Celal Şengör Sözleri

Celal Şengör, özellikle levha tektoniği konusundaki çalışmalarıyla tanınır. Levha tektoniği, Dünya’nın kabuğundaki büyük levhaların hareketleri ve bu hareketlerin yeryüzündeki depremler, dağ oluşumu ve diğer jeolojik olaylar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Şengör, bu alandaki çalışmalarıyla uluslararası alanda saygın bir konuma gelmiş ve birçok ödül almıştır.

Reklamlar

Celal Şengör Sözleri Özlü

Celal Şengör Sözleri Özlü

-> Sürdürülebilirlik, geleceğimiz için hayati önem taşır ve doğal kaynakları kullanırken dikkate alınmalıdır.

-> Dünyanın neresinde din egemen olmuşsa, ahlaksızlık tavana vurmuştur.

-> Jeoloji, insanlığın geçmişini ve geleceğini anlamamıza yardımcı olan bir anahtar gibidir. Geçmişi anlamadan, geleceği doğru şekilde inşa etmek zordur.

-> Elitist olmayan hiçbir toplum ileri gidemez.

-> Türk halkı geleneksel olarak ordusunu canından çok sever çünkü o ordunun mensupları kendi çocuklarıdır.

Reklamlar

-> Ben milletime ikiyüzlülüğü yakıştıramıyorum.

-> İnsanlar doğal kaynakları kullanırken dikkatli olmalıdır, aksi takdirde kaynaklar tükenir ve gelecek nesiller zarar görür.

-> Ya bilim yaparak insan olacağız, ya da bilime sırt çevirerek maymunluğa geri döneceğiz.

-> Kur’an’ın maksadı insanların kafasını anlamadığı seslerle doldurmak değildir. Bir mesaj vermektir. Atatürk bunun farkında, yaptığı ilk işlerden biri de Kur’an’ı tercüme ettirmek oluyor. Şunu söylemek istiyor aslında: İnanıyor musun? Evvela neye inandığını bil, bunu bilmen lazım.

-> Bilim, sabır ve tutku gerektiren bir uğraştır. Ancak bu uğraş, insanlığa büyük kazanımlar sağlar.

-> Çevre kirliliği, doğanın kalitesini ve insan sağlığını ciddi şekilde etkiler.

-> İlk ve ortaöğretimin tepetaklak olmasının nedeni üniversitelerdir. Üniversite hocalığını, aylıklı aylaklık olarak algılayan öğretim üyelerimiz, politikacılarımızla işbirliği halinde Türk yükseköğretimini bitirmişlerdir.

-> Atatürk Devrimleri insan olma projesinin basamaklarıdır.

Reklamlar

-> Jeoloji, zamanın ta kendisidir. Kayalar, tarih kitaplarıdır ve biz jeologlar, bu kitapları okumak için zamanla savaşırız.

-> Önyargısı olmayan insan boş kafalı demektir; o ana kadar eline gelen verileri değerlendirememiş insan demektir. Buna mukabil ilkel insan, öyle veya böyle edindiği, genellikle ezberlettirildiği önyargılarını gerçek kabul edip onları değiştirmeyen insan demektir.

-> Gezegenimizin doğal kaynakları sınırlıdır ve bu sınırlılık insanlık için giderek daha fazla sorun oluşturmaktadır.

-> Darbe zorunlu ameliyat gibidir. Ameliyat da sevimsizdir ama düşün ki sana diyolar ki bir organını kesicez ama yaşayacaksın.

-> Bilim, dünyanın nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olan bir araçtır. Dünya, buna aldırmadan çalışır.

-> Gelecekteki nesillere bir dünya bırakmak istiyorsak, doğayı korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak zorundayız.

-> Doğa, insanları sevindiren ya da üzen bir varlık değildir. Doğa, kendi yasalarına göre işler ve insanların bu yasalara uyması gerekir.

Reklamlar

-> Eğer bu dünya bir gün kıtlık ve sefalet yaşarsa biz insanları din değil, bilim kurtaracak.

-> Üniversiteye meslek öğrenmek için gelinmez. Üniversiteye yeni bilgi üretmeyi öğrenmek ve bilgiyi araştırmalarla üretmek için gelinir. Türkiye’de tek bir üniversite dahi olmamasının, gazete ve televizyonların hukuk skandalları ile çalkalanmasının nedeni, insanlarımıza gerçeği aramanın en yüce ideal olduğunu ve onu ancak ve yalnızca aklımızla bulabileceğimizi öğretmemiş olmamızdır.

Celal Şengör Kitap Alıntı Sözleri

-> Türkiye’de tek bir üniversite dahi olmamasının, gazete ve televizyonların hukuk skandalları ile çalkalanmasının nedeni, insanlarımıza gerçeği aramanın en yüce ideal olduğunu ve onu ancak ve yalnızca aklımızla bulabileceğimizi öğretmemiş olmamızdır.

-> Doğayı korumak, geleceğimizi korumak demektir.

-> İnsan belleğinin sakatlığı unutmaktır.

-> Yobazlık bir zihniyettir; cemiyeti geride tutmak, kıpırdatmamak, değiştirmemek, bir kelimeyle yaşatmamak isteyen bir zihniyet. Hiç okuma-yazma bilmeyeninden tutunuz, elinde Garp üniversitelerinin diplomaları olanlara kadar her soydan, her boydan bu zihniyette insan görebilirsiniz.

-> Bilim gerçeği bulduğunu değil, yanlışı teşhis edip onu elediğini iddia eder.

-> Bilgi depolamak, kopyalamak ve nakletmek ne kadar kolaylaşmışsa, bilgiyi silmek veya sahte bilgi ile değiştirmek de bir o kadar kolaylaşmıştır.

-> Her şey değişebilir, her şey tartışmaya açıktır. Ama dinler, Marksistler, Stalin, Hitler bunu kabul etmiyor. Bir tek bilim her şeyi tartışmaya açar. Üstelik onda da amaç, tartışmanın sonucunda doğruyu bulmak değil, ona yaklaşmaktır. Bunu da yanlışları eleyerek yapar.

-> Doğa bizi besler, giydirir, barındırır ve tedavi eder; ancak biz insanlar bu hizmetleri her zaman takdir etmiyoruz.

Celal Şengör Kitap Alıntıları

-> Tabiî Müslümanların başarıları sırf coğrafya ile sınırlı kalmamıştı. Denebilir ki jeoloji hariç tüm doğa bilimi dallarında öğretmenleri olan Yunanlıları fersah fersah geçtiler. Teknolojide başardıkları ise bugün bile bizleri hayretler içinde bırakmaktadır. Enfes ve karmaşık su saatleri, sayısız otomatik savaş aletleri, değirmenler, hatta bugünkü fotoğraf makinesinin atası olan camera lucida bile icat ettikleri aletler arasındaydı. Sonra? Sonra Müslümanların başına da Yunanlıların başına gelen geldi! Akıl, vahiy karşısında ikinci dereceye itildi. Din, bilimin önüne geçti.

-> Zaman, cehalete karşı topyekün savaşma zamanıdır. Bu cehalet en yakınınızda olsa bile.

-> Diyalektik, mantık olarak zırva. Zırva. Yanlış falan değil, zırva.

-> Bilim, insanlar için güçlü bir araçtır ve toplumsal gelişme için önemlidir.

-> Atatürk’ün bize bahşettiği dünyayı hayran bırakan superguzelsozler.com Türk imajının yerine tekrar Osmanlı’nın hasta adam imajı geliyor. Bunun tek nedeni cehalettir.

-> Doğal kaynaklar, dünya ekonomileri için hayati önem taşır ve bunların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

-> Her konuda haklı olmamız mümkün değildi. Bilim yanlışlamalarla ilerler, o zamana kadar öğrenmiş olduklarımızın yanlışlanmasıyla. Yanlışlananı kabul etmiyorsak, bilimsel ilerlemeyi de kabul etmiyoruz demektir.

-> Bilim, bize gerçekleri söyleyen bir rehberdir. Gerçekleri kabul etmek, bazen zor olsa da, bilimin temel prensibidir.

-> Ne kadar az bilirsen o kadar çok kızarsın.

-> Cahille tartışan bilgeler cehalete düşer.

-> Jeoloji, geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi planlamak için önemli bir disiplindir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *