Sadakat Sözleri

İş hayatında sadık bir çalışan, şirkete karşı bağlılığını göstererek işini en iyi şekilde yapar ve şirketin hedeflerine katkı sağlar. Benzer şekilde, arkadaşlık veya ilişki bağlamında da, sadakat karşılıklı güveni ve ilişkinin sürdürülebilirliğini temsil eder. Sadakat, zor zamanlarda birbirine destek olmak, sadık kalma ve karşılıklı beklentilere saygı duyma gibi unsurları içeren bir kavramdır.

Reklamlar

Dürüstlük Ve Sadakat İle İlgili Sözler

Dürüstlük Ve Sadakat İle İlgili Sözler

-> Sadık dost akrabadan yeğdir. Atasözü

-> Sadakat maddi endişelerle sınanmamalıdır.

-> Sadakat uçurumdur, sadakatsizlik hiçlik. Albert Camus

-> Bir ilişkide; sadakati kim beklerse, aldatılan o olur.

-> Sadakat, sevgi gibidir, zorlanamaz. (Arthur Schopenhauer)

-> Sadakat, sadık olana sadık kalmak için yapılan bir seçimdir.

-> Para ile alınan sadakat daha fazla para ile de satılır. Seneca

-> Sadakat, sözlerle değil, eylemlerle gösterilir.- Harold Kushner

Reklamlar

-> Gözlerinde ihanet olan bir insanın, sözlerinde sadakat aranmaz.

-> Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie

-> Gerçek sadakat, sizi olmadığınızda savunandır.- Walter Winchell

-> Sadakat; gülü koparmak değil, koklamaktır. – Hacı Bektaş-i Veli

-> Sadakat, yalancı ağızlardaki kadar doğru olamaz. (Amin MaaIouf)

-> Sadakat çok güç bulunur ve bedeli asla ödenmez. (Agatha Christie)

-> Bu dünyadaki en zor şey kendi kendine sadık olmaktır. Dostoyevski

-> Para ile alınan sadakat daha fazla para ile mağlup edilir. (Seneca)

-> Sadakat Kalu- Bela’da verdiğin sözün arkasında durmaktır. Zeki Doğan

-> Bir insanın sadakati, onun karakterinin en güzel ifadesidir.- Bob Garon

-> İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir. Carl Hilty

-> Bakın illa köpek olacağım diyorsanız, sadakati öğrenin. Havlamayı değil!

-> Gerçek sadakat, karşılıklı anlayış, saygı ve bağlılıkla beslenir.- Anonim

Reklamlar

-> Herkesin sadakatini göreceğiz, köpekler gibi inan yalnız öleceğiz. – Ados

-> Gerçek sadakat, zor zamanlarda birine destek olma yeteneğidir.- Dalai Lama

-> İnsanın kişiliğini oluşturan etmenlerden birisi de doğruluk ve sadakattir.

-> Sadakat, zor zamanlarda birlikte durmayı seçmektir, kolay olduğunda değil.

-> Sadakat, bir insanın karakterini gösteren en değerli özelliklerden biridir.

-> Rabbim yarı yoIda bırakmayan, sadakat bilen güzeI insanlarla karşılaştırsın.

-> Böyle sadakatsiz insanları gördükçe köpeklere olan saygım katbekat artıyor…

-> Kadın karmaşık gibi gözükür ama istediği üç şey; sevgi, sadakat, dürüstlüktür.

-> Sadakat, her zaman hatalarınızı düzelten ve sizi sevdiğini hissettiren kişidir.

-> Sadakat, aynı gemide olmaktan daha fazlasıdır, aynı fırtınada birlikte olmaktır.

-> Sözler verilir sözler unutulur gün gelir ihanet eden sadakat ister. Tuncel Kurtiz

-> Gerçek sadakat, sevdiğiniz kişiyi olduğu gibi kabul etmeyi ve desteklemeyi içerir.

-> Gördüğü bir şeye yapışıp kaImakta inat eder; ama buna sadakat der. (Irvin D. YaIom)

Reklamlar

-> Sadakat biImeyen erkekler sadakat biImeyen kadınlar yaratırlar. (Mary WoIIstonecraft)

-> Sevmedim hiç seni, hiç samimi gelemedin. Bir köpek kadar bile sadakati beceremedin…

Dürüstlük Ve Sadakat İle İlgili Sözler

-> İnsan, her yerde insan, birbirine benzer hepsi, sadakat aradan çıkınca!

-> Sadakat, bir insanın her zaman doğru olduğunu düşündüğü şeyde durmasıdır, doğru kişi için.

-> Yemin etmeden bir daha düşün çünkü sadakatle başlayan her şey ihanetle biter. Tuncel Kurtiz

-> İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların, Hazret-i Allah! Ziya Paşa

-> Sadakat ve bağlılık. Güç bulunur şeyler bunlar. Parayla da satın alınamaz. (Agatha Christie)

-> Sadakat insanı bazen aşkla sınar, bazen para ile sınar, bazen de kaybetme korkusu ile sınar.

-> Gerçek sadakat, o kişinin kusurlarını gördüğünüzde bile onu sevmek ve desteklemektir.- Anonim

-> Sadakat, bir insanın başkalarının yargılarından öteye geçerek birine destek olmasıdır.- Anonim

-> Kıyıdan uzaklaşacak cesaretin olmadığı sürece yeni okyanuslar keşfedemezsiniz. – Dale Carnegile

-> En son çocukluğumuza dair bir hatırada saklı kaldı sadakat, birbirine bağlılık, vefa kavramları…

-> Mücevher sevmem ben, vefa severim. Çiçek severim ben, sadakat severim, edep severim, şiir severim.

-> Sadakat ya birine doğru koşmaktır ya birinden kaçmaktır sadakat erdem değiIdir aslında. TunceI Kurtiz

-> Sadakat, sevdiğiniz kişiyle değil, onun yanında olmadığınızda bile ona sadık kalmaktır.- Nicholas Sparks

-> Gerçek sadakat, bir kişinin sizi anlamadığı zamanlarda bile sizi anlamaya çalışmasıdır.- Walter Anderson

Sevgiliye Sadakat Sözleri

-> Sadakat; kişinin kendinde bir kişiye bir yer ayırması ve o yeri hep onun için korumasıdır. (Oruç Aruoba)

-> Birisine çok güvendiğinizde; iki şey olur. Ya ömür boyu bir dost kazanırsınız, ya da hayat boyu bir ders…

-> Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur yalandan beden ölmez ama, gönül ölür, güven ölür, insanlık ölür…

-> Sadakat sevdiğinin kalbini tutup avucunda tutmaktır ama sadakat gerektiğinde o yüreği fırlatıp yere atmaktır.

-> Sadakat, bir kişinin sizi anladığı zaman değil, anlamadığı zaman bile sizin yanınızda durmasıdır.- Elif Şafak

-> Dostluğun kapısında, aşkın kapısında bir meziyet varsa eğer, “köpekler kadar sadık olmak’tır” o! – Kemal Sayar

-> Sadakat, bir ilişkide sadece ayrılmak istemediğinizden değil, birbirinize değer verdiğinizden dolayı kalmanızdır.

Sadakat Sözleri Facebook

-> İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir. (Francis Bacon)

-> Gerçek sadakat, bir kişinin iyi günlerinizde yanınızda durmayı değil, zor zamanlarınızda yardıma koşmayı seçmesidir.

-> Kur’ân’da İsmail’i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. – Meryem Suresi, 54. Ayet

-> İsteksiz yapılan işten sevgi saygı ve sadakatten yoksun evlilikten haram helaI gözetmeyen kulun ibadetinden hayır geImez.

-> Sadakat, şefkat, saygı ve sevgi “aşkın temelidir. Saygını yitirdiysen, yıkılır gider geriye sadece enkaz kalıntıları kalır. (Anonim)

-> Kanserin bir çeşidi olsan, arar bulur ciğerime doldururdum seni. Buna sevda deme, bu delilik. Bağlılık, kıyına vurmuşluk, demir atmışlık…

-> Sadakat, anlamak ve sevdiğiniz kişinin yanında olmaktan daha fazlasıdır, aynı zamanda onların olmadığı zamanlarda bile onlara inanmaktır.- Anonim

-> Sadakati ve samimiyeti esas prensip olarak kabuI et, kendine eşit oImayan arkadaşlar edinme, yanlışların olursa düzeItmekten çekinme. (Konfüçyus)

-> Dostlarımdan hangisinin vefalı hangisinin vefasız olduğunu artık ne vefalılara ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim. M. T. Cicero

-> Sadakatin nasıl bir his olduğunu, sadakatle bağlı olmanın nasıl bir his olduğunu, sadakat dürüstlük sevgi ve hoşgörü üzerine kurulu ilişkileri yaşayanlar bilebilir ancak.

Sadakat Sözleri Uzun

-> KaIbinden tam bir sadakatle AIlah’tan başka ilah oImadığına ve Muhammed’in de AIlah’ın resulü oIduğuna şahadet eden bir kimseyi AIlah, cehennem ateşine haram kılar. (Hz. Muhammed s.a.v)

-> Müminlerdendir o erler ki Allah’a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canınıverdi), kimi de beklemektedir. Onlar,ahidlerinihiç değiştirmediler. – Ahzab Suresi, 23. Ayet

-> Müminler içinde AIlah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onların kimi adağını ödedi kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahitlerini değiştirmediler. (Ahzâb 23)

-> Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde superguzelsozler.com sadakat gösteren nice erler var. İşte onların kimi adağını ödedi kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) değiştirmediler. Ahzâb 23

-> Doğal olacak adam dediğin. İşine geldiği gibi davranmayacak. Özü neyse sözü de o olacak. Kırk yerinden eğip bükmeyecek lafı. Söylemeden önce ölçüp biçecek, söylediğinde de sözünün arkasında durmayı bilecek. – Rukiye Küçük

-> Bu, sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. – Maide Suresi, 119. Ayet

-> Ashâb-ı Kehf”in köpeği Kıtmîr sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı nâmı Kur”ân-ı Kerîm”e geçti. Nûh ve Lût (a.s)”ın hanımları ise fâsıklarla beraber oldukları için cehenneme dûçâr oldular. Şeyh Sâdî-i Şîrâzî

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir