Aliya İzzetbegoviç Sözleri

Alija İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna-Hersek’te doğmuş bir devlet adamıdır. “İslam Deklarasyonu” adlı önemli bir kitabın yazarı olarak bilinir. Kitabı nedeniyle 1983’te hapis cezasına çarptırıldı, ancak daha sonra affedildi.

Reklamlar

Aliya İzzetbegoviç En Güzel Sözleri

Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan ettiği 1990’da, İzzetbegoviç ülkenin ilk başkanı oldu. Bosna Savaşı sırasında Müslüman Bosnalıların lideri olarak öne çıktı ve uluslararası destek aradı. Savaşın sonrasında 1996’da Bosna-Hersek Federasyonu’nun başkanlığına geçti.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000’de siyaseti bıraktı. Alija İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te Saraybosna’da vefat etti.

Aliya İzzetbegoviç En Güzel Sözleri

-> Putları reddet, idealleri koru!

-> Hayat fenomen değil, mucizedir.

-> Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır.

Reklamlar

-> Ey teslimiyet, senin adın İslam’dır!

-> İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.

-> Hukuk, güçlünün değil, zayıfın silahıdır.

-> İslam güzel de, Müslüman bunun neresinde?

-> Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır.

-> Tarihi unutmayın, ama tarihte de yaşamayın!

-> Biz koyun olduğumuz için onlar kurt oldular.

-> Karizması olan bir şey varsa, o da; Izdıraptır.

-> Ben dindarlığımı annemin dindarlığına borçluyum.

-> Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir.

-> Savaş, ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir.

-> Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder.

-> Düşmanına benzediğin zaman, savaşmanın anlamı kalmaz.

Reklamlar

-> En kötü kombinasyon, boş bir ruh ile dolu bir midededir.

-> Her şeye kadir olan Allah’a andolsun ki köle olmayacağız.

-> Sloganımız şu: kendinden olanı sev, ötekine saygı göster.

-> Çünkü, zekat, kasalarla beraber gönüller de açılsın ister.

-> Adalet ispata ihtiyaç duymayan az sayıdaki şeylerden biridir.

-> İslam arzuların yok edilmesi değil, kontrol edilmesini ister.

-> Çok yaşadım ve çok yoruldum. Şimdi sevgilime kavuşmak istiyorum.

-> Kur’an ve İslam, sadece hocalara bırakılamayacak kadar önemlidir!

-> Bizim düşmanımıza karşı tek bir borcumuz var, o da adaletli olmak!

-> İslam’ın özü, sevgi, adalet, cömertlik ve insan haklarına saygıdır.

-> Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir.

-> İnsan hakları, sadece belirli bir gruba değil, tüm insanlara aittir.

-> Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder?

Reklamlar

-> Sevgi ve dayanışmanın, paylaşmanın olduğu yerde ölüm değil hayat vardır.

-> Belki hepimiz çiğnenecek, öleceğiz; ama, İnşallah İslam’ı çiğnetmeyeceğiz.

-> Halklarımızın itaatkar olmaları için artık demir zincirlere ihtiyaç yoktur.

Aliya İzzetbegoviç En Güzel Sözleri

-> İnsanların eşit haklara sahip olduğu bir toplum, sadece adil bir toplumdur.

-> Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız.

-> Hedefimiz, Müslümanların İslamlaşması; Sloganımız, İnanmak ve mücadele etmek.

-> Bazıları dini bağlılıklarının kendilerini tefekkürden azade kıldığına inanırlar.

-> Din, bireylerin ahlaki değerlerini güçlendirerek toplumun temelini oluşturmalıdır.

-> İnsanlar ve kültürler arasında aşılamayacak hiçbir farklılık olduğuna inanmıyorum.

-> Din, insanları birleştirmeli ve ayrılıklara değil, ortak değerlere odaklanmalıdır.

-> Özgürlük, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir değerdir.

-> Dünya barışını ve huzuru inşa etmek için tüm dinlere ve kültürlere saygı göstermek önemlidir.

-> Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın.

-> İnsanın ruhi tarafını tanımazsanız, insanların eşitliğinin dayandığı yegane esası kaybedersiniz.

-> Milliyet tabii bir akrabalık bağına dayalıdır, İslam ise ruh, hukuk ve ahlaka dayalı bir bağdır.

-> Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir.

-> Bütün yücelik ve şükran Allah’a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit edebilir.

-> Evet ben de korkuyorum ama yürümemi gerektiren sebepler, korkmamı gerektiren sebeplerden daha fazla.

-> Din de, ihtilal de acılar ve ızdıraplar içinde doğar; ikisi de refah ve konfor içinde yok olup gider.

-> Özgürlük, sorumlulukla birlikte gelir. Herkesin özgürlüğü, diğerlerinin özgürlüğünü korumakla sınırlıdır.

Aliya İzzetbegoviç Meşhur Sözleri

-> Öyle hareket et ki, davranışların herkes için geçerli olsun; ne sana göre değişsin ne de başkalarına göre.

-> Kur’an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.

-> Uygarlık, kadını hayranlık ve kullanım objesi yapmış; fakat takdir ve saygıya layık olan şahsiyeti ondan almıştır.

-> Bilgi ve eğitim, toplumun ilerlemesindeki en güçlü araçlardır. Toplumun aydınlanması, bireylerin eğitimiyle başlar.

-> Her ne kadar tanyeri Mekke’de ortaya çıktıysa da, kendi göz alıcı parlaklığı içinde gün, Medine’de kendini gösterdi.

-> İslamiyet’in ilerlemesini sakin ve teslimiyetçi kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.

-> Din, bizim özgürlük savaşımızın boyutunu genişletti, bizim iyiyle kötü arasındaki farkları daha iyi görmemizi sağladı.

-> Eğer bir kez daha ırmaklarımız üzerinde superguzelsozler.com köprüler inşa edeceksek, köprüleri öncelikle halkımızın ruhlarına inşa etmeliyiz.

-> Maddi bakımdan hali düzelince insan neden daha az memnun olur? Maddi standart yükselince, psikolojik standart neden düşer?

-> Din, barışın temelini oluşturmalıdır. Barışçıl bir dünya için insanlar arasındaki farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmalıyız.

-> O artık yalnızca atalarımdan devraldığım bir din değildi; yeni baştan edinilmiş bir inançtı. Ve onu bir daha hiç yitirmedim.

-> Tarih sadece sürekli değişimin değil, aynı zamanda ve devamlı olarak imkansız ve beklenmeyenlerin gerçekleşmesinin hikayesidir.

-> Gençliğin çağdaş problemleri özde, çözülmemiş statüden ve anne ile ailenin toplumdaki tanınmayan rollerinden kaynaklanmaktadır.

-> Fakat Müslümanlar İslam’ı takip etmemektedirler. İlki için şahit olarak tarihi, ikincisi için kendimi, sizi ve hepimizi alıyorum.

-> Tarih baştan aşağı, küçük fakat kararlı, cesur ve akıllı insan topluluklarının, hadiselerin seyrini değiştirdiklerini anlatan bir hikayedir.

Aliya İzzetbegoviç Sözleri Uzun

-> Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Nefret sadece bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bosna’nın özünü de zedeliyor.

-> İslam bütün Müslümanların kardeşliğini farz kıldı fakat Müslümanlar birlik değiller, hatta başkalarının hesabına aralarında savaş yapmaktadırlar.

-> Bazı İslam ülkelerinde iktidar sahibi olan çeşitli kral ve emirler veya satın alınmış siviller halkın içinde ‘bir şeyin çürük’ olduğunun emin bir işaretidir.

-> Din de devrim de acılar ve ızdıraplar içinde doğar. İkisi de refah ve konfor içinde yok olup gider. Gerçekten de devam eden sırf onların gerçekleşme çabasıdır.

-> Her iktidar insanları bozar ve bu bozgunluğun yıkıcı etkisine ancak sadece Allah’a iman ve ahlaki değerlerin sürekli canlı tutulması faaliyeti karşı durabilir.

-> Malcolm X, İslam aleminde herhangi bir ırkçı duygunun bulunmayışını nükteli bir şekilde ‘renk körlüğü’ olarak tanımlar. Müslümanlar rengi değil, insanı görürler.

-> Malcolm X, İslam aleminde herhangi bir ırkçı duygunun bulunmayışını nükteli bir şekilde ‘renk körlüğü’ olarak tanımlar. Müslümanlar rengi değil, insanı görürler.

-> Ben Müslümanım ve Müslüman olarak kalmaya kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Çünkü İslam benim için iyi ve asil olmanın en doğru ifadesidir.

-> Ancak bizim kendi geçmişimiz üzerine hakkımız var ve kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini bilmemiz için ona götürecek yolu da açmak zorundayız.

-> Müslüman olarak yaşamak ve ayakta kalmak istiyorsa eğer o, ortam, topluluk ve düzen yaratmak mecburiyetindedir. O dünyayı değiştirmek zorundadır, aksi taktirde o değişecektir.

-> Tarihsel olarak baktığımızda, devrim eğilimlerinin çıktığı her yerde, onlar insanın adalete olan arzusunun neticesi idi, adalet ise üretilmiş veya sosyal değil, dini bir kategoridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir