Franz Kafka Sözleri

Kafka’nın insan doğası, toplumun karmaşıklığı ve bireysel deneyimler üzerine derin düşüncelerini yansıtır. Bu sözler Kafka’nın düşünce dünyasını ve edebi yaklaşımını yansıtır ve genellikle insanın içsel dünyası, toplum ve birey arasındaki çelişkiler gibi konuları ele alır.

Reklamlar

Franz Kafka Sözleri Anlamlı

Franz Kafka Sözleri Anlamlı

-> Nasıl yaşanırsa, öyle olunur.

-> Kişi, sorabilmek için okumalıdır.

-> Benim yalnızlığım insanlarla dolu.

-> İç dünya ancak yaşanabilir, tanımlanamaz.

-> Ve sana hitap ederken her şeyi unutuyorum.

-> Şimdi bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim.

-> Dünyayla arandaki savaşımda, dünyanın yanında ol.

-> Uyudum, uyandım, uyudum, uyandım; kepaze bir yaşam.

Reklamlar

-> Keşke görebilseler içimi. Anlatabilsem inanırlar mı?

-> En kötüsü de, sahip olamadığın şeylere ait olmandır.

-> Tanrı bize fındıkları verir; ama kabuklarını kırmaz.

-> Kötünün elindeki en ayartıcı silah, savaşa çağrıdır.

-> Seni anlamsız özlüyorum; korkunç, derinden ve sonsuz.

-> Eğer mutluluktan ölünüyorsa, bu benim başıma gelmeli.

-> Bazen bir adım geri atmak, ileri gitmenin en iyi yoludur.

-> Evrende tesadüf yoktur; tesadüf bizim kafamızın içindedir.

-> Gerçek özgürlük, kendi kafesimizi inşa ettiğimizde başlar.

-> Her şeyi kaybetmekten korkmayan biri, her şeyi kazanabilir.

-> Gerçek şu ki, özgürlük iyi bir şey değil; sadece bir şeydir.

-> Seninle dünya arasındaki bir kavgada dünya üzerine bahse gir.

-> Gökyüzüne bakarken, yeraltındaki karanlığı da hatırlamalıyız.

Reklamlar

-> Gerçek aşk, iki insan arasındaki sessizlikte bile duyulabilir.

-> Kendimizi anlamak için, bazen başkalarını anlamamız gereklidir.

-> Gel artık! Sen olmayınca yanımda, korku başkaldırıyor bütün gece.

-> Kendi yolumuzu bulmak için, bazen başkalarının izinden gitmeliyiz.

-> Dünya, içinde yaşadığımız kadar kötü değil; sadece bize yabancıdır.

-> Ev halkını koruyan tanrıya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!

-> Gerçek adalet, güçlünün hukuku değil, hakkaniyetin hukuku olmalıdır.

-> Bazen sessizlik, en iyi cevaptır; çünkü bazı soruların cevabı yoktur.

-> Gerçek güzellik, bakış açısında değil, bakıştaki derinlikte gizlidir.

-> Beyinlerimiz savaşsın isterdim, Ama görüyorum ki silahsızsınız bayım.

-> Sinirlenmeyin, sizi ilgilendirmeyen şeylere niye sinirleniyorsunuz ki?

-> Korku, geleceği tahmin etmeye çalışırken yaşadığımız bir yanılsamadır.

-> Bir hedef var, ama yol yok; bizim yol dediğimiz şey, bir duraksamadır.

Reklamlar

-> Bir insanın değeri, sahip olduklarıyla değil, kaybettikleriyle ölçülür.

-> Gürültüden kalabalıktan uzak, karanlığımda kendi başıma kalmak istiyorum.

Franz Kafka Kitap Alıntıları

-> Umut olmasına var, sınırsız denecek kadar umut var, ama bizim için değil.

-> Yılanın aracılığı gerekliydi: Kötü, insanı ayartabilir, ama insan olamaz.

-> İçindeki ateş, dış dünyanın soğukluğuna karşı bir savunma mekanizmasıdır.

-> Sorunlarımızın kaynağı, çözümü bulmaya çalıştığımız düşüncelerde saklıdır.

-> İnsan her şeyi fırlatmak, eve gidip yatmak ve hiçbir şey duymamak istiyor.

-> Ve sen gelmiyorsun, çünkü gelmeye kendin ihtiyaç duyana kadar bekliyorsun.

-> Bir kitap bir balta gibidir; buz gibi donmuş bir denizden fırlatılmış gibi.

-> Yeryüzünde çocuklar kadar çok devrimler gerçekleştirmek isteyen kimse yoktur.

-> Bir insanın gerçek değeri, kaybettikleriyle değil, sahip olduklarıyla ölçülür.

-> Bir suçluyu serbest bırakmak, bir suç işlemiş olanın aklanması anlamına gelmez.

-> Bir insanın değeri, onun sahip olduğu şeylerle değil, kaybettikleriyle ölçülür.

-> Hayatta bazen kaybederek kazanırız, çünkü kayıplar bize gerçek değerleri öğretir.

-> Kötünün ondan bir şeyler gizleyebileceğinize inanmanızı sağlamasına izin vermeyin.

-> Bir insanın ne kadar yükseğe uçabileceğini, ne kadar derinlere inebildiği belirler.

-> Birçok kitap, insanın kendi kalesinin içindeki bilinmeyen odaların anahtarları gibidir.

Franz Kafka’nın Arkadaşına Söylediği Sözler

-> Hayatta hiçbir şey kaybetmeden kazanılamaz; bazen kayıplarımız, aslında kazançlarımızdır.

-> Hayat, belirsizliklerle doludur; önemli olan, bu belirsizliklerle nasıl başa çıktığımızdır.

-> İnsanlar sabırsız oldukları için cennetten kovuldular, tembel oldukları için geri dönemiyorlar.

-> Üzüntü demek, gece gündüz, uykuda olsun, uyanık olsun, bedenine saplanmış bir oku taşımak demek.

-> Gerçek aşk, iki insanın birlikte sessizce oturup hiçbir şey yapmadıklarında bile mutlu olmalarıdır.

-> Sonbaharda bir yol gibi: temiz pak süpürüyorsun, sonra yol bir kez daha kurumuş yapraklarla örtülüyor.

-> Gerçek bölünemez, bu yüzden kendini tanıyamaz; her kim onu tanımak isterse bir yalan olmak zorundadır.

-> Var olmayan bir şeye tutku ile inanarak, onu yaratırız. Var olmayan şey yeterince arzulamadıklarımızdır.

-> Bir insanın değeri, ne kadar çok şeye sahip olduğuyla değil, ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğuyla ölçülür.

-> Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?

-> Kötünün elindeki en ayartıcı silah, savaşa çağrıdır. Kadınlarla yapılan savaşa benzer ki sonu yatakta biter.

-> Din fedaileri bedeni küçümsemez, çarmıha gererek yüceltirler onu; bu açıdan düşmanlarıyla aynı görüştedirler.

-> Uykusuzluk, neredeyse tam bir uykusuzluk; sanki içime iğrenç bir nesne kazınıyormuş gibi düşlerin verdiği acı.

Franz Kafka Ölüm Sözleri

-> Hayatın anlamını bulmak, belirsizliklerle dolu bir yolculuktur; önemli olan, bu yolculukta ne öğrendiğimizdir.

-> Çocukluğumda, her şeyi anlamak için yeterli vaktim vardı; şimdi ise, her şeyi anlamam için bir ömür yetmeyecek.

-> Hayatın anlamını aramak, hayatın anlamını yitirmek anlamına gelebilir; önemli olan, anlamı bulmaya çalışmaktır.

-> İçinde bulunduğum durumu kimseye anlatamam, sen de anlamazsın. Ben bile anlamıyorum ki başkasına nasıl anlatırım!

-> Ah! Milena, bu sessiz geceler insanı boş hayallere sürüklüyor, aslında yok etmek istediğim mutluluklar değil, acılarım.

-> Şimdi ve bundan sonra, sana ve kendime itiraf etmekte hala fazlasıyla zorlandığım bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim.

-> Kıyamet gününü böyle adlandırmamızın nedeni ancak bizim zaman kavramımızdandır; aslında o bir tür sıkıyönetim mahkemesidir.

-> Sonsuzluk yolunda nasıl böylesine kolayca ilerleyebildiğine hayret eden birisi vardı; gerçekte hızla bayır aşağı yuvarlanıyordu.

-> Yaşamanın başlangıcında iki ödev: Çevreyi gittikçe daraltmak ve kendini bu çevre dışında bir yerde saklı tutup tutmadığını aralıksız denetlemek.

-> Erkeğin kadına ve kadının erkeğe verebileceği en büyük söz, çocuklara gülümseyerek söylemeye özen gösterilen şu derin cümledir: senden vazgeçmem.

-> Bir topluluğu kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolaydır. Bir topluluğun ortak bir amacı vardır. Bireyin amacı ise her zaman için şaibelidir.

-> Yasama başladığın anda iki görev; sınırlarını her an daraltmak ve bu sınırları aştığın anlarda da gizlenmeyi başarıp başaramadığını her an sorgulamak.

-> Doğru yol gergin bir ip boyunca gider; yükseğe değil de, hemen yerin üzerine gerilmiştir bu ip. Üzerinde yürünmek değil de insani çelmelemek içindir sanki.

-> Kargalar, bir tek karganın göğü yok edebileceğini superguzelsozler.com ileri sürer. Ona kuşku yok; ama göklerin kulağı duymaz böyle bir savı, çünkü gökler kargaların yokluğu demektir.

-> Dalgaların bir su damlasını kaldırıp kıyıya atması, denizdeki ezeli dalgalanma olayını asla engellemez; hatta denizdeki dalgalanma, kıyıya atılan damlaya borçludur varlığını.

-> Yalnızca aptal oldukları için bu denli kendilerinden emin konuşabiliyorlar. Dengim olan bir insanla konuşacağım birkaç sözcük, her şeyi bunlarla yapılacak en uzun konuşmalarla karşılaştırılamayacak ölçüde aydınlatacaktır.

-> Yazılı ya da kulaktan kulağa aktarılmış olsun, dünya tarihi, bizi çoğunlukla bütünüyle yanıltır; ama insanoğlunun sezgi gücü, çoğunlukla yanlış yönlendirse de, yine de insana kılavuzluk ediyor, kimseyi yüzüstü bırakmıyor.

-> Düz bir yolda yürüyor olsaydın, tüm ilerleme isteğine rağmen hala gerisin geriye gitseydin, o zaman bu çaresiz bir durum olurdu; ama sen dik, senin de aşağıdan gördüğün gibi dik bir yamacı tırmandığına göre, adımlarının geriye doğru kayması, bulunduğun yerin durumundan ileri gelebilir, o zaman da umutsuzluğa kapılmana gerek yoktur.

-> Sıradan insanlar yaşamın gizlerinin kendilerine kapanmasına göz yumarlar, bunu yanında az sayıda bir kesim insan yaşamının gizemini ortaya çıkarmak için kendi içinde yoğun mücadelelere girişir. Bu bazen sanatın etkisiyle gerçekleşirdi özellikle edebiyat sanatının etkisiyle. Edebiyat, tutkuları ve beyni beraberce en yoğun şekilde inceleyebilen sanat dalıydı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *