Aptalca Sözler

Sayfamızdaki bu yazımızın içeriğinde sizler için hazırlamış olduğumuz aptalca sözler yeni ve aptal sözler kısa, aptal sözleri, aptal mesajlar ve aptalca sözler resimli sözleri okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Aptalca Sözler Kısa

Aptalca Sözler Kısa

-> Kalan git, gidene kal demem!

-> Başına kuş pisIemiş, anaaa jöIeymiş.

-> Aptallıkla tanrılar dahi çaresizce savaşırlar.

-> Aptal insanlar toplum için gerçek bir tehlikedir.

-> Aptallık, sadece konuşmaktır; bilgelik ise dinlemektir.

-> Sevgi bilgeliktir, nefret ise aptalcadır. Bertrand Russel

-> Ne güzel, senin zeka sorunun yok. Çünkü senin zekan yok.

-> Derinlerde insanlar genelde oldukça iyidir, derinlerde…

Reklamlar

-> Benimle birlikte saçmalayan her insanı, inan çok severim.

-> Aptal olmanın tek gerçek cezası, aptallığın ta kendisidir.

-> Kızlarda baktığım iIk şey onların bana bakıp bakmadığıdır.

-> Aptallık, başkalarını yargılamaktır; bilgelik ise anlamaktır.

-> Bir aptalla mantıklı konuşun ve size aptal diyor. – Euripides

-> Aptallık, geçmişte yaşamaktır; bilgelik ise şu anda olmaktır.

-> Aptallık, sorunları büyütmek; bilgelik ise çözümler bulmaktır.

-> Bir budalanın en son yapacağı şeyi, akıllı adam ilk önce yapar.

-> Aptallık, sadece konuşmak; bilgelik ise dinlemek ve öğrenmektir.

-> Aptalca şeyler yapacaksın ama onları şevkle yapacaksın. – Colette

-> Aptallık, öğrenme yeteneği olmasına rağmen öğrenmeyi reddetmektir.

-> Zeki insanlar zalimdir. Aptal insanlar ise canavarcasına zalimdir.

-> Akıllı insanlar ne kadar az konuşursa, aptallar o kadar çok görünür.

Reklamlar

-> Biz kimseyi aptal yerine koymadık, herkes geçip kendi yerine oturdu.

-> Aptallık, gerçeği görmemektir; bilgelik ise gerçeklerle yüzleşmektir.

-> Bazı insanlar öğrenemez, çünkü düşünmeyi reddederler. – Thomas Edison

-> Aptallık, başkalarını küçümsemektir; bilgelik ise herkesi anlamaktır.

-> Büyük gruplar halindeki insanların gücünü hafife almayın.George Orwell

-> Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.

-> Aptallık, hatalarını görmemektir; bilgelik ise onlardan ders çıkarmaktır.

-> Aptallık, sabit fikirlilik; bilgelik ise esneklik ve öğrenmeye açıklıktır.

-> Aptallık, yanılmamaktan korkmaktır; bilgelik ise hatalarından öğrenmektir.

-> Aptallık, sorunları görmezden gelmektir; bilgelik ise onlarla yüzleşmektir.

-> Aptallar yaşam ve ölüm için uzağa bakarlar. Her ikisi de yanıbaşlarındadır.

-> Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin.

-> Seni seviyorum; bir cümle, iki kelime, on üç harf, iki insan ve bir aptal…

Reklamlar

-> Akıllı insanlar sorunlara çözüm bulur, aptallar ise sorun yaratır. – Henry Ford

-> Savaşlarda aptallar, aptalca nedenlerle diğer aptalları öldürür. – Robert Jordan

Aptalca Sözler Yeni

-> Aptallık, diğerlerine saygı göstermemektir; bilgelik ise farklılıkları anlamaktır.

-> Aptallık, bir bilgi eksikliği değil, öğrenme isteğinin eksikliğidir. – Jerry Doyle

-> Her aptal bir bilgeye, bilge de her aptala bir şey öğretebilir. – Baltasar Gracian

-> Aptal olan, aynı şeyi yapmaya devam edip farklı sonuçlar bekleyendir. – Albert Einstein

-> Aptallık, değişime karşı direnmektir; bilgelik ise değişimi bir fırsat olarak görmektir.

-> Aptallık, her şeyi bildiğini düşünmektir; bilgelik ise her şeyi öğrenmeye açık olmaktır.

-> Her aptal bir kural koyabilir. Ve herhangi bir aptal buna aldırmaz. – Henry David Thoreau

-> Aptallık, kendi duvarlarının içinde kalmaktır; bilgelik ise duvarları aşmaya çalışmaktır.

-> Aptallık, gerçeği görmek istememektir, çünkü gerçekler zorlayıcı olabilir. – Paulo Coelho

-> Aptallık, öğrenme fırsatlarını görmemektir; bilgelik ise her deneyimden ders çıkarmaktır.

-> Aptallık, değişime karşı direnç göstermektir; bilgelik ise değişimin bir parçası olmaktır.

-> Hayat birbiri ardına aptalca bir şeyken, aşk birbiri ardına iki aptal şeydir. – Oscar Wilde

-> Bilge adamlar, bilge adamlar tarafından aptallardan daha çok kazanır. – Marcus Porcius Cato

Aptal Sözler Kısa

-> Aptal olmak, diğer insanların yanlışlarını görmemek ve kendi hatalarınızı kabul etmemektir.

-> Gerçeği bilmeyen sadece aptaldır. Fakat gerçeği bilen ve ona yalan diyen, suçludur, canidir.

-> Aptal, bir şeyi değiştirmek için hiçbir şey yapmaz, sadece değişim bekler. – John C. Maxwell

-> Elime aldım salladım salladım tam fışkıracaktı ki hemen ağzıma aldım. Coca cola hayatın tadı.

-> Aptal, yanlış yolda kararlılıkla ilerleyendir; bilge, yeni bir yol bulma cesareti gösterendir.

-> Aşık olan mantıklı bir adam çılgın gibi davranabilir, ama asla bir aptal gibi davranmamalıdır.

-> Aptallık, kendi gerçekliğini yaratmaktır; bilgelik ise objektif bir bakış açısına sahip olmaktır.

-> Aptallık, çevresindeki güzellikleri superguzelsozler.com görmemektir; bilgelik ise her şeyde bir güzellik bulabilmektir.

-> Her insan her gün en az beş dakika aptaldır; bilgelik sınırı aşmamaktan ibarettir. – Elbert Hubbard

-> Aptallık, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmamaktır; bilgelik ise gelecek için dersler çıkarmaktır.

-> Bilge bir adam, arkadaşlarından bir aptal yerine düşmanlarından daha fazla yararlanır. – Baltasar Gracian

-> Aptallık, aynı hatayı tekrar tekrar yapmaktır, akıllılık ise aynı hatayı yapmamaktır. – George Bernard Shaw

-> Aptallık, her şeyi bilmek iddiasında olmaktır; bilgelik ise her şeyi öğrenebilecek bir açıklıkta bulunmaktır.

-> Aptallık, birçok şeyi bilmemektir; bilgelik ise, her şeyi bilmek zorunda olmadığını bilmektir. – Frank A. Clark

Aptalca Sözler Resimli

-> Bir insanın aptal olduğunu anlamanın en kesin yolu, onun seninle tartışmaya çalışmasıdır. – Michel de Montaigne

-> Aptallar, bilgeliğin kendilerine bir şey kaybettireceğinden korkarlar, oysa gerçek kayıp cehalettir. – Socrates

-> Kalbi olan ve duygusu olmayan bir aptal, duygusu ve kalbi olmayan bir aptal kadar mutsuzdur. – Fyodor Dostoyevsky

-> Aptallık, diğerlerine saygı göstermeme durumudur; bilgelik ise herkesin deneyimlerine ve görüşlerine değer vermektedir.

-> Tutku çoğu kez en bilge adamları aptal durumuna düşürür ve en aptalca bilgeliği verir. La Rochefoucauld

-> İnsan aptal olmasa bile, son derece nankördür! İnanılmaz derecede nankör!… Hatta, bence insanın en belirgin özelliği şudur: iki ayaklı, nankör varlık…

-> Hükümetler, eleştirisel düşünebilme kapasitesi olan bir nüfus istemezler. Onlar yalnızca makineyi çalıştırabilecek kadar zeki ve içinde bulundukları durumu kabul edecek kadar aptal olan itaatkar işçiler isterler.George Orwell

-> Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir.Delilik var olmuş bir zekanın  yok oluşudur,aptallık,var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir.Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı.Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.Peyami Safa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir