Peygamberimizin Güzel Sözleri

Son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin en güzel sözlerinden oluşan bu yazımızda Peygamberimizin güzel sözleri uzun, Peygamberimizin güzel sözleri ve öğütleri, Peygamber efendimizin gönül ile ilgili sözlerini okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Peygamberimizin Güzel Sözleri Kısa

Peygamberimizin Güzel Sözleri Kısa

-> Şeref, edep iledir soy ile değildir.

-> Ameller niyetlere göre değer kazanır.

-> Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.

-> Bollukta da darlıkta da Allah`tan korkun.

-> Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.

-> Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. / Buhari

-> İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz

-> Seslerinizi Kur`ân-ı Kerîm ile güzelleştiriniz.

Reklamlar

-> İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

-> Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

-> Rasûlullah Aleyhisselâm lüzumsuz yere konuşmazdı.

-> İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

-> Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.

-> Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri için dua ederdi.

-> Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

-> Şaraptan uzak durun çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.

-> Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.

-> Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz

-> İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır.

-> Söze başlarken de sözü bitirirken de Allah’ın ismini anardı.

-> Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

Reklamlar

-> Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir

-> Hayra vesile olan, hayrını yapın gibidir. (Tirmizî, İlm, 14.)

-> Sofradan kalkacağı zaman sağ tarafındaki kişiden müsade almak.

-> Yemeklerinizi toplu olarak yiyin; yemekleriniz bereketli olsun.

-> Canı yanan sabretsin. Can yakan canının yanacağı günü beklesin.

-> Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gidenlerdir.

-> Hayatta üç şey kişinin özüne zarar verir. Öfke, açgözlülük, kibir.

-> Allah sevdiği kulunun kalbini sevdiği kulunun kalbiyle birleştirir.

-> Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir

-> Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

-> Bütün davranışlarında ifrat ve tefritten kaçınır, orta yolu benimserdi.

-> Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

-> Her çile cennet yolunun bir taşıdır. İmtihandan kaçan Ahireti kaybeder.

Reklamlar

-> İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (İbn Mâce, Ruhûn, 4.)

-> İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah cennet yolunu kolaylaştırır.

Peygamberimizin Güzel Sözleri Ve Öğütleri

-> Kadınlar, erkeklerin kız kardeşleridir.

-> Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil, bütün eliyle işaret ederdi.

-> Deli, cüzzamlı ve alaca hastalığı olan kimseler ile nikah yapmaktan kaçının.

-> Bir erkek hanımını döverse, kıyâmette ben onun davacısı olurum(Hadis-i Şerif)

-> İmanın tadına ermek isteyen kimse, insanları sadece Allah rızası için sevsin.

-> Karşılıklı ticarette ticaret yaptığın kişinin namaz kılması seni kandırmasın.

-> Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet sana bela verir.

-> İnsanları inandıklarından vazgeçirmek onları bir şeye inandırmaktan daha zordur.

-> İbadet etmekten derin bir zevk alır, bazen ayakları şişinceye kadar namaz kılardı.

-> Akıllı kimse nefsini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır(Hadis-i Şerif)

-> Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.

-> Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez

-> Cennete ilk çağırılacak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah’a şükür eden hamdçılardır.

-> İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

-> Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz.

-> İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı.

-> Fakiri, yetimi, dulu kimsesizi gözetler, onlara yardım eder, onlarla oturur ve onlarla gezerdi.

-> Allah yolunda cihat dışında ne bir hizmetçiye, ne bir cariyeye ne de bir kimseye el kaldırmıştır

-> İyilik yap ehli olana da olmayana da ehline isabet ederse yerini bulur, etmez ise ehli sen olursun.

-> Size, sıkı sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah`ın kitabı, Resulünün sünneti.

-> Kınayıcı olmayın, kınamayın insanları, bir kınayıcının kınadığı şeyi Allah ona göstermeden canını almaz.

-> Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.

Peygamber Efendimizin Gönül İle İlgili Sözleri

-> Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

-> Yumuşak huylu, mütevazı, güvenilir, hoşgörülü ve affediciydi. Katı kalpli değildi, hoşlanmadığı şeye göz yumardı..

-> Münafıklığın alameti üçtür : Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

-> Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)

-> Allah’a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin. – Hadis-i Şerif, Kaynak: (Camiüssağir c.1, 316)

-> Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu ’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.

-> Kim ki bir sünnetin ayakta durması için veya bir bid`atın yok olması için bir hadisi ümmetime ulaştırırsa o cennettedir.

-> Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını yardımlaşmadan esirgeyen, kendini beğenmiş kimselerdir.

-> İnsanlar içinde Yüce Allah´ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir.  (Ebu Davut, Salât,26.)

-> Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

-> Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. (İbn Mâce, Dua, 11.)

-> İnsanlar eğer Ramazan ayının kıymet ve ehemmiyetini hakkıyla bilselerdi, ümmetim, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdi.

-> Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.

-> Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.

-> Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.

-> Hâl ve hareketlerinde Müslümanların ziynetini takınan (onlara benzeyen) bir genç görürseniz işte o sizin en faziletlinizdir. (Râmûz 47/16.)

-> Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)

-> Yüzlere vurmaktan sakının, yüzlere vurmayın. Yüze ve kafaya ne surette olursa olsun vurmak caiz değildir çünkü kafa ve yüz mükerrem kılınmıştır.

-> İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir.

Peygamberimizin Nasihat Veren Sözleri

-> Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner.

-> Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)

-> İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.)

-> Ne âlimlere karşı iftihar ve övünmek için ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.

-> Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran, cehennemdeki yerine hazırlansın.

-> Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

-> Bir genç ilim ve ibadet içinde yetişir, olgunlaşırsa, Allah (cc)  Kıyâmet Günü ona yetmiş iki sıddîkın sevabı kadar sevap verir.  (Tabarânî´nin Kebir´inden.)

-> Başkalarının kusurlarından bahsetmek superguzelsozler.com istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın

-> Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse. [582] Nesâî, Zekât 69

-> Nice saçları dağınık, üstü-başı tozlu ve birçok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler, elbette Allah onların yeminini yerine getirir.

-> Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariye bırakan veya istifade edilen bir ilim bırakan veya kendine dua edecek salih evlat bırakan.

-> Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâs ile oruç tutar ve kıyam ederse (teravih namazı kılarsa) annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir.

-> Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)

-> Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

-> Kadın, beş vakit namazını kılar, bir aylık orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: ‘Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir’ denilir. [570] Ahmed bin Hanbel, I/191

-> Kim iki kıza bakıp ergenlik çağına kadar, onları yetiştirirse, Kıyâmet gününde o, benimle şöyle olur. (Peygamber, böyle deyip parmaklarını birbirine geçirmiştir.) [590] Feyzu’l-Kadîr, III/496

Peygamberimizin Güzel Sözleri Uzun

-> Kadınlara hayırhah olun, onlara karşı hayır tavsiye ediyorum… Onlara hayırlı şekilde davranın. [586] Buhârî, Nikâh 79, Enbiyâ 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Radâ 65, hadis no: 1468; Tirmizî, Talâk 12

-> Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.

-> Kimin üç kızı yahut üç kız kardeşi veya iki kızı, ya da iki kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa (onlara haksızlık etmezse), onun için cennet vardır. [591] Tirmizî, Tefsîr Sûre 9

-> Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona engel olmasın (izin versin). [598] Buhârî, Cum’a 12, Ezân 162, 166, Nikâh 116; Müslim, Salât 134; Ebû Dâvud, Salât 53; Tirmizî, Salât 400; Muvattâ, Kıble 12

-> Küçüklüğünden beri Allah´a çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir. (Deylemî, Müsnedü´l-Firdevs). Kenzül-İrfan 194.)

-> Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)

-> Allah’ım dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım

-> Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Hz. Muhammed Sözleri müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)

-> (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)

-> Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok acır, onlara elinden gelen yardımı yapardı. Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukuna riayet eder, hayvanların hakları hususunda da büyük titizlik gösterirdi.

-> İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: a-) Ömrünü nerede tükettiğinden, b-) gençliğini nerede yıprattığından, c-) malını nereden kazanıp d-) nereye harcadığından ve, e-) öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden. (Tirmizi, Sıfâtü´l-Kıyâme: 1.)

-> Kadını olmayan erkek miskindir/fakirdir! Yanındakiler: Çokça malı olsa da mı? dediler. Rasûlullah: Evet, çokça malı olsa da! buyurdu. Sözlerine devamla: Kocası olmayan kadın da miskînedir, miskînedir/fakirdir buyurdular. Yanındakiler: Çokça malı olsa da mı? dediler. Peygamberimiz: Evet kadının çok malı olsa da! buyurdu. [596] Kütüb-i Sitte, 15/515

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir