Edeple İlgili Sözler

Bu yazımızın içeriğinde  edeple ilgili manalı sözler ve edep üzerine sözler, edeple ilgili sözler Mevlana ve  edep ile ilgili sözler yunus emre ve edep haya ile ilgili sözleri okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Edeple İlgili Güzel Sözler

Edeple İlgili Güzel Sözler

-> Edeple gelen lütufla gider.

-> Ayıplarınızı edeple örtünüz.

-> Edep, aklın suretidir. Hz.Ali

-> Edep ile giren lütuf ile çıkar.

-> Edep; aklın dıştan görünüşüdür.

-> Edeplerin anası, az konuşmaktır.

-> Edep, olgunlaşmanın ilk şartıdır.

-> Akıllı, edebi edepsizden öğrenir.

-> Hakiki edep, nefsi terk etmektir.

Reklamlar

-> İnsanın ziyneti, edebin tamamıdır.

-> Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz. Ömer

-> Şeytanın katili edeptir. Hz. Mevlana

-> İnsana aklı kazandıracak şey edeptir.

-> Ruhen yükselmek, ancak edeple mümkündür.

-> Edep aklın dıştan görünüşüdür. – Mevlana

-> Yiğidin sermayesi edeptir. Harcadıkça artar!

-> Edeple süslenmeyen akıl, silahsız kahramandır.

-> Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali

-> Edep başka şey; kitaptan okumakla öğrenilmiyor.

-> Bizi edepsizler değil edebimiz susturur! Mevlana

-> Edebi kaybeden kimse kötülükten zevk alır. – Eflatun

-> Edeb, Rasûlullah’ın sünnetine uygun hareket etmektir.

-> Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. – Hz. Ali (r.a.)

Reklamlar

-> Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

-> Nûn kadar suskun, vâv kadar edepli olabilmeli bir insan…

-> Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. M.Akif Ersoy

-> Edepsizliği marifet sananlar, edepli insanı aptal sanırlar.

-> Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz. Ali

-> İnsanlık âdâbını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır. İmâm Malik

-> İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. Abdullah Bin Menzil

-> Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Mevlana

-> Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir. Mevlana

-> Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz.Osman

-> Edep sahibi yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. Mevlana

-> İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

-> Eskiden gazete yazarları edebiyatçıydı, edep gitti, şimdikiler biatçı.

-> Bir insanın taşıdığı ahlak, sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir!

Reklamlar

-> Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edep çoğaldıkça değeri artar. Hz. Ali

-> Yüreğimi sen tut ki Allah’ım, ezildiğinde senden başkası merhem olamasın!

-> Edep ehli ilimden hali olmaz, edepsiz ilim okuyan alim olmaz. – Yunus Emre

Edeple İlgili Manalı Sözler

-> Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.

-> Edebin en önemli ölçüsü, başkalarının senden rahatsız olmamasıdır. – Mevlana

-> Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir.

-> Edep sahibi; yediği tokatın sahibini aramaz, neden yediğini arar. – Hz. Mevlana

-> İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Mevlana

-> Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna

-> Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

-> Rahat olmak lazım fakat duyarsız değil, açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil!

-> Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali

-> Arifin edebi, her edebin üstündedir. Çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.

-> Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

-> Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci

-> Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

-> Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene. Yunus Emre

-> Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı Husrev

-> Edeb ve ahlak: Kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını hor görmemektir.

-> Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilm-i talep. Meğer ilim bir hiç imiş; ille edep, ille edep!

Edep Üzerine Sözler

-> Terbiyesizden edep beklemek dehşettir. Geçme katırın önünden seni teper çünkü aslı eşektir.

-> İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep. Ziya Paşa

-> İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim ta gerilerde kaldı, illa edep illa edep. Yunus Emre

-> Elif gibi doğru konuş yalan söylemesin dilin, Dal gibi edepli ol göstersin bunu lisan-ı halin.

-> Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam Şafii

-> Ey gönül! Sen sen ol kimsenin gönlünü yıkma. Dikenin ucuna çık da edep çizgisinden çıkma. Mevlana

-> Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep. Yunus Emre

-> Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Mevlâna

-> İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. Şemsi Tebrizi

-> Bir edep: Ödünç aldığı şeyleri vaktinde geri verip, insanları kendisine ait olanı istemekle utandırmamak.

-> Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren! – Mehmet Akif Ersoy

-> Bir insanda yok ise edep, neylesin medrese mektep… Okusa alim olsa, yine merkep, yine merkep. Necip Fazıl Kısakürek

-> Elimden edepli tokalaşmayı, dilimden edepli konuşmayı, belimden de edepli oturmayı öğrendim. Edebim, vicdanımdır. Zata

Edeple İlgili Sözler Yunus Emre

-> Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. / Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep! – Yunus Emre

-> Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumaktır.

-> İman için amin diyen bir yüreğin, namaz için zaman ayıran bir kalbin ve ebeden sürebilecek bir edebin varsa ne mutlu sana.

-> Edep; konuştuğun zaman dilini, yalnız kaldığın zaman kalbini, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumaktır. – Muhyiddin Şekür

-> Bizans’ı tir tir titreten Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin Hazretlerinin huzurunda edep tutuyordu. İstanbul bu edeple fethedildi.

-> Kim demiş Avrupalılar medeni, Ne edep ne haya çırılçıplak superguzelsozler.com teni, Medeniyet dediğin soymaksa bedeni, Desene hayvanlar sizden daha medeni.

-> Edepli olmak aklın eseridir. Büyükler; “Ulaşan ancak edeple ulaştı ve düşen, edebi terk ettiği için düştü” demişlerdir. – Hz. Ali (r.a.)

-> Edep bilenler başkadır, Canı ruhu yanmış aşıklar başka. Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır; mezhebi de. – Mevlana

-> Tevazuyu, mezardaki suskunlardan öğrendim ben. O yüzden, suskunluğu edep sayarım. Ne korkumdan ne de hırsımdan, sadece ve sadece ruhumdan susarım…

-> Adem oğlu eğer ki edepsizdir, âdem değildir. Adem ve hayvan cinslerinin cismindeki fark edeptir. Gözünü aç bak cümle kelamullaha, ayet ayet bütün manası Kur’an’ın edeptir! – Mevlana

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir