sözler, Namaz İle İlgili Özlü Sözler, Namaz İle İlgili Sözler Necip Fazıl Kısakürek, Namaz İle Güzel Sözler Resimli

Reklamlar

Namaz İle İlgili Sözler

Namaz İle İlgili Sözler

Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz. – A’râf, 170

Namazı aradan çıkarır gibi kılıyoruz, aslında hayatı aradan çıkartıp namazı merkeze almalıyız.

Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. – Enfâl, 3

İnsanlar ikiye ayrılır; vaktini beşe ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar. – Necip Fazıl Kısakürek

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. – Bakara, 3

Reklamlar

Cennetin anahtarı namazdır. Darimi

Namaz, zamanın zekâtıdır.

Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar. İmam-ı Gazâli

Namaz kıldığında, bir daha namaz kılamayacakmışsın gibi kıl. – Hz. Ubbâde ra

Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider.

Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. Hz. Ali

Namaz, müminin istirahatıdır. Hz. Ali

Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlahi koruma ve teminattan mahrum kalır. – Hz Muhammed (s.a.v)

Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. – Buhârî

Biriniz namaza durduğu zaman, ancak Rabbine müracaat eder; Çünkü o, kişinin Rabbi arasındadır. Hz. Muhammed (s.a.v)

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. – En’âm, 162. ayet

Reklamlar

Huşu namaza, haşyet ilme aittir. A.F.Y.

İbadet içinde en büyük namaz, onunla yapılır. Allah’a niyaz, hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur. Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur.

Ya Allah’a baş eğer, hiç kimseye eğmezsin, ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin! – Necip Fazıl Kısakürek

Namazın kısaltılması, Allah’ın sizlere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabul edin. Hz. Muhammed (s.a.v)

Geceleyin kalkıp namaz kılan, karısını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah merhamet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah merhamet etsin. – Ebû Dâvûd

Dünya ve ahreti çok seven adam! İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm. Ahmet Tevfik Paksu

Gelecek de doktorların hastalarına yazacakları reçete, Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu oruç olacaktır. B. Shaw

Reklamlar

Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız!

Namaz kılmak, yalnız Allah’ü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. – İmâm-ı Rabbânî

Kişi başım var diye övünmesin. Secdeye varmayan baş baştan sayılmaz. – Necip Fazıl Kısakürek

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer” – Ebû Dâvûd

Bizimle onlar (münafıklıklar) arasındaki ayırıcı temel unsur namazdır. Namazı terkeden kimse küfre düşer. – Tirmizî

Bir Nebi, ümmetinden kendisine imamlık edecek birisinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez. Hz. Muhammed (s.a.v)

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; “Hz. Ali’den (ra) rivayet edilmiştir ki: Gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.”

En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. Ebu Davud

Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Said Nursî

Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbûlü, insanın evinde kıldığı namazdır. – Buhârî

İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider. – Buhârî

Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti. – Meryem, 31

Bir de, bize, “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının” diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır. – En’âm, 72

Allah (c.c.)’la konuşmak isterseniz namaz kılın. Allah (c.c.) sizinle konuşmasını isterseniz Kur’an-ı Kerim’i okuyun.

Biriniz cumanın farzını kılınca, ardından dört rek`at namaz daha kılsın. – Müslim

Namaz kılanın imanı tamdır, İslâm için daim cihat yapandır. Muhammed Altun

Farz eda olunmadıkça, nafile kabul olunmaz. Hz. Ebubekir

Doğduğunda kulağına okunan ezan, öldüğünde kılınacak namazın içindir. Hayat bu kadar kısadır işte.

Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. Hz. Ubbâde

Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır. Hz.Ubbâde

Namazı dosdoğru kılınız. Zira muhakkak namaz, Müminler üzerine vakitlenmiş olarak farz kılındı. – Nisa, 103

İbadet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu. Yahya bin Muâz

İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. – Buhârî

Bir farzı vaktinde yapmak, halis niyetle bin sene nafile ibadetten iyidir. İmam Gazali

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. – Hz Muhammed (s.a.v)

Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Yahya bin Muâz

Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur. – Hz Muhammed (s.a.v)

Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. B.Said-i Nursî

Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır. Hz. Ebubekir

Dünyadaki insanı zaman iğnesiyle her gün beş yerinden ahirete diken bir göksel dikiştir namaz.

Kâinat insan için, insan ise namaz için yaratılmıştır.

Verdiğin zekât kesene bekçilik yapar, onu korur. Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır. – Mevlana

Acılarını unutmak için namaza duran ashabın; bir yeri acıyınca namazı bırakan takipçileriyiz. – Mehmet Deveci

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Kasten namaz kılmayanın diğer amellerini Allah-ü tela(c.c.) kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın (c.c.) himayesinden uzak olur.”

Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur. Hz. Ebubekir

Sevgi (kulluk), düşünce ve manadan ibaret olsaydı, bize oruç ve namaz lüzumlu olmazdı. – Mevlana

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin. – Hz Muhammed (s.a.v)

Şayet krallar bizim namazdan aldığımız tadı bilselerdi onu kılıçlarla almaya çalışırlardı! – Hasan Basri

Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. – Buhârî

Secde görmemiş bir alnın, alın yazısı olmak istemem…

Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin. – Müslim

Mollanın namazında Hakk’ın ne celali vardır, ne de cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez. M. İkbal

Kim ki sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Allah-u Teâlâ’yı zikrederse, sonra da iki rekât namaz kılarsa, kendisi tam bir hacc, tam bir umre sevabı gibi sevap kazanır. Tirmizî

Şimdi kendimize soralım; namazı kıldık mı yoksa namaza kıydık mı? – Ramazan Kayan

Benim niyazım, iki rekât namaza sığmaz. M. İkbal

Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. B.Said-i Nursî

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. – Bakara, 43

Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız! – Ebû Dâvûd

Namaz dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da; İslam’ın kantarası yani köprüsüdür. Biri dini diğeri asayişi muhafaza eden, iki ilahi esastır. B.Said-i Nursî

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. – Mâide, 58

Kötülüğün giremediği tek yer, alın ile secde arasıdır. – Muhyiddin Şekûr

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. – Bakara, 45

Bir namazın suretinin şartı, suyla temizliktir; namazın ruhunun şartı ise ruhi temizliktir. Mevlâna

Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir. – Mâide, 55

Kur’an-ı Kerimde Allah emreder: Günde beş vakite bir saat yeter. Yirmi saatten yalnız birini, Hakk’a vermeyene insan denir mi? Ahmet Tevfik Paksu

Sıcak şiddetlenince (öğle) namazını soğutun, tehir edin (biraz). Çünkü sıcağın şiddeti, cehennemin hararetindendir. Hz. Muhammed

İnsanın namaz kılmayı arzu edişi, oruç tutuşu, hep Hakk’ın kulunu kendine çekişindendir. – Mevlana

Her vakte bin bahane bulur, bînamaz olan.

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? – Mâide, 91

Bir namazım, bir duam, bir de eski seccadem. Hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermayem. – Necip Fazıl Kısakürek

Ey kul, etme dünya nazı, kıl namazını. Sonra kılarız diyenin, dün kıldık namazını!

İbadetlerin en kapsayıcı olanı ve kulu Allah Teâlâ’ya en çok yaklaştıranı namazdır. – İmam Rabbani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir