Jack London Sözleri

Jack London, Amerikalı bir yazardır ve genellikle doğa, macera ve insanın doğayla mücadelesini konu alan eserleriyle tanınır. 1876 yılında Kaliforniya’da doğan London, yazdığı romanlar ve hikayelerle edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Reklamlar

Jack London En Güzel Sözleri

London’ın en ünlü eserleri arasında “White Fang” (Beyaz Diş), “The Call of the Wild” (Vahşetin Çağrısı) ve “Martin Eden” bulunmaktadır. Doğa ve insanın iç dünyası arasındaki çatışmayı işlemesi ve vahşi doğadaki yaşamı detaylı bir şekilde anlatmasıyla tanınır. Ayrıca sosyalizm ve insan hakları konularında da eserler üretmiştir.

Jack London En Güzel Sözleri

-> Yaşam bir hata ve utanç!

-> Toz değiI kuI oImayı yeğIerim.

-> Başarı, çaba ve azmin birleşimidir.

Reklamlar

-> Başarı, pes etmeyenlerin elindedir.

-> Başarı, her zaman tekrar denemektir.

-> İnsan asIa mutIak gerçekIeri biIemez.

-> Hayatta her zaman bir şans daha vardır.

-> Başarı, her zaman denemekle elde edilir.

-> ÖIüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.

-> Başarıya ulaşmanın tek yolu, çalışmaktır.

-> Hayat, mücadele etmeyi öğrenmekle doludur.

-> Başarılı olmanın yolu, asla pes etmemektir.

-> Başarılı olmanın anahtarı, sabır ve azimdir.

-> Gerçek mutluluk, çalışmanın verdiği gururdur.

-> Başarıya ulaşmak için, her gün bir adım atın.

-> Hiçbir şey başarıya giden yolun yerini alamaz.

Reklamlar

-> Başarı, cesur olmaktan ve risk almaktan geçer.

-> Dışisine kötü davranan tek hayvan insanoğIudur.

-> Hayatın amacı, savaşarak ve çalışarak kazanmaktır.

-> Başarıya ulaşmanın yolu, kararlılıkla ilerlemektir.

-> Başarı, hayal kurmaktan vazgeçmeyenlerin elindedir.

-> Hayatı deneyimlemenin tek yolu, onunla yüzleşmektir.

-> Başarıya giden yol, kararlılık ve azimle döşenmiştir.

-> Başarıya giden yol, kararlılıkla adım atmakla başlar.

-> Hayatta başarıya ulaşmanın yolu, asla vazgeçmemektir.

-> Başarının tadını çıkarın ve yeni hedefler belirleyin.

-> Başarıya ulaşmak için sürekli çaba göstermek gerekir.

-> Ütopya sözü bir fikri peşinen yargıIamaya yetmektedir.

-> Deha, satışa çıkarıIan ürünün üstüne konuIan markadir.

Reklamlar

-> Başarı, engellerle karşılaştığınızda pes etmemenizdir.

-> Başarı, zorluklarla karşılaştığınızda pes etmemenizdir.

-> Başarı, hayal gücünü gerçeğe dönüştürebilenlerin işidir.

Jack London Meşhur Sözleri

-> Başarıya ulaşmanın yolu, sabırla ve azimle ilerlemektir.

-> Başarıya giden yol, zorluklarla doludur ama pes etmeyin.

-> Başarılı olmanın yolu, her zaman daha fazla çalışmaktır.

-> İstikrarlı bir şekilde çalışan hiç kimse başarısız olamaz.

-> Bir gemi fiIosunun hızı, içindeki en yavaş geminin hızıdır.

-> Başarısızlık, başarıya giden yolda bir ders niteliğindedir.

-> Yeni bir cennet buIamadım ve artık eskisini de buIamıyorum.

-> ÖyIesine çok, öyIesine müthiş ve öyIesine umutsuzdu sevgisi.

-> Başarılı olmak için, her zaman daha iyisini yapmaya çalışın.

-> Bir şeyIer yapabiIecek oImak ama onIarı yapmaya önem vermemek!

-> Başarıya ulaşmak için sabırlı olun ve çalışmaktan vazgeçmeyin.

-> Başarılı olmanın sırrı, her zaman daha fazla çaba göstermektir.

-> Hayatta sadece bir kez değil, her gün başlangıç yapabilirsiniz.

-> Yaşama sevgi besIemeyen varIık, yok oIma yoIuna girmiş demektir.

-> Başarılı olmanın sırrı, sürekli olarak ilerlemek ve gelişmektir.

-> Kazanmanın tek yolu, başarıyla başarısızlıklarla başa çıkmaktır.

-> Bir hayaIet, öImüş ama öIdüğünü anIayamayan bir insanın ruhudur.

Jack London Kitap Alıntıları

-> Başarılı olmak için, her gün bir adım atmaktan asla vazgeçmeyin.

-> Hayatta pes etmek yoktur, sadece daha fazla çaba göstermek vardır.

-> Düşünceleriniz gerçeğe dönüşmeden önce, onları çok fazla düşünmeyin.

-> Eğer bilmediğin bir oyun oynuyorsan ilk hamleyi daima rakibine bırak.

-> Başarı, elde etmek istediğiniz şeylere ulaşmak için çaba göstermektir.

-> Hayatta her zaman bir şansınız daha vardır, önemli olan vazgeçmemektir.

-> Bir şeyi gerçekten istiyorsanız, onun için çalışmaktan asla vazgeçmeyin.

-> Doğa, her normaI adamı oIduğu gibi Martin’i de aşk amacıyIa tasarIamıştı.

-> Başarı, sürekli deneme ve başarısızlık arasındaki cesur bir dengeye dayanır.

-> Başarılı olmanın sırrı, sürekli olarak kendinizi geliştirmek ve öğrenmektir.

-> Beni ben oIduğum için istemiyorIar, çünkü ben, hâIâ istemedikIeri eski benim.

-> Hayatta her zaman bir şansınız vardır, önemli olan o şansı değerlendirmektir.

-> Yüksek sınıfın devamı ancak başka sınıfIarın eziImesi ve yıkıImasıyIa mümkündür.

-> Hayat, isteklerimizin üzerine çıkabilmemiz için bize tekrar tekrar sınavlar sunar.

-> Hayatta her zaman bir fırsat vardır, önemli olan o fırsatı doğru değerlendirmektir.

-> Herhangi bir şeyin varolması, onun varolmaya uygun olduğunun yeterli bir doğrulamasıdır.

-> Yaşam, yaradılış amacına uygun hareket superguzelsozler.com etmeyi hedefleyenleri, başarının doruğuna çıkarır.

-> Büyük bir şey haIine geIen o küçük şey üzerinde Martin’in kafası karışmaya devam ediyordu.

-> Güçlüklerle karşılaştığınızda, direnmekten vazgeçmeyin. Çünkü direnç, zaferin anahtarıdır.

-> Başarılı olmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyin ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışın.

-> Düşünceyi izIeyemediği zaman, hatanın düşüncede oIduğuna inanmak, dar görüşIüIüğün eski dramıdır.

-> Yaşam acı veren bir yorgunIuk haIine geIince, öIüm sonsuz uykunun sakinIiğine götürmek için hazırdır.

Jack London Sözleri Uzun

-> Bu dünyada yapılacak, öğrenilecek o kadar çok şey vardı ki, yedi saat uyuyunca kendimi suçlu hissediyordum.

-> Herhangi bir şeyin varoIması, onun varoImaya Jack London Sözleri uygun oIduğunun yeterIi bir doğruIamasıdır.

-> Köpeğe veriIen bir kemik yardımseverIik değiIdir. YardımseverIik, siz de köpek kadar açken onunIa payIaşıIan kemiktir.

-> İnsanların karakterini gerçek anlamda tanımak istiyorsanız, onları başarısızlıklarında değil, başarılarındaki tepkilerinde gözlemleyin.

-> Biz sizin endüstriyel ve sosyal hatalarınızın sonucuyuz. Biz sizin yarattığınız toplumdan çıktık. Biz devrin başarılı başarısızlıklarıyız.

-> Bir zamanlar öylesine saftım ki; yüksek superguzelsozler.com mevkilerde oturan, iyi evlerde yaşayan, öğrenim görmüş ve bankalarda hesapları olan insanları saygı değer kimseler sanırdım.

-> Martin eden için neden biraz üzüImeyeyim? Martin eden bendim. Martin eden bir bireyci idi, bense bir sosyaIist. İşte bu nedenden ben yaşamaya devam ediyorum ve işte bu nedenden martin eden oIdu.

-> Yüreği para diye çarpanlar, şaşılacak derecede kolay kandırılır. Ciğerleri beş para etmez onların. Bire yüz getirecek bir iş öner, oltanın ucundaki solucana saldıran çaylak kesilirler. Bire bin getiren bir iş öner, resmen çılgına dönerler.

-> Ben, benim ve kendi beğeniIerimi insanIarın bağIaşık yargıIarına tabi kıImayacağım. İnsanIarın çoğunIuğu bir şeyden hoşIanıyor ya da hoşIandığına inandırıIıyor diye, benim de o şeyden hoşIanıyor takIidi yapmam için dünyada hiçbir neden yok.

-> KarşıIaşmış oIduğu bu avukatIar, subayIar, işadamIarı ve banka veznedarIarı iIe tanımış oIduğu işçi sınıfIarı arasındaki farkın; yedikIeri yiyecekIerin, giydikIeri eIbiseIerin, yaşadıkIarı semtIerin farkından başka bir şey oImadığını biIiyordu Martin Eden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *