Cenap Şahabettin Sözleri

Cenap Şahabettin, 1870 yılında İstanbul’da doğan bir yazar, şair, hekim ve tiyatrocu olarak bilinir. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra edebiyata ilgi duyan Şahabettin, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinin etkisi altında kalarak çeşitli eserler ortaya koymuştur.

Reklamlar

Cenap Şahabettin Kitap Alıntı Sözleri

Şair olarak, genellikle aşk, tabiat ve toplumsal konuları işleyen Cenap Şahabettin, Tanzimat edebiyatının etkisi altında kalmıştır. Aynı zamanda öykü ve makale türlerinde de eserler vermiştir. Servet-i Fünun döneminin etkisiyle modernist bir bakış açısına sahip olan yazar, eserlerinde toplumsal eleştirilere de yer vermiştir.

Cenap Şahabettin Kitap Alıntı Sözleri

-> Gölgede duran güneşi göremez.

-> Güzel olmayan şey, güzel anlatılamaz.

-> En çok gürültü boş tenekelerden çıkar.

-> Fakirin zekatı, sabır ile çalışmaktır.

Reklamlar

-> Hayat, her anı değerli kılma sanatıdır.

-> Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.

-> Doğruyu söylemek değil anlatmak güç imiş.

-> Güzelliğin kaynağı ruhundur, beden değil.

-> Göz gördüğüne ve kalp hissettiğine inanır.

-> Yer yaşlandıkça dertleri artıyor, insan gibi.

-> Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter.

-> İyi bir kitap, ruhu besleyen bir dost gibidir.

-> İnsana en güzel sıfatı ‘fani’ diyen vermiştir.

-> Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.

-> Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür.

-> Hayat, kırık kalpleri iyileştirebilmek için var.

-> Talih, beceriksizlerin maharete verdikleri isimdir.

Reklamlar

-> Karga ne kadar adını değiştirse de, sesinden tanınır.

-> Güzel bir gülüş, dünyayı aydınlatan en güçlü ışıktır.

-> Avam yalanla avutanı, hakikatle korkutana tercih eder.

-> Vicdan yalan söylemez ama sık sık yanılır ve yanıltır.

-> Hiç kimseye benzememek isteyen, bir karikatüre benzer.

-> Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz.

-> İstediğim olmadıktan sonra dünya benim olmuş neye yarar?

-> Vesaire sözünü pek severim zihnimin ayıbını örttüğü için.

-> Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın.

-> Dinsiz vardır ki isyanının nedenleri bir mabet teşkil eder.

-> Hayatın anlamı, sevdiklerinle paylaştığın anlarda gizlidir.

-> Hayat, sevdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz anlardan ibarettir.

-> Herkesle hoş geçinmenin çaresi herkesle bir fikirde olmaktır.

Reklamlar

-> Hayalsiz yürek, petrolsüz lambadır, hiçbir şeyle parlatılamaz.

-> İnsanlar yalanla avutanı, gerçekle korkutana tercih ediyorlar.

-> Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare yok ise din de ölmez.

Cenap Şahabettin Sözleri Kısa

-> İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.

-> Kabul etmediğimiz fikirler aleyhine ne kuvvetli mantığımız vardır!

-> İçinde yaşadığı zamanı beğenmemek aczin en şâyi (yaygın) şeklidir.

-> Duygularımızla hareket ettiğimiz vakit, aklımızı geri plana iteriz.

-> Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.

-> Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.

-> Ne bütün varını yiyip olmuş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş..

-> Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.

-> Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.

-> İyilik kuvvetin eserlerinden biridir. Hiçbir zayıf devamlı iyi olamaz.

-> Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.

-> Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın.

-> Bir insanın gerçek değerini, zor anlarında nasıl davrandığı ortaya çıkar.

-> Başımıza bela geldi deriz; halbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir.

-> Yaşamak, sadece nefes almak değil, aynı zamanda anlamlı bir iz bırakmaktır.

Cenap Şahabettin En Çok Paylaşılan Sözleri

-> Büyük adamlar memnuniyetle hizmet ederler, fakat kullanılmaya razı olmazlar.

-> Aldatabileceğinden emin olduğu kimsenin yalanlarını, insan tiksinmeden dinler.

-> Güçlü olmak, duygularını kontrol etmek değil, onlarla barış içinde yaşamaktır.

-> Aşk, kalbimizin saygısız mısafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider!

-> Akıl yaşta değil baştadır. Fakat Cenap Şahabettin Sözleri aklı başa, yaş getirir.

-> Bir insanın değeri, sahip olduğu mal varlığından ziyade, sahip olduğu erdemlerle ölçülür.

-> Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.

-> Yoksulluğun olduğu yerde; namus, şeref, onur, erdem fazla barınamaz. Yokluk, mertliği bozar.

-> Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri.

-> Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp mantığa daima kendi istediğini söyletir.

-> Zaman sana uymazsa sen zamana uy” derler. Zamanımızı düşününce bundan daha ağır teklif olamaz.

-> Çenesi düşmedikçe ihtiyarlar az söylerler. Zira hayat onlara sözün faydasızlığını öğretmiştir.

-> Vicdan. Onu herkes yüreğinde taşımaz; dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır.

-> Sevmek kadar gurur kırıcı bir şey var mıdır superguzelsozler.com bilmiyorum. Ama ona rağmen sevmeye devam etmek var.

-> Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, basının üstüne alırsan ezilirsin.

-> Kusurlarını gördüğüm için sevgim kalmadı” deme; “Sevgim kalmadığı için kusurlarını görüyorum” de.

-> Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.

-> Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: ister istemez sözden ziyade söyeyene bakarız..

-> Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa tesadüf edebilirsin;fakat biri sürünerek öteki uçarak yükselmiştir.

-> Bir şeyi verirken, el ile gönül birbiri ile uyum içerisinde değilse, verilen şeyin hiçbir kıymeti kalmaz.

-> İnsanın şansının kendisine yardımcı olması için insanın kendisinin de biraz çaba göstermesi gerekmektedir.

Cenap Şahabettin Sözleri Uzun

-> Akarsu, ne güzel hayat dersidir: küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.

-> Hürriyet sahasında kadınlar öyle geniş adımlar atıyorlar ki bu gidişle sakal ve bıyık miskinlik simgesi olacak.

-> Dinlemeyi bilmek konuşma sanatının yarısıdır. Ama kadınlar söz konusu olunca konuşmanın tamamı dinlememek oluyor.

-> Kelimelerin gücünü bilmek, kelimelerle oynayabilmektir. Onları doğru yerde kullanmak, duyguları en güzel ifade etmektir.

-> Midemiz için lokma ne ise, dimağımız için de fikir odur. Hepsi besleyemez, bir kısmı sıhhate dokunur, bir kısmı da zehirler.

-> İyi giyin ama dikkat et kİ kostümün senden üstün olmasın. Her insanın kendi yaşam koşullarına uygun bir giyim tarzı olmalıdır.

-> Eski zamanın sağlam Müslümanları Başımız şeriata bağlı diyenlerdi. Şimdi sağlam kanunlarda Başımız gelişmeye bağlı diyenlerdir.

-> Güzel fikir ihtiyarlamaz. İhtiyarlamadığı için, ölmez de. Örneğin bir Mevlâna, bir Yu­nus dünya durdukça insanlar tarafından hatırlanmayacaklar mı?

-> Ancak cücelerdir ki küçüldüklerini hissetmezler. Onurlu ve gururlu insanlar, küçük düşmemek ve küçülmemek için, her adımlarını dikkatli atmalıdırlar.

-> Yoksul, çaresiz ve imkânsız olduğu; zengin ise karnı tok, sırlı pek olduğu için gerek duymadığından, her ikisi de, iyi ve güzel duygular ortaya koyamazlar.

-> Elinden geleni yapmadığın müddetçe umduğunu bulamadığından şikâyette haksızsın. Her ne iş olursa olsun, insan elinden geleni yapacak; sonra neticesini bekleyecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *