Merhamet İle İlgili Sözler

Bu yazımızın içeriği: Merhamet İle İlgili Sözler, Merhametle İlgili Sözler, Merhamet Üzerine Sözler, Merhamet Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler, Merhamet Sözleri Sevgiliye, Merhametsizlere Sözler, Merhameti Olmayanlara Kapak Sözler, Merhametli Sözler, Merhamet İle İlgili Sözler Resimli

Reklamlar

Merhamet İle İlgili Sözler

Merhamet İle İlgili Sözler

Yüce tanrım! Ya ona azıcık merhamet ver, ya bana çokça dayanma gücü. Ya bendeki sevginin birazını ona ver; ya ondaki vurdumduymazlığın birazını bana. Tanrım! Ya onu bana ver, ya beni ona… (İskender Pala)

Ve unutmayın, kılıçların ve tüfeklerin sesi, her yerde her zaman merhamet, adalet ve vicdanın sesini öldürür. (Mehmed Uzun)

Hazreti peygamber namazda iken bir çocuğun ağladığını duysa onun ıstırabını dindirmek için namazı hafif tutardı. Böylece İslam’da sevgi ve merhamet hissi aile içi duygu alışverişi olmaktan başlayarak, dünyaya, insanlara, hayvanlara ve bütün yaratılanlara bakışın temeli çıkış noktası oldu. (Cahit Zarifoğlu)

Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol. (Ahmet Yesevî)

Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. (Hz. Muhammed s.a.v)

Reklamlar

Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. (İbn-i Haldun)

Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir. (Nazan Bekiroğlu)

Her şeyini kaybetsen de merhametini kaybetme. ‘Merhamet’ insanı insan yapan en önemli duygudur. (Muhyiddin Şekur)

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. (Albert Camus)

Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Hadis-i Şerif)

Allah kullarının kalplerine merhameti yerleştirmiştir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder. (Hadis-i Şerif)

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti. (Churton Collins)

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. (Lavigerie)

Vekarlı ruhlara âhanın merhameti de hasedi kadar ağır gelir. (Cenap Şahabettin)

Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. (Sadi Şirazi)

Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir. (İmam Şarani)

Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin. (Hz. Muhammed s.a.v)

Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir. ( Hz. Ali)

Reklamlar

Çocuklar masumdur ve adalet isterler oysa çoğumuz kötüyüz ve doğal olarak adalet değil, merhamet bekliyoruz. (Jon Krakauer)

Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnazca bir tahminidir. (La Rochefoucauld)

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. (Georges Duhamel)

Bazen, güçlü olmak değil, merhametli olmak gerçekten güçlü olmaktır. (Alein Kentigerna)

Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. (Ali İmran, 132)

En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir. (Beaumarchais)

Yalnız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değildir. Merhametli kişi başkalarının iyiliği için çalışan kimsedir. İyi kimse derdi olanlara deva olur. (Yusuf Has Hacib)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V. Cuosin)

Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı. (Puşkin)

Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere. (Hadis-i Şerif)

Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir. (Colton)

Reklamlar

Üç tutku, basit; fakat ezici derecede kuvvetle hayatımı ellerinde tutmuşlardır: Sevgiye olan özlemim, bilgiyi araştırma merakım ve insanlığın çektiği acı ve ıstırap için duyduğum büyük merhamet. (Bertrand Russell)

İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir.Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır. (Charles Summer)

Merhametli cerrah yara sağaltmaz. (Merhamet ile ilgili Atasözü)

Merhamet, insanlık mâdeninin en kıymetli cevheridir. (Mark Twain)

Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. (Hz.Mevlana)

Düşmana acıyan, kendine acımaz. (Francis Bacon)

İnsan merhamettir. Merhametin olmadığı yerde insan yoktur. (Nurettin Topçu)

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Hz Muhammed Sav)

Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hadis-i Şerif

Merhamet yüce bir ruhun içini aydınlatacak tek ışıktır. Merhamet meşalesini diğer tüm erdemlerin önünde taşır. (Victor Hugo)

Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. (İmam Muhammed)

İnsanların seçkini, faydalı olan kimsedir, halk nazarında muteber kimse merhametli olan kimsedir. (Yusuf Has Hacib)

Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlarda sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. (Mevlana)

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir. (Andre Maurois)

Kalp, menfi duygulardan kurtulduğu ve günah hastalıklarından sıhhate kavuştuğu zaman, mahlukata karşı merhamet ve şevkatle dolar. (Abdülkadir Geylani)

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. (K.Csatho)

Merhametli ol: Ey oğul! Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyle Musa Aleyhisselam’a peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce olsun. Yeryüzünde olan mahlûkata merhamet eyle.( İmam Gazalî)

Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. (Montaigne)

Merhamet edenlere Rahman olan Allahta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin. (Hz. Muhammed s.a.v)

Nerede akarsu olursa, orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur. (Mevlana)

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! Allah’ın hoşuna gider de beni kayırır. düşüncesi. (Refik Halit Karay)

Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm dünya yok olurdu. (Seneca)

İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. (Sadi Şirazî)

İyilikseverlik ve merhametin en önemli tarafı bunu başkalarının dikkatini çekmeyecek şekilde yapmaktır. (Julia Quinn)

Ey oğul, üç kişiye acı; cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene. (Şeyh Edebali)

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Hadis-i Şerif)

Merhamet her zaman intikamdan daha değerlidir. (W. Shakespeare)

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. (Molla Cami)

Merhamet içimizde bir yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve bizi en temel halinde insanlığımıza geri çağıran bir duygu. Verecek hiçbir şey yoksa bile elinde, kardeşinin acısı için kendini verebilir, kendi ruhunu, dostluğunu, kardeşliğini ikram edebilirsin. (Kemal Sayar)

Kendisinden öğüt isteyene merhametli ol demek ne güzeldir.  (Abdulah ibn-i Mesud)

Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır. (G. Bernard Shaw)

Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir. (Hz. Ali)

Sende zulüm, haset, merhametsizlik ve bunlar gibi kötü huylar olduğu halde, bunlardan dolayı kendine gücenmiyorsun da bunları bir başkasında görünce ürküp rahatsız oluyorsun. Bu ürküş, insanın kendinden ürkmesidir. (Mevlâna)

Revâdır gerçi öldürmek yılanı, Velî derviş isen incitme canı. (İbrahim Hakkı Erzurum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir