İlber Ortaylı Sözleri

İlber Ortaylı, Türk tarihçi, akademisyen, yazar ve yayıncıdır. 1947 yılında doğan Ortaylı, tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve bu üniversitede farklı görevlerde bulunmuştur. Ayrıca pek çok üniversitede konuk öğretim üyeliği yapmıştır.

Reklamlar

İlber Ortaylı Sözleri Özlü

İlber Ortaylı Sözleri Özlü

-> Türkler umumen tembeldir.

-> Tarihçinin ihtisası olmaz.

-> Spikerler Türkçe konuşmayı bilmiyor.

-> Bakana hırsız diyemiyorsan demokrasi yoktur.

-> İhtilâlle demokrasi öğrenmek marifet değildir.

-> İyi muâmele edildiği yerde azınlıklar erirler.

-> Atatürk döneminde Avrupa’da demokrasi falan yoktur.

-> Kanuni’yi sevmek için Atatürk’e düşman olmaya gerek yok.

Reklamlar

-> Tarih kâğıtla ve sözle olmaz, coğrafyayı bilmek gerekir.

-> Bir milletin kültürü, dilinde, tarihinde ve sanatında saklıdır.

-> İyi muâmele edildiği yerde azınlıklar erirler (asimile olurlar).

-> Bir toplumun geleceği, gençlerinin eğitim ve kültür düzeyiyle belirlenir.

-> Bir toplumun ilerlemesi, bilim ve sanata verdiği değerle doğru orantılıdır.

-> Bugün müzede düğün yapılmasına izin veren görevli, yarın müzede çamaşır yıkar.

-> Bilgi, insana düşünebilme kabiliyeti kazandırır ve tarih, bu düşüncenin temelidir.

-> Bir toplumun ilerlemesi, bilimin ve sanatın öneminin farkında olmasıyla mümkündür.

-> Tarih, bizi yalnızca geçmişi anlamaya değil, geleceği doğru okumaya da yönlendirir.

-> Tarih, insanlığın geçmişinden ders çıkararak geleceği şekillendirmemize yardımcı olur.

-> Kültür, insanın düşünsel ve duygusal dünyasını zenginleştirir ve ona kimlik kazandırır.

-> Kültür, insanın yaşamına anlam katan ve onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.

-> Bilgi, güçtür; ancak doğru bilgiye sahip olmak, bu gücü etkili bir şekilde kullanmayı sağlar.

Reklamlar

-> İlmin ve sanatın yüzde 70’i pösteki saymak gibi sıkıntıdır, yüzde 30’u keyifle yapılır ancak.

-> Bizim Milli Eğitim camiamızı yönlendiren adamlar köylüdür. Bunların yüksek bir kültürü yoktur.

-> Bizim hayali Türk kahramanlara ihtiyacımız yok; her devirde, coğrafyanın her yerinde varız zaten.

-> Eğitim, insanların düşünme yetilerini güçlendirir ve sorunlara çözüm bulma kapasitelerini artırır.

-> Kültürel miras, bir milletin geçmişinden aldığı değerleri geleceğe taşır ve toplumsal bir bağ kurar.

-> Kültürel çeşitlilik, insanlığın zenginliğini ve birbirimize olan karşılıklı bağlarımızı güçlendirir.

-> Türkiye’de temel problem şu: Bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların çoğunun da bilgisi yok.

-> Osmanlıca, sadece Türkçenin Arap harfleriyle yazılmasıdır. Bunun ayrı bir dil olamayacağı çok açıktır.

-> Tarihte hiç bir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük bir trajedi ve acı yaşamış değildir.

-> Küçük Asya denen kıtanın üzerinde Türk devletlerinin kuruluşunun hazmedilemediğini çok açık görürsünüz.

-> Bilgi, insanların dünya görüşlerini genişletir ve toplumsal birlik ve beraberlik için önemli bir araçtır.

Reklamlar

-> Her nefis ölümü tadacaktır ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara mezarlıklara değil.

-> Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi mirasının anıtlaşmasına önem veren bir hükümdardı.

İlber Ortaylı Kitap Alıntı Sözleri

-> Kültür, bir toplumun ruhunu ve değerlerini yansıtan bir aynadır; bu aynayı korumak ve geliştirmek önemlidir.

-> Türkiye’nin içine kapanması, Batı medeniyetini reddetmesi, bir ‘Taliban rejimi’ne dönüşmesi mümkün değildir.

-> Kültür, bir milletin özgünlüğünü ve zenginliğini yansıtan bir aynadır; bu ayna her zaman temiz tutulmalıdır.

-> Bir opera eserini icra eden cemiyet, bir çok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir.

-> Eğitim, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda insanın karakterini ve değerlerini şekillendirme sürecidir.

-> Bir milletin yükselişi, kültürel mirasına verdiği değerle başlar; bu mirası koruyarak ve geliştirerek ilerler.

-> Bilgi, doğru şekilde kullanıldığında toplumların kalkınmasını sağlar ve sorunlara çözüm bulmada yardımcı olur.

-> En utanılacak yönümüz tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek, tarih yazmamak konusundaki cahilce ısrarlarımız.

-> Eğitim, bir toplumun gelişimindeki en önemli araçtır ve gençlerimizi doğru şekilde eğitmek geleceği şekillendirir.

-> Eğitim, toplumun aydınlık yarınları için temel bir taşıyıcıdır; bu nedenle eğitime verilen değer büyük önem taşır.

-> Bilgi, insanları aydınlatır ve bilinçlendirir; bu da toplumların daha adil ve ilerici bir yapıya kavuşmasını sağlar.

-> 1950 öncesinin tek partisinden bahsetmek artık politika kürsülerinin değil, 20. Yüzyıl tarihçiliğinin işi olmalıdır.

İlber Ortaylı En Çok Beğenilen Sözleri

-> Kültürel çeşitlilik, insanların farklılıklarıyla zenginleşen bir toplumun gücünü ve birlikte yaşama kültürünü yansıtır.

-> Türkiye’de yaşayıp ‘ben Türk değil, Kürt’üm’ diyebilir, ne var bunda. Şimdi o Kürt oldu diye ben mi Türklük’ten çıkacağım?

-> Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar’da dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihi yolculuktur.

-> Tarih, geçmişteki hataları tekrarlamamak için bir uyarıcıdır; bu nedenle tarihi doğru şekilde anlamak ve yorumlamak önemlidir.

-> Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturan en temel unsurdur; bu nedenle kültürel mirasa sahip çıkmak ve onu yaşatmak önemlidir.

-> Osmanlıca bilmeyen Tarihçiler İngilizce bilmekle övünüyor. Bre İlber Ortaylı Sözleri cahiller! Osmanlıca bilmeden Tarih olur mu?

-> Kültürel çeşitlilik, insanlığın zenginliğini ve birliğini simgeler; bu nedenle kültürel mirasa saygı duymak ve korumak önemlidir.

-> Atatürk devrinde tahılla beslenen; incir, üzüm satarak geçinen Türkiye, ufku ve vizyonu itibariyle bugünkünden çok daha ilerideydi.

-> Bir toplumun ilerlemesi, bilimin ve teknolojinin doğru kullanımıyla mümkündür; bu da eğitim ve bilgiye verilen önemin göstergesidir.

-> Şu bir gerçek ki Türk Milleti olarak Osmanlı da biziz, Cumhuriyet de biziz. Osman Gazi de Atamız, Fatih de Atamız, Atatürk de Atamız.

-> Türkler teşkilâtlanma yeteneği yüksek, askeri bir toplumdur. Yani Her Türk askerdir sözüne gülerler ama beğenin beğenmeyin bu doğrudur.

İlber Ortaylı Sözleri Resimli

-> Kültürel çeşitlilik, insanların farklılıklarını zenginlik olarak kabul etmelerini ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmelerini sağlar.

-> Darbe ihtimali devam etmektedir. Sivil siyasetin gerekli müeseseleri yaratamadığı, kendini yetiştiremediği bir ortamda darbe kaçınılmazdır.

-> Kültür, insanların bir araya gelmesini sağlayan ortak bir paydadır; bu payda üzerinde birleşmek, toplumsal uyum ve ilerleme için önemlidir.

-> Herkese yüksek tahsile kadar eğitim verirsen olmaz. Dolayısıyla bu uyduruk üniversite, uyduruk lise eğitimiyle yarı cahil bir nesil yetiştiriliyor.

-> Amerikalılar tarihi iyi yapıyorlar ama tarih yazan bir geçmişleri yok. Türkler de tarih yazdı ama film çeviremiyor. Hollywood endüstrimiz yok çünkü.

-> Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 300 bin Türk’ü bir anda sınırlarının dışına atmış; Edirne’de sınır kapısının önüne yığarak, gelin, halkınızı alın demiştir. Nitekim aldık da.

-> Besleyemeyeceği nüfusu üretmek çok ağır bedeli olan toplumsal bir hatadır. Zira, eğitilemeyen ve beslenemeyen göçmen kalabalıklar eninde sonunda marjinal cemaatlere dönüşürler.

-> Orhan Pamuk Hakkında Kendisi İngilizce bilmediği gibi, Türkçe de bilmiyor. Yaşadığı bir toplumun kültüründen haberi olmayan bir yazar, Nobel de alsa doğru eserler ortaya koymaz.

-> Türk kimliği ve şuuru; tarih kitabı okuyarak, tarihi piyes seyrederek, tarihi film çekerek veya şiirle, müzikle oluşmuş değildir. Doğrudan doğruya kan, ateş ve kavga ile oluşmuştur.

-> Bazen insan nasıl bir iş başardığının farkında olmaz. Keza o gün (Malazgirt Savaşı) Alparslan’a sorsanız on sene sonra Türklerin Sivas’a, iki yüz sene sonra da Balkanlara açılacağını bilemezdi.

İlber Ortaylı Sözleri Facebook

-> Üniversite tabi ki açılmalıdır, ama Hakkari’nin Kastamonu’nun dağlarına değil. Her yere gidip üniversite kurulmaz. Ankara’ya yirmi tane kurarsın buraya gelen öğrenciler Ankara’nın nimetlerini görür.

-> İslam aleminde Türkler için bir model yoktur; çünkü biz modern bir dünyada muasır bir medeniyeti hem benimsemek, hem de onunla kavga ederek tarihimizi ve kimliğimizi korumak zorunda olan bir milletiz.

-> Türkler olmadan 2. asır tarihi düşünülemez, mümkün değildir. Ama Türklerin kendilerini ifade etmeleri, ortaya koymaları, bir şekilde kendilerini yeniden üretmeleri yazıyla mümkün olduğuna göre, bizde de tarih 6. asra kadar geriye uzanabilir.

-> İkinci Dünya Savaşı’nın en belirgin görüntüsü, daha doğrusu zihinlerdeki kalıntısı, tonlarla bombanın neden olduğu harabeler değildir; toplama kamplarındaki cesetler veya Rusya steplerinde sürüklenen sivil esirler arasında kucağında çocuğuyla kurşunlanan analardır.

-> O ona bugün Alevi der, öbürü de kalkar başka bir şey der. Türkiye kıtasındaki insanların bu ayrımları kristalize olmamıştır. Fakat, erimiş bitmiş de değildir. Öyle kötü huylara başlarsanız, herkes herkesi öyle bir giydirir ki şaşarsınız. Binaenaleyh çenenizi kısacaksınız.

-> Tanzimat hareketi her şeye rağmen Türkiye idaresini modernleştirmek, bir başka deyişle merkezileştirmek yolunda önemli ilerlemeler sağladı. Tanzimat devri superguzelsozler.com görkemle açılıp rezaletle kapanan bir tarihî olaylar bütünü değildir. Hüzünlü ve buhranlı bir atmosferde başladı ve öyle devam etti.

-> Cumhuriyet Türkçedir, niye Türkçedir; çünkü cumhuriyetin kökü cumhur, cemaat anlamında people anlamında congregation anlamında bir Arapça kelimedir; ama o kelimeden cumhuriyet ve cumhuriyet rejimini türeten Türklerdir. Binâenaleyh mefhumun içerisi tamamen Türkler tarafından doldurulduğu için bu çok Türkçe bir kelimedir.

-> Şimdi şunun kesin tespiti lazım: Milliyetçi muhafazakar dediğimiz kesimin bizdeki gibi kasabalı, içine kapanık, dünyayı bilmeyen, lisan bilmeyen, yabancı milletleri okumayan, takip etmeyen, onlarla konuşamayan, onlarla birlikte bir mekanı, bir havayı soluyamayan insanlar olması düşünülemez. Yani milliyetçilik aslında çelişkili gibi görünür ama, enternasyonalizmden geçmelidir.

-> Batı’da insanlar vardır, bilerek dini reddederler. Vaftiz bile edilmemiştir fakat Hristiyanlığı bilir. Burada ise korkunç bir cehalet hakim. Yani muhafazakarlık ya da ilericilik, alternatifini bilerek, onu bilinçli olarak yok etmekten geçer. Yoksa din kültürüyle hiç alakası olmayan bir adamın ilerici olması çok da önemli değildir. Batı’daki laik düşünür tipi Ernest Renan’dır. Yani çok ileri bir bilgi ve bilinçle dini reddeden bir kişi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *