Namus İle İlgili Sözler

Namus İle İlgili Sözler, Namus Sözleri, Namusla İlgili Sözler, Namus İle İlgili Ağır Sözler, Namusluluk İle İlgili Sözler, Şeref Namus Haysiyet Sözleri, Namus Sözleri Mevlana, Namuslu Ayağına Yatan Sözleri, Bir Kızın Namusuna Laf Atmak Sözleri

Reklamlar

Namus Sözleri

Namus ile yaşamak hayatını doğru yolda sürdürmek Allah’ın ayetlerine uyarak yaşamak hepimizin görevidir. Bazıları namus deyince hemen başka bir şeyi düşünebilir ama namus insanın yaşayış biçimidir, verdiği sözdür, davranışlarıdır. Maalesef çevremizde namussuz kişilerde yok değil. Namuslu görünüp namussuzun önde gidenler namussuz yoldan gidip namuslu yoldan çıkmaya çalışıyorlar. Haysiyet ve şerefini kaybetmiş bir kişinin kazanması çok zordur. Hile yapan, yalan söyleyen, ama görünüşte saygınmış gibi davranan adam. O aslında kendisinin namussuz olduğunu biliyor, ama başkaları onu namuslu sandığı için, çevreden bir saygı topluyor, oradan kendine elden düşme bir öz saygı çıkarıyor.

Namus Sözleri

-> Allah bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse o kimseye ehlullaha karşı kötü söz söyletir. (Hz. Mevlana)

-> Namuslu görünmeye çalışma namuslu ol.

-> Namus yolundan yürümeyenler, haysiyetini, şerefini, onurunu kaybeder.

Reklamlar

-> Namuslu bir insan namussuz yüz insana bedeldir.

-> Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler. (Hz. Ali)

-> En tehlikeli kişiler namus ile ilgili ağır sözler söyleyen ve namussuzluk peşinden koşmayı da hiç bırakmayanlardır.

-> Namuslu kişiler, ne aydınlıktan ne de karanlıktan korkarlar. Thomas Fuller

-> Bir kızın namusuna laf atmak ona leke sürmek kul hakkına girmektir ve büyük günahlardandır.

-> Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir. Nicolas Boileau

-> Namuslu ve vakarlı kadın, milyonlara değer bir hazinedir. İ. Hakkı Bıçakçızade

-> Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar. Montesquieu

-> Namussuzca bir düzenle edinilen mal, elde kalmaz. Sofokles

-> İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler. Cicero

-> Bir memlekette; namuslu insanlar da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü

Reklamlar

-> Namus güzelliğin sadakasıdır. Hz. Ali

-> Namuslu davranmak en iyi siyasettir. Cervantes

-> Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Hz. Ali

-> En namuslu sözler, en namussuz insanların dilinde… Şener Şen

-> Bir insan bahtından ziyade namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır. Atinalı Solon

-> Sahte bir namus, sahte bir şerefle gölgesiymiş gibi beraber bulunur. Henry Fielding

-> Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. La Fontaine

-> İnsanı şerefe ulaştıran en kesin yol namusudur. Meralite

-> Namus durmadan övünür ama açlıktan ölür. Juvenalis

-> lrz ve namustan mahrum olanlar millet ve vatan hissi taşımazlar böylelerinden sakınılmalıdır. Mevlana

-> Namuslu adam erken evlenir; akıllı adam hiç evlenmez. Miguel de Cervantes

-> Müminin ırzı ve şerefi, malından daha kıymetlidir. Sufyan Bin Uveyne

-> Namus, yalnız Allah adına yemin etmeye yarayan bir kelimedir. Samuel Butler

Reklamlar

-> Başkasının namusunu çalan kendi namusunu kaybeder. Publilius Cyrus

-> Namus, güzelliğin sadakasıdır. Hz. Ali

-> Namus, seciyenin insanlara verdiği manevi bir nişandır. Mektupçu Agâh

-> Ancak acıya verdiğim değer kadar değer veriyorum hayata, onsuz edebilirim. Ama namus, benden çocuklarıma kalacağı için, yalnız onu savunacağım ben. William Shakespeare

-> Namusluluk, insan vicdanı ile baş başa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir. Ali Fuad Başgil

-> Evlat; babasından yalnız superguzelsozler.com para mirası beklemez, en büyük intikal namustur. H. Rahmi Gürpınar

-> Kaybedilen para bir şey değildir ama kaybedilen namus çok şeydir. Alfred Krupp

-> Aptallık yüzünden namuslu olan pek çok insan vardır. Dostoyevski

-> Namuslular da en azından namussuzlar kadar cesur olmadıkça bir memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü

-> Hayatta namusumuzla yaşamanın en gerçek yolu olduğumuz gibi görünmektir. Sokrates

-> Namuslu olamayan kimsenin, kendisine saygısı olmaz; bir insanın kendisine saygısı, dinden sonra bütün kötü huyların en başta gelen dizginidir. F.Bacon

-> Kendisinin ve başkasının ırz ve namusuna hürmet göstermeyenlere hiçbir hususta emniyet edilmez. Sokrates

-> Fuhşun felsefesini yapmak, namusun müdafaasını yapmaktan daha kolaydır. Hüseyin Nihal Atsız

-> İnsanların malca en cimrisi, namusça en cömerdidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayakaltı olmasına sebep olur. İbn-i Mu’tez

-> Namuslu kadınların çoğu aranmadığı için el sürülmemiş defineler gibidir. La Rochefoucauld

-> Kadınların namusluluğu, çoğu kez ünlerine ve rahatlarına düşkün olmaları yüzündendir. La Rochefoucauld

-> İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır. Erkeğin mert kadının da namuslu olması… Napolyon

-> Bu ülkede sağcı-solcu yoktur, Bu ülkede ilerici-gerici yoktur, Bu ülkede yalnız namuslular ve namussuzlar vardır. Siz namuslulardan olun. Görecekseniz çok kalabalık olacaksınız. Cemil Meriç

-> Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır ne suç ne namus ne de ruh. Honore de Balzac

-> Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu o’dur. Friedrich Nietzsche

-> Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir. Diderot

-> Parası olanın ırzı da tamam, namusu da! Sabahattin Ali

-> Namuslu insanlar yasalarla sınırlanmadıkları zamanlarda bile namuslu olmak zorundadırlar. Dostoyevski

-> Bir kızın çeyizi, namusudur. Hz. Fatıma

-> Büyük işlerin içinde namus aramak yanlıştır. Namusun içinde büyük işler aramak kadar. Özdemir Asaf

-> Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Cemil Meriç

-> Kadının namusunu erkeklere karşı koruması ününü kadınlara karşı korumasından çok daha kolaydır.

-> Kimse size başka türlü olmak fırsatını vermezse namuslu olmak kolay… G. B. Shaw

-> Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda ödülünü verir. Charles Perrault

-> Kadının bekçisi namusudur. Ovidius

-> Aşkı olan arı namusu neyler. Yunus Emre

-> Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. Machiavelli

-> Başkalarının kadınlarına karşı namuslu ve iffetli olun ki sizin kadınlarınız da namuslu ve iffetli olsunlar. Hz. Muhammed (s.a.v)

-> Namusun dokusu, kalın olmalıdır. F. Gonçalvo

-> Bir kadın beş vakit namazını kılar namusunu korur kocası ile iyi geçinirse dilediği kapıdan Cennete girer. İbni Hibban

-> Takdir edilmeyi beklemeden namuslu olamayanların namusuna inanmam. Gogol

-> Çöküntü devirlerinde iki çeşit insan meydana çıkıyor. Namuslularla namussuzlar. Kemal Tahir

-> Her iyi düşünce namuslu insanlarda bulunur. Euripides

-> Kim kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemde korur. Hz. Muhammed (s.a.v)

-> Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman

-> Beşeri hüner ve maharetlerin en gücü ve en büyüğü namuslu olabilmektir. R. Necdet Kestelli

-> Günümüzde üçkâğıtçılar öylesine namuslu görünüyor ki, namuslu insanlar üçkağıtçı görünümüne düştüler. Mümin Sekman

-> Namuslu olmanın bedeli yalnızlıktır. Cemil Meriç

-> Şeref ve namusunu yitiren kavimlerse genellikle bağımsızlık ve hürriyetlerini de kaybetmeye mahkumdurlar. Adolf Hitler

-> Namuslu davranmak en iyi siyasettir. Miguel de Cervantes

-> Bir ülkede köleliği yasalar koyuyorsa, namuslu bir insan için en uygun yer cezaevidir. Tolstoy

-> Vatan ve milletini satan dinden, imandan ve namustan bahsedemez. Atatürk

-> Ömrün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur. Denis Diderot

-> Namus dediğiniz elle tutulmaz gözle görülmez; Ona sahip olmayanlar bile, Sahipmiş gibi görünürler çoğu kez. William Shakespeare

-> Namuslu bir adamın verdiği söz, yemin yerine geçer. A. Hamid Tarhan

-> Namus üzerine en güzel övgüleri de, gençliğinde ahlaksız ve iğrenç bir yaşam sürmüş insanlar uydurmuştur. Nietzsche

-> Ey Ademoğulları; Nâmus sadece kadına özgü bir şeyse, Hz. Yusuf’un (a.s) sakındığı neydi?

-> Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. William Shakespeare

-> Namus seciyenin insanlara verdiği manevi bir nişandır. Mektupçu Agâh

-> Bekaret dokunulunca solan ve gözyaşları ile ıslatılsa bile canlanmayan bir çiçektir. Hooper

-> O**spuları ve çingeneleri severim. Biri namuslu numarası yapmaz, diğeri milliyetçi ayağına yatmaz! Charles Bukowski

-> Başkalarının namusunu çalan kendi namusunu kaybeder. P. Syrus

-> Namusun düşmanı namussuzdur. İ. Hakkı Bıçakçızade

-> Dünyanın en namuslu en dürüst en erdemli adamına altı satır yazı yazdırın onu giyotine gönderecek en az bir açığını yakalarım. Richelieu (kızıl kardinal)

-> Namuslu bir kadın ve erkeği aşağılamak söz konusu olabilir, ama bir hırsıza hırsızsın demek aşağılamak değil, gerçeği tekrarlamaktır. Tolstoy

-> Birkaç tane namuslu adam birçoklarından daha iyidir. O. Cromwell

-> Yalnız şunu bilmelisin ki, mutluluk ancak namus ve haysiyetini koruduğun sürece vardır. Bu sözümü sakın unutma! Cengiz Aytmatov

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir