Sanat İle İlgili Sözler

Sanat ve sanatçı ile ilgili en güzel sözleri sizler için derledik. Sanatla ilgili atasözleri, Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri ve ressamların sanat ile ilgili sözlerini okuyabilirsiniz.

Reklamlar

Sanat İle İlgili Sözler Kısa

Sanat İle İlgili Sözler Kısa

Sanat bir karşı yazgıdır. (Malraux)

Sanat, sanat içindir. (Victor Cousin)

Sanatçıya iki göz yetmez. (Lamartine)

Sanat uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills

Bütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldis

Bilim ve sanat uzun ömür kısadır. Hipokrates

Sanat, uygarlığın imzasıdır. (Beverly Hills)

Sanat gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus

Sanat bizi Allah’a götüren köprüdür. Georg Ebers

Sanat hem coşma hem yadsıma işidir. Albert Camus

Reklamlar

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. (Samuel Johnson)

Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. (François Bacon)

Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Albert Camus

Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar. (Kari Kraus)

Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee

Sanat tabiata ilave edilmiş insandır. Francis Bacon

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. (Georg Ebers)

Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. (Oscar Wilde)

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. (Aristophanes)

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. (Albert Camus)

Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain

Sanat tespit etmez olacak olanı sezer. August Everding

Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. (Paul Klee)

Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John Heinrich Fussli

Reklamlar

Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. (Pablo Picasso)

Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür. (M. Kemal Atatürk)

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. (Arthur Schopenhauer)

Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. Anatole France

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. (Vıctor Hugo)

Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. Romain Rolland

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. (İbn-i Sina)

Sanat yalnız dizeler kurar, yürektir şair olan. (Andre Chenier)

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. (Lev Tolstoy)

İlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. Aristotales

Sanat insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau

Reklamlar

Sanat özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Friedrich Schiller

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. (Jean Marie Guyau)

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. (Friedrich Schiller)

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Ressamların Sanat İle İlgili Sözleri

Sanat yaratıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir. (Henri Delacroix)

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. (L. Annaeus Seneca)

Sanat görüneni yinelemek değil, görünebirlik sağlamaktır. (Paul Kleen)

Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo

Tüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

Uygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. (Albrecht Durer)

Sanat tecrübe de değildir türev de o bilinmezle irtibat kurar. Willi Baumeister

Manevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. (Jean Jacques Rousseau)

Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır. (H. Ziya Ülken)

Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite

Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac

Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar. (Willi Baumeister)

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas

Sanat düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak öz varlığı ilahi varlığa bırakmaktır. Benine Brenttmo

Çocukken herkes bir sanatkardır zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo Picasso

Sanat, doğanın idealize edilişidir veya doğayı idealize eden bir taklittir. (Benetto Croce)

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. (Lev Tolstoy)

Sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelliğe ulaştırma yoludur. (J. F. Schiller)

Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. (M. Kemal Atatürk)

Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. (M. Kemal Atatürk)

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk

Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. (M. Kemal Atatürk)

Sanatçı toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır. Atatürk

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. (M. Kemal Atatürk)

Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli

Sanatlar yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe

Güzel sanatlar insanın elinin kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon

Sanat İle İlgili SözlerGerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. (Michelengelo)

Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir. (Anonim)

Sanat insanın en yüce görevidir, çünkü dünyayı anlamaya ve anlatmaya çalışan düşünce temrinidir. (Rodin)

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır. (M. Kemal Atatürk)

Sanat gençliğe terbiye yaşlılığa avuntu yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Friedrich Schiller

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. (Leo N. Tolstoy)

Sanat İle İlgili SözlerSanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu. (Jean Jacques Rousseau)

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. (Friedrich Schiller)

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için uhrevi milli dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Lev Tolstoy

Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. (Attila İlhan)

Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe

Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. (E. G. Benite)

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe

Sanat İle İlgili SözlerSanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. (Wolfgang Van Goethe)

Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır. (G. S. Hillard)

Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen superguzelsozler.com müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. (A.Maslow)

Sanatımız gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek başka bir şey değil. Franz Kafka

Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu,bir dağın altında sanırlar. (Arap Atasözü)

Bir ülkede akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş kafalar boşalmıştır. Büyük Frederich

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.  (M. Kemal Atatürk)

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. (M. Kemal Atatürk)

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. (M. Kemal Atatürk)

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan göğüs gerilen sanat insanı ezmek sömürmek için kullanılırsa bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. Frederic Amiel

Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. (M. Kemal Atatürk)

Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir. (M. Kemal Atatürk)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.