Emekle İlgili Sözler

Okuyacak olduğunuz bu yazımızda emek hakkında sözler, emekle ilgili sözler kısa, Mevlana’nın emek ile ilgili sözleri ve emek ve başarı ile ilgili sözlerini okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Emekle İlgili Sözler Kısa

Emekle İlgili Sözler Kısa

-> En verimli yağmur, alın teridir.

-> Emek olmadan yemek olmaz. Atasözü

-> Emek verilmiş her şey değerlidir.

-> Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

-> Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

-> Yokuşta akmayan ter inişte gözyaşına döner.

-> Tüm zenginlik emeğin ürünüdür. John Locke

-> En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.

-> Sevmek için yürek sürdürmek için emek gerek.

Reklamlar

-> Emek değerdir, ama en yüce değil. Gürbüz Azak

-> Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama boş verme.

-> Emek çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan

-> Diriliş yolu, alın teri yoludur. Sezai Karakoç

-> Emek sermayesiz, sermaye emeksiz olmaz. Papa Leo

-> Sevmek için “yürek”, sürdürmek için “emek” gerek.

-> Sen yeter ki emek ver karşılığını er geç alırsın.

-> Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur. Samuel Johnson

-> Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz. İbrahim Olcaytu

-> Emek, alın teri ve başarı el ele yürür. Niyazi F. Eres

-> Ahalinin lokması, hükümetin temelidir. Cenap Şahabettin

-> Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter. Kaşgarlı Mahmud

-> Emeğin olduğu yerde daima bereket vardır. Türkmen Atasözü

-> En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Cenap Şahabettin

Reklamlar

-> Aşk kendisi için harcanan emek oranınca güzeldir. – Anton Çehov

-> Emek ver kulak ver bilgi ver ama sakın boş verme. – Hz. Mevlana

-> Emek vermeden kazanılanların, gözden çıkarılması da kolay olur.

-> Emek harcadığın insanlar bir gün seni harcadığında büyüyeceksin.

-> Eserine uzun ömür dileyen, uzun zaman sarf eder. Cenap Şahabettin

-> Sevmek zaman ayırıp emek vermektir. Boş zamanları doldurmak değil.

-> Şayet emeğin dini varsa, tanrısı da kadın olmalı.

-> İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz. – Hz. Muhammed (s.a.v)

-> Sen emek vermezsen ben emek vermezsem peki kim emek verecek o zaman.

-> Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir.

-> Emek harcadığınız insanlar azar azar sizi harcadığında; büyüyeceksiniz.

-> Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı komşusundan bekler.

-> Emek harcamadan verim beklemek sulanmayan tarladan hasat istemeye benzer.

-> Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.

-> Emek vermek yorucu bir iş zira devir, hazıra konmak devri. – Bektaş Şenel

Reklamlar

-> Emek vermek diye birşey var, boşa çabalayıp hep boşa kürek salladığımız…

-> Umut demek umutsuz kaldığın anda umut ışığını görmek için çaba göstermektir.

-> Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır. – Hz. Mevlana

Emek Ve Başarı İle İlgili Sözler

-> Emek vermeden elde edilenler kısa sürede değersiz hale gelir ve gözden düşer.

-> Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Şura Suresi, 27

-> Emek çalmak kadar emeğe saygısızlık etmek de bir kul hakkıdır. Biliyor muydun?

-> Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.  Albert Camus

-> Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Hud Suresi, 6

-> Artık insanlar para getirmeyecek hiç bir fikre, düşünceye emek harcamak istemiyor.

-> Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Hadis-i Şerif

-> Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Hadis-i Şerif

-> Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.

-> Dünyadaki en önemli değer, emek vermek; çünkü yaşamak demek, emek demek. – Kazım Koyuncu

-> Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın. Yusuf Has Hacib

-> Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Can YüceI

-> İnsana, doğaya, hayvanlara, emeğe saygı duyarım. Kurumlara saygıyı siz duyun, ben almayayım.

-> El emeği, göz nuru verilerek yapılan her şey kıymet bilen güzel insanların elinde değerlidir.

-> Bir değer uğruna emek veriyor, canını dişine takıyor, fedakarlıklar yapıyorsun ve sonuç sıfır.

-> Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir.

-> Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir. Niyazi F. Eres

-> Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. Sadi

-> Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama Emek Sözleri özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Can Yücel

Emek Hakkında Sözler

-> Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil, emek hırsızları zengin olur.

-> Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın; rehberi şeytan olmuştur. Yunus Emre

-> Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır. Peter Ferdinand Drucker

-> En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır. Hz. Muhammet (s.a.v)

-> Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir. (Henry Fielding)

-> İnsan gayretli olursa aşamayacağı engel yoktur. Emeksiz zengin olanın rehberi, şeytan olmuştur der. – Yunus Emre

-> Her insan maddi veya manevi emeğinin karşılığını almak ister. Karşılığını alamamak haksızlık olarak telakki edilir.

-> Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi

-> İnsan, bir şeyi elde etmek için çabalar. Onu elde edince de bir kenara atar. Gerçek değerini ise onu kaybedince anlar.

-> Zenginliğin azını büyük bir emekle, çoğunu ise pek az emekle elde ettiğini söyleyen kişi, doğru söylemiş. – Francis Bacon

-> İlişkide emek vermek gerekir. Bir tarafın çabasıyla olmaz. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerekir. – Nazım Hikmet

-> Her şeyin anahtarı sevgi emek ve sabırdır. Civcivi; kuluçkaya yatırarak elde edersiniz yumurtaları kırarak değil. – A.Glasow

-> Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Rızık yalnızca Allah’a aittir! – Sadi Şirazi

-> Nasip istenen değil hep verilen. Nasipse gelirmiş Çin’den, Yemen’den. Nasip değilse senin olsa bile kayar gider elinden. – Hz. Mevlana

-> Hiç kimse elinin erneğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah’ın peygamberi Davut (a.s.)da elinin emeğinden yerdi. – Hadis-i Şerif

-> Çalışmadan, emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir. Her işte alın teri sabır ve emek şarttır.

-> Erkek egemen kapitalist düzenin kadın emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik saldırıları devam ettikçe kadınların direnişi de sürecektir.

Emek İle İlgili Söylenmiş Sözler

-> Geceyi gündüze katıp seven lakin hiç sevilmeyen yüreğim. Senin de işçi ve emekçi bayramın kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı!

-> Sevgi emek ister. Ne de güzel bir cümledir. Emek; çaba ister, sükut ister, inanç ister ve en önemlisi sabır ister. Kolay değildir emek vermek.

-> İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.

-> İyi ki sevdim, iyi ki saydım, iyi ki çabaladım, emek verdim. Hiçbiri için pişman değilim. Beni böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkürler.

-> Ben, hırsızlığın türü ne olursa olsun bunların genel adına “Emek Hırsızlığı” diyorum. Sonuçta çalınan her neyse, bir emek karşılığı elde edilmiştir.

-> Çokta değil, hakta buldum huzuru. İstediğim alın teri, göz nuru. Benliği, kibiri, iğrenç gururu. Faizi, bankayı size bıraktım… – Abdurrahim Karakoç

-> Yarın âhirette gülebilmek için, bugün çokça gözyaşı ve alın teri dökmek gerekir. Zira bedelsiz bir mükâfat beklemek, abesle iştigaldir. – Osman Nuri Topbaş

-> İnsanın güneşin altında o kadar çabalaması sonucunda, onca emeğinin karşısında eline ne geçiyordu? Her günü keder, her işi üzüntüydü. (Lev Nikolayeviç Tolstoy)

-> Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi. (Buhari)

-> Her insanın kendi kimliğinde mahfuz bir mülkiyeti vardır. Buna kendi dışında hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Bedeninin emeği, ellerinin işi tamamen kendisine aittir. – John Locke

-> Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. Abraham Lincoln

-> Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. (Buhari)

-> İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescidde oturmasın. Kim böyle yapar ve”Allah’ım beni rızıkIandır” derse, şüphesiz bu, sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne aItın yağar, ne de gümüştür.

-> Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla yaşasın 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı!

-> Hiç birşey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin superguzelsozler.com edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar

-> Sevdiğini söylemekle, sevdiğini hissettirmek farklı şeylerdir karıştırma. İnsan, uğruna emek harcadığı şeyi sever ve insan sevdiği şey için emek harcar. Bir ilişkide çaba yoksa, o ilişki hiçbir zaman meyve vermez.

-> Bir konfeksiyon atölyesinde gecesini gündüzüne katarak çalışan işçinin alın teri hakkı olduğunu bilen ve bu şuurla elbisesini kaldırıp bir kenara öylesine fırlatamayan insan diye bahsedeceğiz Müslüman’dan… – Serdar Tuncer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir