Rusça Güzel Sözler

Yabancı dil sözlerinden rusça güzel sözler, rusça kısa sözler ve rusça biyografi sözlerini yazımızda okuyabilir ve yorum yazabilirsiniz.

Reklamlar

Rusça Güzel Sözler Aşk

Rusça Güzel Sözler Aşk

“Лу́чше обща́ться с хоро́шей кни́гой, чем с пусты́м челове́ком. ”“İyi bir kitapla iletişim kurmak boş bir insanla iletişim kurmaktan daha iyidir. ”

“Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. ”“Depresyon ve düşük özgüven tanısı koymadan önce, salaklarla çevrili olmadığınızdan emin olun. ”

“Некоторые вещи не могут повториться, мы попрощались с этими чувствами. ”“Yeniden olamaz bazı şeyler, o duygularla vedalaştık. ”

“Два самых могущественных воина: терпения и времени. ”“En güçlü iki savaşçı; sabır ve zamandır. ”

Reklamlar

 “У ка́ждого из нас есть свой чемода́н сча́стья и чемода́н гру́сти – для равнове́сия. ”“Her birimizin kendi mutluluk ve hüzün valizlerimiz vardır – Denge için.”

“Я бы сошёл с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово остается за Богом. ”“Eğer son sözün Tanrı’nın olduğunu bilmeseydim, bu dünyanın adaletsizlikleriyle çıldırabilirdim.

“Я не знаю формулу успеха, зато я знаю формулу провала – это попытка понравиться всем. ”“Başarının formülünü bilmiyorum ama başarısızlığın formülünü biliyorum – Bu herkesi memnun etme girişimi. ”

“Нет ничего́ лу́чше, чем влюбля́ться в одного́ и того́ же челове́ка с ка́ждым днём всё бо́льше и бо́льше. ”“Her gün aynı kişiye aşık olmaktan daha güzel bir şey yoktur. ”

“Верность является тяжелым бременем. Не каждый человек может нести его. ”“Vefa, çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz. ”

“Е́сли у вас есть вре́мя, что́бы ныть и жа́ловаться — зна́чит его́ доста́точно, что́бы всё измени́ть. ”“Şayet dırdır yapacak ve şikayet edecek vaktiniz varsa – her şeyi değiştirmek için yeterli demektir. ”

Reklamlar

“Пока ты ребенок, я готов качаться в своем сердце. ”“Sen yeter ki çocukluk yap, gönlümde salıncağın hazır. ”

“До́брые слова́ мо́гут быть кра́ткими и лёгкими, но их э́хо вои́стину бесконе́чно. ”“İyi kelimeler kısa ve kolay olabilir ancak yankıları gerçekten sonsuzdur. ”

“Он мне не нравился, так что это так и закончилось. ”“Ben onu, sonu böyle bitsin diye sevmemiştim. ”

“Люблю́ его́ арома́т, люблю́ слы́шать, как он ды́шит, люблю́ наблюда́ть за его́ взгля́дом, люблю́, про́сто, когда́ он ря́дом. ”“Onun kokusunu seviyorum, nefes alışını dinlemeyi seviyorum, gözlerini seyretmeyi seviyorum, yalnızca o yanımdayken.”

“Мы стали бояться любить его, и это ваша работа. ”Sevmeye korkar hale geldik ve bu sizin eseriniz. “”

“Я как черный человек, которого бросила радуга. ”“Gökkuşağı tarafından dışlanmış siyah gibiyim. ”

“В чужих дорогах – нет твоей. В твоей – есть все дороги… ”“Diğer insanların yollarında seninki yok, Senin yolunda bütün yollar var. ”

Reklamlar

“Е́сли он захо́чет, что́бы ты прису́тствовала в его́ жи́зни, он добьётся э́того. Ты не должна́ сража́ться за э́то ме́сто. ”“Eğer sen onun hayatındaysan ve o seni gerçekten istiyorsa, o bunu yapacaktır. Senin o yere ulaşmak için mücadele etmene gerek yok. ”

“Наше́ дший себя́, теря́ет зави́симость от чужи́х мне́ний. ”“Kendini bulan kişinin başkalarının görüşlerine bağımlılığı kalmaz. ”

“То, как ты поступаешь по отношению к другим людям, вернётся к тебе рано или поздно ”“Diğer insanlarla ilişki içinde olma şekliniz er ya da geç size geri dönecektir. ”

“Неважно — сколько у тебя друзей. Важно — сколько из них помогут тебе в трудную минуту и сколько вспомнят о тебе когда им хорошо. ”“Kaç tane arkadaşın olduğu önemli değil, önemli olan kaç tanesinin zor günde sana yardım ettiği ve kaç tanesinin iyi günde seni hatırladığıdır. ”

“Kогда видите счастливых людeй – не завидуйте. Вы нe знаете, как oни боpолись за своё счaстье. ”“Mutlu insanları gördüğünüzde – kıskanmayın. Mutlulukları için nasıl savaştıklarını bilmiyorsunuz. ”

“Семья́ — э́то полотно́, кото́рое ну́жно постоя́нно ткать. Каку́ю карти́ну соткём сего́дня, на э́то бу́дем любова́ться за́втра. ”“Aile, her zaman boyanması gereken bir tuval gibidir. Bugün yaptığımız resme, yarın hayran olacağız. ”

“Ра́зум, одна́жды расши́ривший свои́ грани́цы, никогда́ не вернётся в пре́жние. ”“Zihin bir kere kendi sınırlarını aştığında artık geriye dönmesi mümkün değildir.”

“У меня́ нет вре́мени, что́бы ненави́деть тех, кто ненави́дит меня́, потому́ что я сли́шком за́нят те́ми, кто лю́бит меня́. ”“Benden nefret edenlerden nefret etmek için zamanım yok, çünkü beni sevenlerle meşgulüm. ”

“Мы учились у людей, которые говорили не идти, быть одному. ”“Gitmem diyenlerden öğrendik, yalnız kalmayı. ”

 “İkinci şansı veren kişiyi takdir edin. ”“Bu, sevgisinin ne kadar güçlü ve önemli olduğu anlamına gelir; yüreğinde yeni bir girişim yapmak için yeterli güç var. ”

“Обнять — это уже замечательный повод приехать. ”“Sarılmak – ona yakın olmak için harika bir sebeptir. ”

“Гла́вная черта́, кото́рую на́до иска́ть в свое́й ро́дственной душе́, — э́то чу́вство узнава́ния, ощуще́ние “я до́ма”. ”“Kişinin ruh eşinde superguzelsozler.com araması gereken ana özellik, – tanıma hissidir, kendisini ‘’YUVADA‘’ hissetmektir. ”

“Но это не работает, не так ли? Чем больше вы хотите что-то, тем больше он не работает “Ama olmuyor değil mi? Bir şeyi ne kadar istersen, o kadar olmuyor. ”

“Терпе́ние и ещё раз терпе́ние. Ско́ро всё ста́нет на свои́ места́, ту́чи рассе́ются, вы́глянет со́лнце и очередно́е испыта́ние оста́нется в про́шлом. ”“Sabır ve tekrar sabır. Yakında her şey yerine oturacak, bulutlar dağılacak, güneş yeniden gözükecek ve deneyim sadece geçmişte kalacak. ”

“Bолк никогда не брoсит свою любимую волчицу, рaди доступной cобаки. ”“Kurt, en sevdiği kurdu, hiçbir zaman ucuz bir köpek uğruna bırakmaz. ”

“Сча́стье не в тех же́нщинах, с кото́рыми хо́чется спать, а в тех, с кото́рыми хо́чется просыпа́ться… ”“Mutluluk, uyumak istediğiniz kadınlarda değil, uyanmak istediğiniz kişilerde. ”

“Я ревную, если ты мой, других не будет. Ну вот. ”“Kıskancım ben eğer benimsen diğerleri olmayacak. O kadar. ”

“Тому́, кто лю́бит жизнь, никогда́ не хва́тит слов, чтоб её описа́ть… ”“Hayatı sevenler için, hiç bir zaman onu tanımlayacak yeterli kelimeler yoktur… ”

“Первый язык, который должен выучить человек, это то, что он единственный, кто собирается учиться. сладкий язык. ”“İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil; tatlı dildir. ”

“Я не забываю, что ты расцветаешь для кого-то другого, когда тонешь, как шип во мне. ”“Bana diken gibi batarken başkasına çiçek açışını da unutmam artık. ”

“Мы чего-то ждем с завтрашнего дня. ”“Yarından bir şeyler beklemekle geçiyor ömrümüz. ”

“Может быть, жизнь была хорошей, когда ты ошибся. ”“Belki de hayat yanlış anlayınca güzeldi. ”

“Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе. ”“Sadık kalmaya değer şeyler var. Örneğin, kahve ”

“Е́сли вас демонстрати́вно не замеча́ют, зна́чит ва́ми всерьёз интересу́ются… ”“Eğer gösterişli bir şekilde fark edilmediyseniz o zaman ciddi bir şekilde ilgileniyorsunuz demektir. ”

“То, како́й доро́гой вы идёте, гора́здо важне́е, чем ва́ша ско́рость. ”Gittiğiniz yol hızınızdan daha önemlidir. ”

“Есть цветы́, кото́рые цвету́т ра́но, и есть цветы́, кото́рые цвету́т по́здно. Ду́маю, лю́ди расцвета́ют так же. ”“Erken açan çiçekler var ve geç açan çiçekler var. Bence insanlar da aynı şekilde çiçek açar. ”

“Ка́ждой, да́же са́мой си́льной же́нщине ну́жен кто-то, кто бу́дет дари́ть ей… Нет, не цветы́, не пода́рки… Кто бу́дет дари́ть ей эмо́ции….”“Kadınlar, hatta en güçlü kadınlar bile kendisine hediye edilecek bir şeye ihtiyaç duyarlar …. Hayır, ne çiçekler ne de hediyeler…. Onlara gerçek duygular verecek birini….”

“Сколько ночей я плачу одна. Я не хочу, чтобы они утешали себя. Какая боль. ”“Kaç gece yalnız başıma ağlamışlığım var benim. Kendi kendime teselli etmelerim. Ne acı. ”

“На́ши представле́ния о том, как всё должно́ быть, меша́ют нам наслажда́ться тем, как всё есть. ”“Her şeyin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerimiz, her şeyin nasıl olduğunu görmemizi engelliyor. ”

“Всегда есть выбор. Либо ты делаешь все, как хочешь ты, и счастлив. Либо делаешь все, как хотят другие, и ненавидишь их и себя. ”“Her zaman bir seçim vardır. Ya her şeyi istediğin gibi yapar, mutlu olursun. Ya da başkalarının istediği şeyleri yapar, onlardan ve kendinden nefret edersin. ”

“Я не люблю́ дели́ть свои́х люде́й с кем-то ещё. Моё, зна́чит моё. ”“Sevdiklerimi başkasıyla paylaşmayı sevmiyorum. Benimse benim demektir. ”

“У ка́ждого в жи́зни появля́ется тако́й челове́к, по́сле кото́рого ты меня́ешься. ”“Hepimizin hayatında ortaya çıkan ve bizi değiştiren bir insan oluyor. ”

“Учитесь прощать, никто не идеален! ”“Bağışlamayı öğren, hiç kimse mükemmel değildir! ”

“И хоти́те Вы и́ли нет, я Вас уже́ взяла́ туда́. Внутрь, куда́ беру́ все люби́мое, не успе́в рассмотре́ть… ”“Ve ister isteyin, ister istemeyin, ben sizi zaten oraya aldım. Tüm sevdiklerimi hiç düşünmeksizin içime aldığım yere… ”

“Цени человека, который дал второй шанс. ”“Это значит, что его любовь настолько сильна и важна, что в сердце хватит сил дать новую попытку. ”

“И е́сли бы то́лько при ка́ждой мы́сли о тебе́ выраста́л цвето́к, я могла́ бы броди́ть по сво́ему саду́ ве́чно… ”“Eğer seni her düşündüğümde bir çiçek büyüseydi, sonsuza dek bahçemin etrafında dolaşabilirdim… ”

 “Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом. А пыль,поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью… ”“Çamura düşen bir elmas hala bir elmas olarak kalır. Ve gökyüzüne kadar yükselen toz ise, toz olarak kalır … ”

 “Не ва́жно с кем ты прово́дишь вре́мя….шу́тишь и смеёшься, а гла́вное о ком ты ду́маешь, закрыва́я глаза́… ”“Kiminle vakit geçirdiğin önemli değil … şakalaştığın veya gülümsediğin, önemli olan gözlerini kapattığın zaman kimin hakkında düşündüğündür. ”

Лю́бит не тот, кто рвётся к на́шему те́лу. Лю́бит тот, кто не каса́ясь те́ла, осторо́жно проника́ет к нам в душу́. “Seven biri bedenimizi incitmez. Seven biri tenimize dokunmadan dikkatlice ruhumuza nüfus eder. ”

“Когда мы начинали жизнь, мы выбрали одного игрока. Что это за одиночество? ”“Hayata başlarken single player mi seçtik. Bu nasıl bir yalnızlıktır lan? ”

“Хочешь продолжения – не рассказывай никому о начале. Восточная мудрость.”“Devam etmek istiyorsanız – kimseye başlangıçtan bahsetmeyin. Doğu bilgeliği.”

“Секре́т не в том, что́бы гоня́ться за ба́бочками. уха́живайте за свои́ми сада́ми – и они́ са́ми к вам прилетя́т! ”“Asıl gizem, kelebeklerin peşinden onları yakalamaya çalışmak değildir. Kendi bahçenizle ilgilenin çünkü o zaman tüm kelebekler kendileri size gelecektir. ”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir