Vatan İle İlgili Sözler

Atatürk “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.” Demiştir. Vatan bizim namusumuz, şerefimizi her şeyimizdir. Vatan ile ilgili sözler hangi milletten olursan ol vatanın önemini anlatmaktadır.

Reklamlar

Vatan ile ilgili sözler

Vatan Sevgisi İle İlgili Sözler

Vatanseverlik şehitlerin alnında parlaya meşale gibidir. (Edwаrd Mаrtin)

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. (Gerigori Petrof)

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. (Atatürk)

Yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir. (Atasözü)

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor. (Mehmet Akif Ersoy)

Bu bayrak öyle bir bayraktır ki, içinde vatan vardır, dökülen kan vardır, iki cihan vardır. Din vardır İman vardır. (Muhsin Yazıcıoğlu)

Reklamlar

Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. (Nathan Hale)

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. (Virgilius)

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. (Tevfik Fikret)

Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı, aileniz için ter dökün. (Fletcher Chirtiаn)

Vatan ve toprak sevgisi anne baba sevgisi kadar doğaldır. (Gаbriel Hаrvey)

Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir. (Ernest Renan)

Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. (Nejat Uygur)

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Bir gün sorarlarsa eğer bu vatan kimin diye “Bu vatan sıvasız penceresiz evlerde büyüyen, ailesi yoksullukla mücadele eden, lakin kanaatkar ve gönlüne vatan sevgisi yerleştirilerek büyüyen yiğitlerindi” dersiniz. (Anonim)

Evlat; şehit kanlarıyla alınmış, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerdir vatan.

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. (ll. Abdülhamid)

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Reklamlar

Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.

Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez. (G. Hippel)

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hiçbir karşılık beklemeden sevmenin adıdır Vatan.

Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. (Tevfik Fikret)

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. (J. Fıetcher)

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. (H. Buckle)

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!( 2. Abdülhamid)

Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem.(Mete Han)

Reklamlar

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. (Hamilton)

Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi.

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. (Schiller)

Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi. (Kаrl lmermаnn)

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. (Süleyman Nazif)

Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. (Mete Han)

Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez.  (L. Kossuth)

Barış sırsında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.   Gustаve Le Bon

Anam gibi yemek yapmasını da bilirim, babam gibi vatan kurtarmasını da!

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır. (Türk Atasözü)

Vatan uğruna katlanılan ölüm kadar ve şerefli bir şey var mıdır? (Mаrcus Horаtius)

Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum, dostun düşmanın kim sez sez oğlum. Tarihi şerefinle yaz oğlum.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. (Orhan Şaik Gökyay)

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir. (Namık Kemal)

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Vatanını satan namusunu, şerefini, onurunu her şeyi kaybetmiştir.

Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. (Mehmet Akif Ersoy)

Türkün yumruğu sert, yüreği, mert, vatanına göz dikenin başına dert olur.

Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.

İnsan vatanını sever çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. (Namık Kemal)

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. (Voltaire)

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. (William Shenstone)

Bu vatan evlatları olduğu sürece bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez.

Vatan ancak vatan için atan bir kalbe sığar.

Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş.

Vatan aşkı maya gibidir, sütü bozuklarda tutmaz. (Muhsin Yazıcıoğlu)

Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz. (Vatan sevgisi ile ilgili Atasözleri)

Yurdum için verecek birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. (Nathan Hale)

Yurt savunmasına ait görevlerden daha önemli ve olumlu görev olamaz. (M.K. Atatürk)

Yurt bizim birinci evimizdir.

Vatan hasreti çok zordur; tıpkı ana hasreti gibi.

Yurt, çalışkan insanların omuzlan üstünde yükselir. (Tevfik Fikret)

Yurt için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. (Tevfik Fikret)

Vatan sevgisi imandan gelir. (Hz. Muhammed) (s.a.v)

Vatan bir milletin evidir. (Ahmet Mithat)

Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşında ki vatansa.

Vatanı sevmenin superguzelsozler.com bahanesi olmaz.

Vatanını sevmeyen adamdan nasıl sevgi umarsın?

Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım bir toprak en saf olanlarındır. Bir ülke en doğru olanlarındır. Bir yurt uğruna savaşanlarındır. (Yalçın Küçük)

Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. (Süleyman Nazif)

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. (M.K. Atatürk)

Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. (Mete Han)

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. (Montesquieu)

Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir. (M.K. Atatürk)

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. (Ambrose Bierce)

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. (Mithat Cemal l)

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. (George Jacques Danton)

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. (Hz. Ali (r.a))

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir