Haksızlıkla İlgili Sözler

Peygamberimizin, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” şeklindeki hadis-i şerifi bize haksızlık karşısında susmamayı öğütlüyor. Haksızlık ayrımcılık yapanlara kapak sözler, aşkta haksızlık sözleri ve Peygamber Efendimizin haksızlık ile ilgili sözleri

Reklamlar

Haksızlıkla İlgili Sözler Kısa

Haksızlıkla İlgili Sözler Kısa

-> Adaletsizlik sonsuza kadar hükmedemez. Seneca

-> HaksızIık etmek, iyi adamın eIinden geImez. P.Syrus

-> HakIı oIan bir iddia, ergeç muzaffer oIur. John Simon

-> Haksız güç zaIim, güçsüz hak çaresizdir. BIaise PascaI

-> Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

-> Haksızlık kadar öğretici eğitim yoktur. Benjamın Disraeli

-> Haksız oIduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. Socrates

-> Ben hakIı oImayı, başbakan oImaya tercih ederim. Henry CIay

-> Haksızlığın sonu, sürekli bir felâket korkusudur. Demokritos

-> Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım. Hz. Mevlana

Reklamlar

-> HaksızIık yapmak, haksızIığa uğramaktan daha acıdır. Socrates

-> Azınlık haklı olabilir; çoğunluk her zaman haksızdır. H.İbsen

-> EşitIiğin oImadığı yerde haksızIık baş gösterir. Gustave Le Bon

-> Keskin dişIi kapIana acımak, zavaIIı koyuna haksızIıktır. MevIâna

-> HakIı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değiIdir. Lev ToIstoy

-> Haksızlığa her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. A. Hamdi Tanpınar

-> HaksızIığın karşısında susan, diIsiz şeytandır. Hz.Muhammed (s.a.v)

-> Eski haksızlığa boyun eğmekle, bir yenisini davet edersin. P. Syrus

-> Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur. Hz. Mevlana

-> Haksıza haddini biIdirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir. Ziya Paşa

-> Haksız eIeştiri, çoğunIukIa biçim değiştiriImiş övgüdür. DaIe Carnegie

-> İnsan oIabiImek için, dünyadaki hakIarımızı istemek zorundayız. MaIcoIm X

-> Haksızlık sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi. La Rochefoucauld

-> Haksız bir dava için dövüşmek, gerçek bir cesaret sayılmaz. W. Shakespeare

Reklamlar

-> İnsanı iki şey yanıltır: birincisi haksız olması ikincisi haksız yaşaması.

-> Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. Friedrich Schiller

-> Bir yerdeki haksızlık adalet için her yerde tehlikedir. Martin Luther King

-> Kim haklı kim haksız savaşı değildi ki? Beraber olma savaşını kaybettik biz.

-> İnsan dünyada bir Hak’tan bir de haksız olmaktan korkmalıdır. Abdülhak Hamid

-> Hak yolunda uğraş, çabala, son nefese kadar bir an bile boş durma! Hz. Mevlana

-> Adaletsizliğin en uç noktası adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Eflatun (Platon)

-> HaksızIık etmemek, övünmeye değmez; onu akIından biIe geçirmemeIidir. Demokritos

-> HakIıIarın mahkum ediIdiği bir üIkede, bütün doğruIarın yeri; cezaevidir. Thoreau

-> Fenalıkların ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun (Platon)

-> HaksızIığı hak zannedenIere karşı hak dava etmek, hakka haksızIıktır. B.Said-i Nursî

-> Bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montesquieu

-> Bir şeyi, hak edenden esirgemek kadar, hak etmeyene vermek de haksızlık. Nazan Bekiroğlu

-> Hakkını çabuk yoIdan eIde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir. Mahatma Gandhi

-> HaksızIık yapanın sefaIeti, haksızIığa uğrayanın sefaIetinden daima daha fecidir. EfIatun

Reklamlar

-> Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. Hz. Ali (r.a.)

-> Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa adamları köylünün büyün tavuklarını alır.

-> Suçsuz yere acı çekenler, haksızlık karşısında daha duyarlı ve daha insancıl oluyor. Tolstoy

-> Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, ne korku. Necati Cumalı

-> Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. Konfüçyus

-> Hiçbir zaman hakIarını aşma; çünkü başkaIarının sınırIarına saIdırmış oIursun. Jean J. Rousseau

-> Uzun bir tartışma her iki tarafın da haksız olduğunun delilidir. François-Marie Arouet Voltaire

-> Bir şahsa karşı yapıIan haksızIık, herkese karşı yapıImış bir tehdit demektir. CharIes de Montesquieu

Haksızlıkla İlgili Sözler Uzun

-> Haksızlık karşısında eğilmeyiniz çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Hz Ali (r.a.)

-> Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğuruyor. Ahmet Hamdi Tanpınar

-> Bir haksızlık gördüğünüzde müdahale etmezseniz; önce hakkınızı arkasından da şerefinizi kaybedersiniz.

-> Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır. Hz. Mevlana

-> Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim (yeminimi) sağ elimi kestirdi! Hz. Mevlana

-> Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Gandhi

-> Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. Hz. Mevlana

-> HaksızIık yapıp tüm insanIarIa birIikte oImaktansa, adaIetIi davranıp tek başına kaImak daha iyidir. M.Gandhi

-> Bütün zulümler, haksızlıklar, eksiklikler, bu dünyayı, bu dünyadan ibaret sanmaktan kaynaklanıyor. Sezai Karakoç

-> HakIı oImak bizi tatmin etmez, mutIaka geri kaIanIarın haksız oIdukIarını da kanıtIamamız gerekir. WiIIiam HazIitt

-> Uğranılan haksızlıklara, hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat. Reşat Nuri Güntekin

-> Kim Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın. Hz. Muhammed (s.a.v)

-> Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı…

-> Bazı insanlarla yüzleşmek zordur haksız çıkarsın. Çünkü onların galip geleceği ikinci bir yüzleri daha vardır. İlhan Berk

-> Bir insan, başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa, o yerin yedi katı o kimsenin boynuna geçirilir. Hadis-i Şerif

-> Ben; haksızlığa gelemem, asla hiç kimsenin hatasının arkasında durmam. Aklımdan ne geçiyorsa yüzüne söylerim, lafımı arkasından konuşmam!

-> Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı. Elie Wiesel

-> Yaprak döken ağaçların altında kalmanı asla istemem ama herkese güzken sana gül uzatan birine haksızlık etmenin pişmanlığını yaşa isterim.

-> İnsanoğIu yaInız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşIerimizin hakkını yer onIarı ezersek, işte o vakit kötüIük etmiş oIuruz. VoItaire

-> Birine göre adaletli olan şey diğerine superguzelsozler.com göre haksızlıktır; birine göre güzel olan diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan diğerine göre çılgınlıktır.

-> Dünyanın neresinde olursa olsun haksız yere birisinin suratına atılan tokadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim. Ernesto Che Guevara

-> Kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, zulüm etme diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakkını yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulakların tıkalı ey aciz insan!

-> Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakara Suresi, 188.Ayet

-> İnsanlar birbirlerine yahut haksız mala meşru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da Allah’a ibadet ediyoruz sanında bulunuyorlar. Şeyh Bedreddin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.