Voltaire Sözleri Sözleri

Voltaire, asıl adı François-Marie Arouet olan 18. yüzyıl Fransız yazarı, filozofu ve aydınıdır. 21 Kasım 1694 tarihinde Paris’te doğmuş ve 30 Mayıs 1778 tarihinde ölmüştür. Voltaire, özellikle Aydınlanma Çağı’nın önde gelen figürlerinden biri olarak bilinir.

Reklamlar

Voltaire Sözleri Sözleri Anlamlı

Voltaire, eleştirel düşünce, özgürlük ve adalet konularındaki düşünceleriyle tanınan bir filozoftur. İlk olarak hukuk eğitimi aldı, ancak daha sonra edebiyat ve felsefeye yöneldi. Eserleri arasında “Candide” adlı ünlü romanı, “Philosophical Dictionary” (Felsefi Sözlük) adlı eseri ve birçok tiyatro oyunu bulunmaktadır.

Voltaire Sözleri Sözleri Anlamlı

– Paylaşılan sevgi, zayıftır.

– Cennet (var) olduğum yerdir.

– söylenemeyeceği gibi her zaman da

– Kulak, yüreğe giden bir caddedir

Reklamlar

– Modanın kökü zevk değil özentidir.

– Alçakgönüllülük gururun perhizidir.

– Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.

– İnsana ölüm kadar acı da gereklidir.

– İyi ile kötü, çoğu zaman yan yanadır.

– Doğruluğu sevin ama hatayı da affedin…

– Küçük insanların büyük gururları olur.

– Gözyaşları, ıstırabın sessiz sözleridir.

– Peşin fikirler, muhakemesiz hükümlerdir.

– Özgürlük adaletten başka bir şey değildir.

– Sıkıcı olmanın gizi, her şeyi söylemektir.

– Kendine güvenen herkes dünyayı yönetebilir.

– Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar!

Reklamlar

– Bir ihtiras, başka bir ihtirası durdurabilir.

– Evlilik korkaklar için uygun yegane maceradır.

– Dünya; kötülüklerin, cinayetlerin tutanağıdır.

– İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

– Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.

– Bu adam çok cahil olmalı, ne sorulsa yanıtlıyor.

– Bizi mutlu kılan şey şartlardan çok, ruhumuzdur.

– Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet tevziidir.

– Hayat, arkadaşlıktan daha büyük armağan veremez.

– Eğer tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi.

– Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.

– Mutluluk, doğanın bize satabileceği en pahalı maldır.

– İnsanlar eşittir; doğum değil, erdemdir farkı yaratan.

Reklamlar

– Bir insanı cevapları ile değil sorularıyla yargılayın.

– Bana düşmanlarımı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

– Tanrı kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı.

Voltaire Sözleri Kitap Sözleri

– Tanrının insana en güzel hediyesi çalışma zorunluluğudur.

– Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir.

– Yaşının ruhuna sahip olmayan Yaşının tüm sıkıntılarını yaşar.

– Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.

– Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.

– Sükûneti sevenler, haksızlık karşısında sessiz kalmayı sevenlerdir.

– Bütün sanatlar kardeştir, her biri diğerinin ışığı altında ilerler.

– Başkalarının istediğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.

– İnsan, beklemeyi artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

– Tehlikeleri seçemeyen adama hemen kahraman gözüyle bakmak yanlıştır.

– Ahmakça olan her şey, telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir.

– Tanrım, beni dostlarıma karşı koru, kendimi düşmanlarıma karşı korurum.

– Sen, hiç bir şey söylemeden çok konuşmanın sırrını biliyordun, Pindaros.

– Çalışmak, insanı aptallaştırmaz. Aptallaştıran şey, çalışmayan beynidir.

– Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

– Söylediklerini kabul edemem, ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim.

– Talihsizlikler üzerinde ne kadar durursanız, sizi o kadar fazla incitirler.

– İnsanların elinden iyilik için bir şey gelmez. Onlar sadece kötülük yaparlar.

– Cinayetin çoğu zayıflardan çıkar, güçlü ve mutlu adama böyle şeyler gerekmez.

Voltaire Sözleri En Çok Paylaşılan Sözleri

– Ben düşmanlarımla başa çıkabilirim. Tanrı beni dostlarımın şerrinden korusun.

– Pek az insan başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.

– Kelimelerin en iyi kullanış biçimlerinden birisi de, düşüncelerimizi saklamaktır.

– Süslenmek bir güzel için ne ise, başkalarının hoşuna gitme tutkusu zeka için odur…

– İnsanoğlu, hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.

– İnsanları daha akıllı kılmayı beceremediğimden, onların uzağında kalarak mutlu oldum.

– Ebedi hayatın ne olduğunu bilmem ama, bu dünyadaki hayatımız kötü bir şakadan ibarettir.

– Acaba dünyada başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır?

– Bu dünyayı tıpkı dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz.

– Bırakınız; gençler dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce zaten olduğu gibi görecekler.

– İyilik adına ne yapıyorsam felaketim oluyor; başkaları gibi hainlik etseydim, onlar gibi mutlu olurdum.

– Eğer Roma’da sansür olsaydı; bugün ne Horace’i, ne Jüvenal’ı, ne de Cicero’nun yazılarını okuyabilecektik.

– Ben ne düşünüyorsam onu söylüyorum; başkalarının da benim gibi düşünüp düşünmediklerine aldırış bile etmem.

– Tanrı, bir insanın göğsüne koyduğu sorunlarla değil, ona nasıl başa çıkacağını öğrettiği şeylerle ilgilenir.

– Hürmet ve beğenisini kazanmak istediğimiz bir kadın kadar, hiçbir şey bizi erdem ve fedakarlığa teşvik edemez.

Voltaire Sözleri Aşk Sözleri

– Öldürmek yasaktır, bu yüzden bütün katiller cezalandırılır, sadece büyük sayılarda ve zafer borularıyla öldürenler hariç.

– İnsan hayatının ilk döneminde kandırılır, ikinci bölümde ise kandırır. Bir başka deyişle, dünyaya kuzu olarak gelir, tilki olarak gider.

– Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşılacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar.

– Dünyada, en yakın dostlarımdan bile ihanet, hiç değilse vefasızlık gördüm. Beni üzmeyen, üstelik daima avutan tek dostum, kitap olmuştur.

– Çoğunluğun mutluluğunu, tek tek mutsuzluklar yaratır. Öyle ki, tek tek bireyler ne kadar mutsuz olursa , genel mutluluk da o kadar artar.

– Kutsal Roma İmparatorluğu adıyla kendisini anan ve hala superguzelsozler.com anmaya devam eden bir araya toplanmış yığın, ne kutsaldır, ne Romalıdır ne de imparatorluktur.

– İnsanlar da doğayı biraz bozmuş olmalılar; çünkü insanlar kurt olmadıkları halde kurt olmuşlar. Tanrı onlara ne yirmi dörtlük top, ne de süngü vermiş. Halbuki onlar, birbirlerini yok etmek için süngüler toplar yapmışlar.

– Tüm duyarlı nesneler, aynı günde doğmuş benim gibi acı çeker, benim gibi ölürler. Kartal ödlek kurbanı üstüne çullanmış titreyen organları kanlı gagasıyla parçalar. savaşın toz dumanında yuvarlanan adam, can çekişen arkadaşının kanıyla kanı karışmakta, bek

– Birçok kenti dolaştım. Kimi yerlerde insanların yarısı deli, kimi yerlerde insanlar çok kurnaz, başka yerlerde çok uysal ve hayvan gibi, kimileri de zeki insanlar. Ama her yerde başlıca uğraşı aşk. İkinci uğraşı insanları çekiştirme, üçüncüsü ise aptalca şeyler söyleme.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir