Nankörlükle İlgili Sözler

Nankörlük, insan ilişkilerinde önemli bir konudur çünkü yardımseverlik, saygı ve minnet duygusu insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde önemli bir role sahiptir. Bir kişi, başkalarının iyiliğini görmezden gelir veya değersizleştirirse, bu durum ilişkileri zayıflatabilir ve karşılıklı güveni azaltabilir.

Reklamlar

Nankörlükle İlgili Sözler Kısa

Nankörlükle İlgili Sözler Kısa

-> Nankörlük, iyiliklerin değerini küçümsemektir.

-> Nankörlük, minnettarlığın eksikliğidir. – Unknown

-> Nankörlük, insanın kendi ruhunu yaralamasıdır. – Aesop

-> Nankörlük, ruhu çürüten bir zehirdir. – Honore de Balzac

-> Nankörlük, aldığınız nefesi unutmanız gibidir. – Unknown

-> Nankörlük, insanoğlunun unutkanlığından doğar. – Voltaire

-> Nankörlük, bir insanın ruhunu karanlığa hapseden zincirdir.

-> Nankörlük, insanın içindeki sevgiyi solmaya terk etmesidir.

Reklamlar

-> Nankörlük, insanın minnettar olma yeteneğini kaybetmesidir.

-> Nankörlük, insanoğlunun minnettarlık duygusunu soldurmasıdır.

-> Nankörlük, insanoğlunun sahip olduklarını görememesidir. – Aesop

-> Nankörlük, insanın içindeki güzellikleri göremez hale gelmesidir.

-> Nankörlük, insanın iyilikleri unutmasıdır. – Marcus Tullius Cicero

-> Nankörlük, hafızanın değil, kalbin unutmasıdır. – Jean Paul Richter

-> Nankörlük, insanoğlunun en büyük unutkanlığıdır. – Giovanni Ruffini

-> Nankörlük, insanın içindeki merhamet kaynağını kurutmasıdır. – Aesop

-> Nankörlük, insanın kalbini küçülten bir zehirdir. – Albert Schweitzer

-> Nankör kişi, kendisine sunulan gülü soldurmak yerine dikenleri sayar.

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu unutmasıdır. – Bilinmeyen

-> Nankörlük, insanın içindeki ışığı söndüren karanlık bir bulut gibidir.

Reklamlar

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu unutmasıdır. – Bilinmeyen

-> Nankör kişi, her zaman daha fazlasını talep edip, verilenleri küçümser.

-> Nankörlük, insanın kendi doğasına ihanet etmesidir. – Albert Schweitzer

-> Nankörlük, insanın kendi değerlerini küçümsemesidir. – Albert Schweitzer

-> Nankörlük, insanın minnettarlık duygusunu yitirmesidir. – Elbert Hubbard

-> Nankörlük, insanın içindeki iyiliği görememesidir. – Amos Bronson Alcott

-> Nankör kişi, kendisine uzanan eli, reddedilen bir fırsat olarak algılar.

-> Nankörlük, insanın kalbinin kendi karanlığına gömülmesidir. – George Sand

-> Nankörlük, insanın kendi değerlerini küçümsemesidir. – Jean de La Bruyère

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan iyilik elini, kendi çıkarı için kullanır.

-> Nankörlük, insanoğlunun geçmiş yardımları unutmasıdır. – Jean de La Bruyère

-> Nankörlük, insanın içindeki sevgiyi göremez hale gelmesidir. – Albert Camus

-> Nankörlük, kendi gölgesine sığınmak için güneşi unutmaktır. – Khalil Gibran

Reklamlar

-> Nankörlük, insanın minnettarlık hissini yitirmesiyle başlar. – Wilhelm Busch

-> Nankörlük, insanoğlunun kendi değerlerini inkar etmesidir. – Thornton Wilder

-> Nankörlük, insanın vicdanını körelten bir duyarsızlıktır. – Honoré de Balzac

Mevlana’dan Nankörlükle İlgili Sözler

-> Nankör kişi, bahşedilen güzellikleri değil, eksiklikleri görebilen biri olur.

-> Nankörlük, insanın kalbindeki şükran duygusunu siler. – William George Jordan

-> Nankörlük, insanın içindeki güzellikleri görmemesine sebep olan bir perdedir.

-> Nankörlük, insanın içindeki sevgiyi solmaya terk ederek iç dünyasını karartır.

-> Nankör kişi, minnettar olmanın getirdiği huzuru değil, şikayetin yükünü taşır.

-> Nankörlük, insanın minnettarlık duygusunu kaybetmesidir. – William Shakespeare

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu unutmasıdır. – William Arthur Ward

-> Nankör kişi, kendisine uzanan eli, kendisine doğru kapanan bir kapı gibi görür.

-> Nankörlük, insanın içindeki sevgi çiçeklerini solmasıdır. – Amos Bronson Alcott

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu unutmasıdır. – William Arthur Ward

-> Nankörlük, insanın sahip olduğu iyilikleri göz ardı etmesidir. – Elbert Hubbard

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu umursamamasıdır. – William Arthur Ward

-> Nankörlük, insanın içindeki şükran duygusunu yok eder. – Johann Wolfgang von Goethe

-> Nankör kişi, yapılan iyilikleri unutup, küçük bir hata üzerinde sonsuza kadar durur.

-> Nankörlük, insanın içindeki minnettarlık tohumlarını kurutur ve acımasızlığa dönüşür.

-> Nankörlük, insanın içindeki şükran duygusunu silmesidir. – Johann Wolfgang von Goethe

Vefasızlık Ve Nankörlük Sözleri

-> Nankörlük, insanın elindeki güzellikleri görmemesine ve takdir etmemesine sebep olur.

-> Nankörlük, insanın minnettarlık duygusunu göz ardı etmesidir. – Marcus Tullius Cicero

-> Nankör kişi, kendisine gösterilen sabrı, başkalarının tahammülsüzlüğü olarak yorumlar.

-> Nankörlük, insanın içindeki minnettarlık duygusunu silmesidir. – Marcus Tullius Cicero

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu hatırlamamasıdır. – William George Jordan

-> Nankörlük, verilen değeri azaltan ve alıcıyı mahveden bir hastalıktır. – Alexander Pope

-> Nankörlük, insanın içindeki şükran duygusunu yok etmesidir. – Johann Wolfgang von Goethe

-> Nankörlük, insanoğlunun geçmişte yapılan iyilikleri unutmasıdır. – Marcus Tullius Cicero

-> Nankörlük, insanın içindeki şükran duygusunu yok etmesidir. – Johann Wolfgang von Goethe

-> Nankörlük, insanoğlunun minnettarlık duygusunu yitirmesiyle başlar. – Jean de La Bruyère

-> Nankör kişi, kendisine yapılan iyilikleri hatırlamak yerine, kendi incinmişliğini besler.

-> Nankör kişi, kendisine sunulan yardımı reddederken aslında kendi iç huzurunu da reddeder.

-> Nankörlük, insanoğlunun sahip olduğu nimetleri görmemesine neden olan bir sis perdesidir.

-> Nankörlük, insanoğlunun minnettarlık duygusunu kaybetmesiyle başlar. – Jean de La Bruyère

-> Nankör kişi, yapılan iyilikleri değil, kendi içindeki sorunları ve eksiklikleri hatırlar.

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardımı reddederken aslında kendi iç huzurunu da reddeder.

-> Nankörlük, insanın iyilik gördüğü halde bunu görmezden gelmesidir. – William George Jordan

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı güzellikleri görmemesine ve takdir etmemesine sebep olur.

-> Nankör kişi, yapıcı eleştirileri değil, kendisine uzatılan yardımı bir saldırı olarak algılar.

-> Nankör kişi, yapıcı eleştiriler yerine kendisine uzatılan yardım elini bir saldırı olarak algılar..

-> Nankör kişi, kendisine sunulan yardımı reddederken aslında içsel huzurunu ve mutluluğunu reddeder.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı iyilikleri göremez hale gelmesine ve takdir etmemesine neden olur.

-> Nankör kişi, yapılan iyilikleri görmezden gelip kendisine sunulan yardımı bir tehdit olarak algılar.

Nankörlükle İlgili Sözler Resimli

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardım elini, kendi kusurlarının bir yansıması olarak değerlendirir.

-> Nankörlük, insanoğlunun içindeki şükran duygusunu gölgelerle örter ve gözden kaybetmesine neden olur.

-> Minnettarlık, insanın kalbindeki en güzel çiçeklerden biridir. Nankörlükse bu çiçekleri soldurmaktır.

-> Minnettarlık, insanın iç dünyasında bir neşe ve huzur kaynağıdır. Nankörlükse bu kaynağı kurutmaktır.

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardımı reddederken aslında içsel büyüme ve gelişim fırsatını kaçırır.

-> Nankör kişi, kendisine sunulan yardımı reddederken aslında içsel büyüme ve gelişim fırsatını reddeder.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı iyilikleri değil, kendi yaşadığı zorlukları vurgulamasına neden olur.

-> Nankör kişi, kendisine sunulan yardımı küçümseyerek, içsel huzura ve mutluluğa ulaşma şansını kaybeder.

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardım elini reddederken aslında içsel huzurunu ve mutluluğunu reddeder.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı iyilikleri değil, kendi iç dünyasındaki negatif duyguları beslemesidir.

-> Nankörlük, insanoğlunun gözlerini kapatıp sahip olduğu güzellikleri ve nimetleri görememesine neden olur.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı iyilikleri değil, kendi iç dünyasındaki karanlık noktaları beslemesidir.

-> Nankörlük, insanoğlunun eline uzanan yardımı değil, kendi içindeki endişeleri ve karanlık noktaları görür.

-> Nankör kişi, yapıcı eleştiriler yerine kendisine superguzelsozler.com uzatılan yardımı bir haksızlık olarak algılar ve reddeder.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı güzellikleri değil, kendi iç dünyasındaki karanlık noktaları beslemesidir.

-> Nankörlük, insanoğlunun içindeki minnettarlık duygusunu küçümseyerek içsel dinginliği kaybetmesine yol açar.

-> Bir insanın desteği, bir başka insanın hayatında güçlü bir köprü olabilir. Nankörlükse bu köprüyü yıkmaktır.

-> Nankör kişi, kendisine sunulan yardımı reddederken aslında içsel huzura ve mutluluğa ulaşma şansını kaybeder.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı güzellikleri değil, kendi iç dünyasındaki karanlık noktaları hatırlamasıdır.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı güzellikleri değil, kendi iç dünyasındaki karanlık noktaları hatırlamasıdır.

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardımı reddederken aslında içsel büyüme ve olumlu değişim fırsatını reddeder.

Nankörlükle İlgili Sözler Facebook

-> Nankörlük, insanoğlunun elindeki fırsatları görememesine ve değerlendirememesine sebep olan bir tünel gibidir.

-> Minnettarlık, insanın elindeki nimetleri görebilmesi için bir penceredir. Nankörlükse bu pencereyi kapatmaktır.

-> Nankörlük, insanoğlunun yaşadığı iyilikleri göz ardı etmesine ve kendi içindeki karanlığı büyütmesine sebep olur.

-> Nankör kişi, kendisine sunulan yardımı küçümseyerek aslında içsel huzur ve mutluluğun kapısını kendisi önünde kapatır.

-> Nankör kişi, kendi gölgelerini izlemek yerine kendisine uzatılan yardım elini reddederek kendi içindeki karanlığı besler.

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardım elini, başkalarının kendi zayıflıklarını görmesine neden olan bir ayna gibi görür.

-> Hayat, minnettarlıkla beslendiğinde daha berrak ve daha anlamlı hale gelir. Nankörlükse bu berraklığı bulutlarla kaplamaktır.

-> İyilikleri görmek, güzellikleri keşfetmek için gözlerinizi açın. Nankörlük ise bu güzellikleri görmeyecek kadar körleşmektir.

-> Nankör kişi, kendisine uzatılan yardım elini, kendi kusurlarını superguzelsozler.com örtbas etmek için bir fırsat olarak değil, bir tehdit olarak algılar.

-> Nankörlük, insanoğlunun gözlerini kendi karanlığına kilitler ve dışarıdaki iyilikleri, güzellikleri göremez hale gelmesine sebep olur.

-> Minnettarlık, bir insanın içindeki güzellikleri görebilmesi için bir pencere açar. Nankörlükse bu pencereyi kapatarak iç dünyayı karartmaktır.

-> Nankörlük, insanoğlunun en büyük zaafıdır. İnsanların yaptıklarını unuturuz ama bize kötülük yapanları asla unutmak istemeyiz. – William Arthur Ward

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir