Şüphe İle İlgili Sözler

Sevgiliden, arkadaştan eşten şüphe duymak veya şüphelenmek sözleri içerikli yazımızda Mevlana’nın şüphe ile ilgili sözleri ve kuşku sözleri, şüphe ile ilgili sözler anlamlı ve şüphe ile ilgili sözler resimli sözlerimizi okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Şüphe İle İlgili Sözler Kısa

Şüphe İle İlgili Sözler Kısa

-> Hep soracaksın,hep şüphe edeceksin. (Hermann Hesse)

-> Hata yapıldığından şüphe eden kişi daima doğru yoldadır. İspanyol Atasözü

-> Şüphe etmezseniz, doğruyu ve yanlışı bulamazsınız.

-> Yaşlılar her şeye inanır, orta yaşlılar her şeyden şüphelenir, gençler her şeyi bilir. (Oscar Wilde)

-> Hiç kuşkulanmayan hiç inanmıyor demektir. Bailey

-> Bir adamdan şüphe ediyorsan ona iş verme; bir adama iş veriyorsan ondan şüphe etme. Özdeyiş

-> Kuşkusuz yaşa; çünkü bunalım, içinde yaşayanların ruhlarını ve bedenlerini küçültür. Zerdüşt

-> Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır. Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız. (Peter Abelard)

Reklamlar

-> Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.

-> İnsan; şüphe etmeyi, kendisini pohpohlayan kimseler dolayısıyla edindiği tecrübelerle değil, kendi kendisini tanıma ile öğrenmelidir. Alain

-> Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer; yarasalar gibi hep alacakaranlıkta uçuşurlar. (Francis Bacon)

-> Bilgi artınca kuşku da artar. (Goethe)

-> Şüphe, çoğunlukla faydası olmayan bir ıstıraptır. (Samuel Hohnson)

-> Şüphe etmeyenin mağlubiyeti bilmesi imkansızdır. (İskender Pala)

-> Kuşkular bize mutluluğu haram etmeye yararlar. Andre Gide

-> Yüz tavşandan hiçbir zaman bir at mey dana gelmeyeceği gibi, yüz şüpheden de hiçbir zaman bir delil meydana gelmez. (Dostoyevski)

-> Kuşkulanmak, öğrenmekten daha eğlencelidir.

-> Şüphe;imanın zıttı değildir, imanın bir unsurudur. (Paul Tillich)

-> Şüphe, ekseriya faydasız bir ıstıraptır. Samuel Johnson

Reklamlar

-> Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yasamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir. (Richard Feynman)

-> Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıllı insanlar için haktır. (Tevfik Fikret)

-> İnancı severim, ama bizi o inanca sürükleyen kuşku değil midir? (Wilson Mizner)

-> Kuşkulanmak, bilmekten daha eğlendiricidir. (Dante Alighieri)

-> Ne kadar az bilirsek, o kadar çok kuşkulanırız. H.W. Shaw

-> İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir, çok çok sizden şüphe ederler, bu kadarına hak kazanabilirsiniz. (İbn-i Sina)

-> Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman,üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar. (Hz.Muhammed s.a.v)

-> Ancak güçlü bir inanca sahip olan kişi, kuşkuculuğun tadına varabilir. Friedrich Nietzsche

-> Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur. Francis Bacon

Reklamlar

-> Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir. (John Boyle O’reilly)

-> Her kişi yaşamında, bir kere tüm bilgilerini kuşkuya koymak zorundadır. (Descartes)

-> İki kere iki dört eder dense bile, bir kere şüphelen ve araştır. (Lichtenberg)

Mevlana’nın Şüphe İle İlgili Sözleri

-> Aşk abdest gibidir. Şüpheye düşerse bozulur. Mevlana

-> Kuşkuculuk, tüm varlığımızı yıkabilir ve sürekli bir harabeye dönüştürebilir. Epicuros

-> Kuşkuyla yaşanmaz, kuşkuyla düşünülür. Rene Descartes

-> Topun yıkamadığı kaleyi, kuşku yıkar. (Portekiz Özdeyişi)

-> İşe kesinliklerle başlayan şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan kesinlikle bitirir. Francis Bacon

-> Devam eden mutluluğun, varlığından kuşkuluyum. (J.J.Rousseau)

-> Şüphe hummalı hastaya benzer uyumaz uyuyamaz uyutmaz dalsa da korkulu rüya görürü. Cenap Şehabettin

-> Şüphe etmek ve sorgulamak, gerçeği bulmak yolunda ilk adımdır.

-> Kuşku, umutsuzluktan da kötüdür. John Denham

-> Her şeye şüphe etmek, hiç bir şeye şüphe etmemek kadar yanlıştır.

-> Şüphe, inancın ikiz kardeşi olduğunu bilmeyecek kadar yalnız bir acıdır. (Halil Cibran)

-> Şüphe, hakka iletir. (İmam Gazali)

-> Galile, kuşku için Keşifleri Babası demiştir; bu doğru olmasa bile şunu kabul etmek gerekir; kuşku hiç olmazsa keşiflerin öncüsüdür. (Bovee)

-> Konuşup da aptallığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa herkesin şüphesi kalsın. (Abraham Lincoin)

-> İhtiyarlar şüpheci olur. (Jack Miller)

-> Başkalarından en fazla şüphe edenler en güvenilmez insanlardır. Thedguido

-> Büyük suçlar işleyecek kabiliyette olmayanlar, başkalarından da kolaylıkla şüphelenmezler. (La Rochefoucauld)

Kuşku Sözleri

-> Şüphe yolu inkara açılır. Yarabbi iman ne büyük kuvvet istiyor..! (Cenap Şehabettin)

-> Dine karşı koyup hep şüphede kalanları bırak, şüphelerin sonu kafaların karışmasıdır. (Hz.Ali)

-> Erkek, karısını bir buketle şaşırtabilir. Bir kutu çikolatayla mutlu eder. Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür. (Sam Ewing)

-> Gerçek bilim her şeyin üstünde şüphe etmeyi ve cahil olmayı öğretir. (Miguel de Unamurf)

-> Kişi inancı ölçüsünde genç, kuşkusu oranında yaşlıdır. Douglas MacArthur

-> Dostlardan şüphelenmek, başa geçenlere has bir hastalıktır. (Aeschylus)

-> Şüphe, kemiren fakat öldürmeyen bir zehirdir. (R.Necdet Kestelli)

-> Az şey bilirsek, bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz. Bilgi artınca kuşku da artar. (Goethe)

-> Şüpheler, en kötü gerekçelerden daha zalimdir. Jean B. Moliere

-> Sık sık hataya düşen bir kimseye güvenmek hiç şüpheye düşmeyen birine güvenmekten daha iyidir. (E. Sovareid)

-> Aşk mesafe yüzünden ölmez, şüphe yüzünden ölür. Elif Şafak

-> Her kaynağa şüpheci bir gözle bakmalısınız. Bana, neye güvenmeleri gerektiğini soranlara cevabım her zaman ‘kendi zeka ve aklınıza’ olmuştur ve bu durum benim söylediklerimi okurken de geçerlidir. (Noam Chomsky)

-> Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. (Konfüçyüs)

-> Tecrübeli denizciler denizin tam sükunetlerinin, fırtına habercileri olmasından şüphe ederler. (Henry Fielding)

-> Sana şüphe veren şeyi bırak da, şüphe vermeyen şeye bak. (Hz.Muhammed s.a.v)

-> İnanmak kolaydır, şüphelenmek daha çok güçtür. Şüphe etmeden ve zeka eseri sualler sormadan evvel, tecrübe, bilgi ve düşünmek lazımdır. Dale Carnegie

-> Gerçeği arayanlara güven ve onların bulduklarından şüphe et. Andre Gide

-> Şüphe varsa, şüphe yoktur. (Ronin)

-> İyi bir insanın kötüden şüphelenmesi, kötünün iyiden emin olması kadar zordur. M. T. Cicero

-> Bizde kuşkular öylesine kördüğüm ki, bir İskender kılıcı ister çözmeye. (Themistokles)

-> Şüphe, hummalı hastaya benzer; uyumaz, uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkuslu rüya görür. (Cenap Şahabettin)

Şüphe İle İlgili Sözler Anlamlı

-> Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz bilgi artınca kuşku da artar. Wolfgang Van Goethe

-> Bir şey şüpheli ise ondan sakın. Yoksa haram işlersin. Abdullah Bin Abdülaziz

-> İnsan şüphe etmeyi kendisini pohpohlayan kimseler dolayısıyla edindiği tecrübelerle değil kendi kendisini tanıma ile öğrenmelidir. Alain

-> Günümüzde en büyük sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır. (Bertrand Russell)

-> Şüphe, çilelerimizin en büyüğüdür. Ahmet Muhip Dranas

-> Şiddetli hırsla şüpheciliği, bir arada gördüğüm çok olmuştur. G. C. Lichtenberg

-> Şüphe duymayan hakikati bulamaz. İmam El Gazali

-> Kendinden başka kimden istersen kuşkulan. Bovee

-> Bir dosttan haksız yere kuşkulanmak, ona sizden kuşkulanmayı öğretir, onu sizi aldatmak için harekete geçirir. (John Webster)

-> Dalından şüphe ettiğin ağacın, gölgesinde soluklanmayacaksın!!

-> Şüphe inancın gölgesidir. Şüphe duyamıyorsan imanlı olamazsın. Aynı şey cesaret için de geçerlidir.Korkmaktan acizsen cesur olamazsın. (Jo Nesbo)

-> Kuşku ve kararsızlık, insanın gelişmesini engeller. (Ignazio Silone)

-> Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır. Aeschylus

-> İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler. (Çicero)

-> Şüphe, bir ışığa doğru koşmaktır. (Cenap Şahabettin)

Şüphe İle İlgili Sözler Facebook

-> Büyük aydınlar şüphecidir.

-> Şüphe, bütün ruhların arkasındadır ve bütün iyi cemiyetlerin belası. Thomas Paine

-> Şüphe!.. en zalim, en kavi düşman. (Tevfik Fikret)

-> İçinde kötülük olmayan bir insan kimseden şüphelenmez. Ben Johnson

-> Kuşkular, mutluluğu haram etmeye yeter. (André Gide)

-> İnsan sevdiği zaman, çok kere en ziyade inandığı şeyden de şüpheye düşer. La Rochefoucauld

-> İnsan; kendinden uzaklaştıkça, kuşkularına yaklaşır. Jim Rohn

-> Şüphe içerisindeyken, cesur olanı yap. (Jan Smuts)

-> Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olması. (Charles Bukowski)

-> Güzel edep ve şüpheden sakınma o kadar güzeldir ki, bunların bir üçüncüsü yoktur. (Osman Bin Affan)

-> Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca, gerçekten bile şüphe duyarlar. Hitopadesa

-> Rakip, eninde sonunda şüphe uyandırıp sorgulandığında superguzelsozler.com kurbanın yatırımı, dolayısıyla zekası da sorgulanmış olur. (Revolver)

-> Şüphe; mutluluğun olduğu kadar, faziletin de düşmanıdır. Samuel Johnson

-> Şüphe ettiğiniz aşklar uğruna emin olduklarınızı harcarsınız. (Alexandre Dumas)

-> Şüphecinin en olumlu yanı her şeyi mümkün kılmasıdır. Erich Von Daniken

-> Dostlarımızdan şüphelenmek onların ihanetinden çok daha utanç vericidir. La Rochefaucauld

-> İnsan yalnız inanmak istediği şeylere inanır, çünkü bu doğasında vardır.

-> Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne barış, ne de onurlu bir eşitlik olur. (İlber Ortaylı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir