Devlet İle İlgili Sözler

Devlet İle İlgili Sözler, Devletle İlgili Sözler, Devlet Hakkında Sözler, Devletle Alakalı Sözler, Devlet Sevgisi İle İlgili Sözler, Türk Devlet Sözleri, Devlet İle İlgili Güzel Sözler, Resimli Devlet sözleri

Reklamlar

Devletle İlgili Sözler

Devletle İlgili Sözler

-> Adalet önce devletten gelir. Aristo

-> Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. (Napoleon Bonaparte)

-> Devlet adalet üzerine inşa edilir. (Kanuni Sultan Süleyman)

-> Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır. (Harry Truman)

-> Devletin hazinesi adalettir. (Konfüçyüs)

-> Köle tiplerden oluşan hiçbir devlet yaşayamaz.  (Jack London)

-> İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. (Hz. Ali)

-> Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur. (Hz. Ali)

-> Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır. (Napoleon Bonaparte)

-> Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. (Jean-Jacques Rousseau)

Reklamlar

-> Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır. Namık Kemal

-> Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur. (Tacitus)

-> Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur. (Yalçın Küçük)

-> Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır. (Wolfgang Van Goethe)

-> İnsana arkadır onun kemali. Aklıdır herkesin devleti malı. Nizami Gencevi

-> Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul edilemez. Atatürk

-> Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir. (Hz. Ali)

-> Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk; devletin toplumsal düzenidir. Aristo

-> Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hz. Muhammed

-> Ben abdestsiz hiçbir devlet işine imza atmadım. (Sultan Abdulhamid Han)

-> Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır. Napoleon Bonaparte

-> Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil. (Nicola Machiavelli)

-> Bir devleti iyi yönetmek için çok dinleyip az söylemeli. (Richelieu)

-> Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir. (Lord Byron)

Reklamlar

-> Bir devleti kurmak için bin sene ister. Yıkmak için bir saat yeter. Byron

-> Bir devletin değeri hakkında verilecek karar, milletine sağladığı fayda ile ölçülür. (Adolf Hitler)

-> Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir. (John Stuart Mill)

-> Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. (Nicola Machiavelli)

-> Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz. (Otto von Bismarck)

-> Çok fazla kanun çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir. (Woodrow Wilson)

-> Devlet adamı koyunu kırpar; siyasetçi koyunun derisini yüzer. (Austin O’Malley

-> Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. (Konfüçyüs)

-> Devlet iradesi işlemez olursa kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. (M. Kemal Atatürk)

-> Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler. (Heinrich Heine)

-> Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. (Vladimir Lenin)

-> Devletin hırsızlığına vergi kapitalizmin hırsızlığına kar bireyin hırsızlığına suç denir.

-> Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler. (Eflatun)

Reklamlar

-> Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. (Savage Landor)

-> Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar. (Albert Sorel)

-> Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. (Yavuz Sultan Selim)

-> Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır. (I. Pliny)

-> Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur. (Charles de Montesquieu)

-> Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin superguzelsozler.com iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler. (Aristoteles)

Devlet Hakkında Sözler

-> Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar. (Platon)

-> Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur. (Francis Bacon)

-> Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. (George Sand)

-> Bir siyasetçi gelecek seçimi bir devlet adamı ise; gelecek kuşağı düşünür. James F. Clarke

-> Bir soğan soyuluyor yaşarıyor gözler. Bir devlet soyuluyor aldırmıyor öküzler. Şair Eşref

-> Bir ulusu köleleştirmenin iki yolu vardır: birincisi kılıçla ikincisi ise borçla. (John Adams

-> Büyük devletlerin dostları ve düşmanları olmaz. Onların sadece çıkar ilişkileri vardır. (Winston Churchill)

-> Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır. (Albert Einstein)

-> Cumhuriyet yalnızca filozof bir kralla ve çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgelikle yönetilebilir. (Platon)

-> Devlet gemiye halk da suya benzer; gemiyi taşıyan sudur; ama gemiyi deviren de sudur. (Konfüçyüs)

-> Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez. M. T. (Cicero)

-> Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur. (Platon)

-> Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. (Platon)

-> Devlet tüm vatandaşların herhangi bir sanat ve meslekte zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir. Atatürk

-> Devlet ve milletin mukadderatında millî irade esas ve hakimdir. Ordu bu millî iradenin koruyucusudur. (M. Kemal Atatürk)

Devletle Alakalı Sözler

-> Devlet, bütün vatandaşların devletin kanunlarını anlayıp onlara uyma lüzumunu takdir etmelerini, memleketin güvenliği ve savunması için önemli görür. (M. Kemal Atatürk)

-> Devlet, dinle ilgilenmemelidir; dinsel kurumlar devlete bağlı olmamalıdır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz; yani genelde her sosyalist gibi ateist olduğunu açıklamakta özgür olmalıdır. (Vladimir Lenin

-> Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir. (M. Kemal Atatürk)

-> Devlet; en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek mutluluğa kendisiyle ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir. (Farabi)

-> Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir. (B. Spinoza)

-> Devletin olmadığı bir yerde bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayrımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir. (Thomas Hobbes)

-> En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, yaşlılar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. (Cicero)

-> En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, ikisi de dile düşmezler. (Friedrich Schiller)

-> En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan. İnan bana ikisi de dile düşmezler dostum. (Victor Hugo)

-> Ey canım, eğer sana Selimi gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma. (Yavuz Sultan Selim)

-> Ey gönül! Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama düşmandan da korkma! Devlet ve saltanat ancak Allah’ın verdiğidir. (Yavuz Sultan Selim)

-> Hal içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)

-> Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz. (Kanuni Sultan Süleyman)

-> Her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir. (Mussolini)

-> Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın. (M. Kemal Atatürk)

-> Kapitalist düzende devlet, kapitalistlerindir. Tekelli düzende, tekeller devletindir. (Yalçın Küçük

Devlet Sözleri

-> Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. (Sophokles)

-> Tekelli düzende devletin tekellerin olduğunu söylemek, gerçeğin binde birini anlatmak demek oluyor. Tekelli düzende devlet tekellerle gerçekleşiyor. (Yalçın Küçük)

-> Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar. (Nicola Machiavelli)

-> Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder. (Teng Hai Dse)

-> Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, diyebiliriz ki yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir; halkın devletidir. Mazi kurumları ise bir şahıs devleti idi, şahıslar devleti idi. (M. Kemal Atatürk)

-> Bir devletin zenginliği ve gücü ne pamuğuyla, ne altınıyla, ne de ipliğiyle ölçülür. Devletin zenginliği ve gücü en önce gerçek devlet adamlarıyladır. (R. Hofmann)

-> Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz. (Wolfgang Van Goethe)

-> Devlet bir amaca ulaşmanın aracıdır. Gayesi, gerek fizik ve gerek ahlak bakımından bir olan insanların gelişmesi ve bu gelişmenin devamlılığını sağlamaktır. (Adolf Hitler)

-> Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır. (Otto von Bismarck)

-> Devlet dinle ilgilenmemelidir; dinsel kurumlar devlete bağlı olmamalıdır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz; yani genelde her sosyalist gibi ateist olduğunu açıklamakta özgür olmalıdır. Vladimir Lenin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir